Том 16, випуск 1 (54), 

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Герасимов Богдан Олексійович
Герасимов Дмитро Олексійович
Вплив питущих на алкогольний статус представників їхнього мікросоціального оточення
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Особливості несприятливого впливу питущих на дітей в мікросоціальному оточенні
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Питущі особи в мікросоціальному оточенні мешканців України. Вікові та ґендерні особливості
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Пандемия COVID-19: риски для психологического благополучия и психического здоровья
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Мелех Наталія Володимирівна
Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Шустерман Тамара Йосипівна
Вишніченко Сергій Іванович
Динаміка психічних та поведінкових розладів серед військовослужбовців Національної гвардії України (2014—2017 роки)
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Коляда Олександр Костянтинович
Пилипець Олена Юріївна
Танцура Євген Олександрович
Третьяков Дмитро Володимирович
Фармакогенетичне тестування як основа для вибору антиепілептичних препаратів при лікуванні фармакорезистентних епілепсій у дітей
pdf.png Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошина Наталія Петрівна
Проблема диагностики и терапии аутоиммунных энцефалитов
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Малюта Ліана Володимирівна
Клініко-психопатологічні особливості депресивних порушень у хворих на шизофренію
pdf.png Зільберблат Геннадій Михайлович
Тімен Маргарита Єлізарівна
Соколова Марія Олександрівна
Проблеми наркологічної служби крізь призму психіатричних проблем
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Основні напрямки наукових розробок в неврології, психіатрії та наркології в Україні
pdf.png Танцура Людмила Миколаївна
Пилипець Олена Юріївна
Третьяков Дмитро Володимирович
Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія)
pdf.png Dammann Gerhard
Posttraumatic stress Disorder — Challenging a mechanistic neuropsychological and monocausal etiological model
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Фармакоекономічне обґрунтування патогенетичного лікування розсіяного склерозу
pdf.png Волошин Петро Власович
Волошина Наталія Петрівна
Тайцлін В.Й.
Лещенко Азарій Георгійович
Шестопалова Людмила Федорівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Василовський Віталій Вадимович
Дьяченко Лілія Іванівна
Перцев Григорій Дмитрович
Федосєєв Сергій Володимирович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Гант Є. Є.
Кожевнікова В. А.
Розсіяний склероз в Україні: розповсюдженість, перебіг, прогноз, лікування, фармакоекономіка
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негрич Т. І.
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Порівняльна клінічна характеристика дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу у західних та східних регіонах України. Повідомлення 1
pdf.png Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Стратегія охорони психічного здоров'я населення України: сучасні можливості та перешкоди
pdf.png Жданова М.П.
Коллякова О.М.
Зінченко Олена Миколаївна
Марута Наталія Олександрівна
Стан і перспективи розвитку психіатричної служби в Україні
pdf.png Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Соціально-орієнтована психіатрична допомога в Україні: проблеми та рішення
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Черкасова Олеся Олександрівна
Навчання лікарів-психіатрів в Україні (проблеми, шляхи вирішення)
pdf.png Хобзей М. К.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Зінченко Олена Миколаївна
Петриченко Ольга Олександрівна
Дьяченко Лілія Іванівна
Стан психічного здоров'я населеннята перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Позднякова Наталія Віталіївна
Онищук Світлана Василіївна
Шестопалова Людмила Федорівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Розлади адаптації серед цивільного населення, що пережило бойові дії, через місяць після їхнього припинення
pdf.png Волошин Петро Власович
Лінський Ігор Володимирович
Мінко Олександр Іванович
Самойлова Олена Степанівна
Лінська Катерина Ігорівна
Популяційно-генетичний аналіз формування станів за- лежності та оцінка можливостей протидії їхньому поширенню
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Пароксизмальні стани при невротичних розладах (клініко- психопатологічна структура та принципи терапії)
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Роль запалення при бічному аміотрофічному склерозі: дві сторони однієї медалі
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Судинна деменція (еволюція поглядів на проблему)
pdf.png Педаченко Є. Г
Хижняк М. В.
Яворська С. О.
Кущаєв С. В.
Хірургічне лікування дискогенних мієлорадикулярних синдромів: точка зору нейрохірурга
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Шизофренія та інші первинні психотичні розлади в МКХ-11: особливості дименсіонального підходу
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Здесенко Ірина Володимирівна
Дмитрієва Олена Вікторівна
Міщенко Валерія Костянтинівна
Роль психоемоційних розладів в реабілітації постінсультних хворих
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Чабан Олег Созонтович
Особливості емоційного вигоряння у працівників сфери охорони неврологічного та психічного здоров’я
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Смоланка Володимир Іванович
Сазонов Сергій Олександрович
Орос Михайло Михайлович
Грабар Василь Васильович
Бабкіна Юлія Андріївна
Колєснік Тетяна Миколаївна
Селюков Георгій Іванович
Психіатричні аспекти епілепсії за даними регістру епілепсії в Харківській та Закарпатській областях на 2017 рік
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Василовський Віталій Вадимович
Перцев Григорій Дмитрович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Терещенко Людмила Павлівна
Черненко Максим Євгенович
Федосєєв Сергій Володимирович
Сравнительная клиническая характеристика разных типов течения семейных и спорадических форм рассеянного склероза
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Образовательные программы профилактики синдрома выгорания у специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Бородавко Оксана Олександрівна
Гордієвич Михайло Степанович
Інноваційні напрямки медико-психологічної реабілітації дітей з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
Тягар хвороби малих судин головного мозку
pdf.png Морозов П.В.
