ГоловнаДля авторівпорядок рецензування статті

Порядок рецензування публікацій

Наукові статті, що надійшли до редакції проходять через інститут рецензування.

Форми рецензування статей:

внутрішня (рецензування рукописів статей членами редакційної колегії);
зовнішня (напрямок на рецензування рукописів статей провідним фахівцям у відповідній галузі медицини).

 Відповідальний секретар визначає відповідність статті профілю журналу, вимогам до оформлення та направляє її на рецензування фахівцю, доктору чи кандидату наук, що має найбільш близьку до теми статті наукову спеціалізацію.

Строки рецензування в кожному окремому випадку визначаються відповідальним секретарем з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті.

У рецензії повинні бути висвітлені наступні питання:

чи відповідає зміст статті заявленої в назві теми;

наскільки стаття відповідає сучасним досягненням науково-теоретичної думки;

чи доступна стаття читачам, на яких вона розрахована, з точки зору мови, стилю, розташування матеріалу, наочності таблиць, діаграм, малюнків тощо;

чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної з даного питання літератури;в чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення повинні бути внесені автором;

висновок про можливість опублікування даної рукописи і журналі: «рекомендується», «рекомендується з урахуванням виправлення зазначених рецензентом недоліків» або «не рекомендується».

Стаття, не рекомендована рецензентом до публікації, до повторного розгляду не приймається.

Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редакційною колегією.

Порядок розгляду публікацій

1. Статті приймаються за встановленим графіком:

у № 1  (березень ) — до 1 січня поточного року

у № 2 (червень) — до 1 квітня поточного року;

у № 3 (вересень) — до 1 липня поточного року

у № 4 (грудень) —  до 1 жовтня поточного року.

 2. Надіслані статті розглядаються редакційною колегією протягом місяця.

3. Редакційна колегія правомірна відправити статтю на рецензування.

4. Редакційна колегія правомірна здійснювати наукове та літературне редагування матеріалів, що надійшли, при необхідності скорочувати їх за погодженням з автором, або, якщо тематика статті становить інтерес для журналу, направляти статтю на доопрацювання автору

5. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити статтю, яка не відповідає встановленим вимогам або тематиці журналу.