Алімов У.Х.
Алтинбеков С.А.
Волошин Петро Власович
Галако Т.І.
Євсєгнєєв Р.А.
Ісмаілов
Кожина Ганна Михайлівна
Коростій Володимир Іванович
Марута Наталія Олександрівна
Незнанов Н. Г.
Скугаревський О.А.
Согоян А.
Ходжаєва Н.І.
Хотіняну М.А.
Чконія Е.
Профессиональная подготовка врачей-психиатров в странах Восточно-Европейской зоны WPA: проблемы и решения
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Перший епізод психозу (діагностика, лікування, організація допомоги)
pdf.png Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Динаміка показників психічного та моторного розвитку дітей з аутизмом в ході їх лікування за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна
СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Поповнилися лави Національної академії медичних наук України
pdf.png Привітання Лінському Ігорю Володимировичу
ПРОБЛЕМНІ ТА ОГЛЯДОВІ СТАТТІ
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Мудренко Ірина Григорівна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Жупанова Дар'я Олександрівна
Клініко-психологічні особливості хворих на депресію з різним рівнем медикаментозного комплаєнсу (діагностика і корекція)
pdf.png Юр'єва Людмила Миколаївна
Шорніков Андрій Воломирович
Психотичні розлади при COVID-19: механізми розвитку, особливості клініки та терапії
pdf.png Мяловицька Олена Анатоліївна
Кобись Тетяна Олександрівна
Хижняк Юлія Василівна
Сучасні погляди на етіопатоґенез, діагностику та лікування оптиконевромієліту Девіка
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Козьолкін Олександр Анатолійович
Кузнєцов Антон Анатолійович
Прогнозування летального виходу гострого періоду спонтанного супратенторіального внутрішньомозкового крововиливу на ґрунті спектрального аналізу біоелектричної активності головного мозку
pdf.png Колесник Олена Олександрівна
Клинико-патогенетические особенности и коррекция гиперкинетических расстройств при вегетативных дисфункциях
pdf.png Козьолкін Олександр Анатолійович
Мєдвєдкова Світлана Олександрівна
Лісова О.А.
Ефективність комплексного лікування з застосуванням мануальної терапії у хворих вертебральними торакалгіями
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Волошин Петро Власович
Коморбидность и тактика диагностики и лечения больных с гепатоцеребральной дистрофией
pdf.png Бокатуєва Вікторія Василівна
Модель прогноза функционального дефицита и бытовой адаптации пациентов с благоприятным исходом кардиоэмболического инсульта
pdf.png Гук Галина Валеріївна
Клінічно-діагностичний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців Збройних Сил України
pdf.png Личко Володимир Станіславович
Імунні предиктори гострого періоду інфаркту головного мозку
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Коляда Тетяна Миколаївна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Характер прогноза в зависимости от уровня цитокинов и распространенности гаплотипов АА и AG у больных со спорадической и семейной формами рассеянного склероза
pdf.png Куфтеріна Наталія Сергіївна
Особливості когнітивного компонента хронічного больового синдрому у молодих осіб, які страждають на вертеброгенні дорсалгії
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Смоланка Володимир Іванович
Кутіков Олександр Євгенович
Кутіков Дамір Олександрович
Сазонов Сергій Олександрович
Колєснік Тетяна Миколаївна
Орос Михайло Михайлович
Грабар Василь Васильович
Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією
pdf.png Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Моніторинг адекватності/ефективності патогенетичної терапії у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова за допомогою комп’ютеризованого тестування моторики рук
pdf.png Насонова Тетяна Іванівна
Колосова Тетяна Володимирівна
Брякін Данило Вячеславович
Михайловська Наталя Олександрівна
Курочкін Ігор Володимирович
Рябиченко Тетяна Михайлівна
Тишкевич Олена Василівна
Бугайов Юрій Анатолійович
Головченко Юрій Іванович
Гуща Валерія Вячеславівна
Синдром ніглекту після ішемічного інсульту: діагностика, можливості лікування
pdf.png Кутіков Олександр Євгенович
Антропоморфологічні характеристики пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова та їх значення для діагностики цієї патології
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Клиническая эффективность Нейромидина и его влияние на процессы нейропластичности при черепно-мозговой травме
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Эффективность бетаферона у больных с неопределенным прогнозом при рецидивирующем течении рассеянного склероза
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Василовський Віталій Вадимович
Перцев Григорій Дмитрович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Черненко Максим Євгенович
Клиническая характеристика больных с диссомническими расстройствами при рецидивирующем течении рассеянного склероза
pdf.png Галиновская Наталья Викторовна
Некрасова Наталія Олександрівна
Усова Наталия Николаевна
Товажнянська Олена Леонідівна
Марковская Елена Владимировна
Сравнительный анализ вегетативного статуса у пациентов с различными вариантами острой церебральной ишемии в вертебробазилярном бессейне
pdf.png Лінська Ганна Володимирівна
Ультрасонографічні ознаки ураження магістральних артерій голови як маркери мозкових інсультів
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Лекомцева Є. В.
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Горбань Т. В.
Губіна-Вакулік Г. І.
Тепловий білок тау — як маркер аксонального пошкодження головного мозку
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Клінічна характеристика сучасних хронічних нейроінфекцій — інфекційно-алергічних енцефалітів Повідомлення III
pdf.png Волошин Петро Власович
Пашковська Н.В.
Динаміка показників ендотеліальної дисфункції у хворих на діабетичну енцефалопатію на тлі застосування цитиколіну
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Прояви резистентності і залежності до терапії, можливості корекції сприяючих феноменів при хворобі Паркінсона
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Стан вищих мозкових функцій у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливість досягнення поєднаного когнітивного та анксіолітичного ефектів як новий напрям фармакотерапії в ангіоневрології
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Роль дофаміну в механізмах формуваннях деяких розладів ЦНС та станів залежності (Огляд літератури)
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Левченко Ірина Леонідівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Гендерні особливості імунного статусу при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Стан метаболічних і регуляторних процесів у хворих на хворобу паркінсона в залежності від ступеня тяжкості та схеми лікування
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Цитокіновий та імуноглобуліновий профілі сироватки крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Василовський Віталій Вадимович
Черненко Максим Євгенович
Вплив інфекційного фактору на стан гематоенцефалічного бар'єру у хворих на розсіяний склероз
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тесленко Ольга Александровна
Новак Алина Сергеевна
Тихонова Людмила Владимировна
Влияние препарата Энтроп® на когнитивные функции и качество жизни больных с черепно-мозговой травмой
pdf.png Берченко Ольга Григорівна
Шляхова Анна Володимирівна
Веселовська Олена Валеріївна
Електрична активність таламокортикальної системи мозку та гіпоталамуса при больовому синдромі у щурів з модельованим ішемічним інсультом
pdf.png Дзюба Олександр Миколайович
Бабенко Василь Васильович
Особливості лікування гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом
pdf.png Гелетка Александр Александрович
Плазменно-клеточные показатели липидного обмена и количество десквамированных эндотелиоцитов крови у больных в раннем восстановительном периоде каротидного ишемического инсульта в зависимости от степени тяжести
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Деревецька Вікторія Генадіївна
Балкова Неллі Борисівна
Особливості клінічних проявів та структурних змін головного мозку у хворих з постінсультним больовим синдромом
pdf.png Божко Г.Х.
Соколік Вікторія Василівна
Чурсіна В.С.
Перцева Т. Г.
Дослідження співвідношення між апоА-вмісними і зба гаченими тригліцеридами ліпопротеїнами при цереброваскулярних порушеннях, метаболічному синдромі і цукровому діабеті типу 2
ЗМІСТ
pdf.png ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО, СУДОВА ФАРМАЦІЯ, ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ
pdf.png ЗМІСТ ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТА МЕДИЧНЕ ПРАВО, СУДОВА ФАРМАЦІЯ, ДОКАЗОВА МЕДИЦИНА ТА ФАРМАЦІЯ
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
pdf.png Булеца Б. А.
Турак А.Ю.
Мігалка В.В.
Церебральні пароксизми як фактори ризику мозкового інсульту
pdf.png Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Федосєєв Сергій Володимирович
Дорсалгії при розсіяному склерозі
pdf.png Горанський Ю. І.
Сон А.С.
Мосенко С.В.
Проблеми порушень венозного кровообігу в неврології
pdf.png Бондар Оксана Борисівна
Порівняльна характеристика клінічної картини кардіо емболічного та атеротромботичного інсультів
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Вовк Вікторія Ігорівна
Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Клініко-соціальна характеристика осіб, що страждають на психічні розлади з обмеженими здібностями до інтеграції в суспільство (безпритульні)
ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕРВОВИХ ХВОРОБ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливості антиконвульсантів нової генерації в фармакотерапії епілепсії
pdf.png Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз
pdf.png Віничук С. М.
Мохнач В. О.
Прокопів Марія Мирославівна
Пустова О. А.
Сучасні можливості нейронального захисту в гострому періоді ішемічного інсульту
pdf.png Бублик Л.А.
Лобанов Г.В.
Стегній С. А.
Оксимець В.М.
Митюшин І. І.
Консервативне лікування дегенеративно-дистрофічних захворювань шийного відділу хребта
ОРГАНІЗАЦІЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ
pdf.png Ліманкін О. В.
Питання розвитку стаціонарної психіатричної допомоги в Росії
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ, ПАТОПСИХОЛОГІЧНІ ТА НАРКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ СОЦІАЛЬНОГО СТРЕСУ (ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА, ЛІКУВАННЯ)
pdf.png Абдряхімов Ростислав Адганович
Соціальна фрустрованість та особливості невротичного реагування у учасників бойових дій з травмою очей та частковою втратою зору