ГоловнаНаші авториВолошин-Гапонов Іван Константинович

Волошин-Гапонов Іван Константинович


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Волошин Петро Власович
Коморбидность и тактика диагностики и лечения больных с гепатоцеребральной дистрофией 2019
Том 27, випуск 2 (99)
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Нейропротекторний ефект церебролізіну у хворих на боковий аміотрофічний склероз 2008
Том 16, випуск 3 (56)
Волошина Наталія Петрівна
Єгоркіна Ольга Вікторівна
Лекомцева Є. В.
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Горбань Т. В.
Губіна-Вакулік Г. І.
Тепловий білок тау — як маркер аксонального пошкодження головного мозку 2009
Том 17, випуск 4 (61)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан вищих мозкових функцій у хворих на розсіяний склероз 2010
Том 18, випуск 2 (63)
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Терещенко Людмила Павлівна
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Воробйова Тетяна Германівна
Гендерні особливості преморбідного анамнезу і дебютів при рецидивуючому перебігу розсіяного склерозу 2010
Том 18, випуск 1 (62)
Нікішкова Ірина Миколаївна
Кутіков Дамір Олександрович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Моніторинг адекватності/ефективності патогенетичної терапії у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова за допомогою комп’ютеризованого тестування моторики рук 2019
Том 27, випуск 3 (100)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Бородавко Оксана Олександрівна
Гендерні та вікові особливості порушень особистості у хворих на розсіяний склероз 2010
Том 18, випуск 1 (62)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Сучасні уявлення проетіологіюта патогенез хвороби Вільсона- Коновалова 2012
Том 20, випуск 3 (72)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особливості біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2013
Том 21, випуск 3 (76)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особливості вмісту тау-протеїну у сироватці крові хворих на гепатоцеребральну дегенерацію 2013
Том 21, випуск 1(74)
Волошина Наталія Петрівна
Василовський Віталій Вадимович
Негреба Тетяна Валер'янівна
Кіржнер Валерій Михайлович
Погуляєва Тетяна Миколаївна
Черненко Максим Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Пісоцька Ксенія Олегівна
Кореляційний аналіз між клінічними показниками при різних типах перебігу розсіяного склерозу 2022
Том 30, випуск 1 (110)
Волошина Наталія Петрівна
Літовченко Тетяна Анатоліївна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Василовський Віталій Вадимович
Кіржнер Валерій Михайлович
Черненко Максим Євгенович
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Формування характеру прогнозу залежно від шляхів розвитку етапу прогресування і варіантів прогресування при прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу 2021
Том 29, випуск 3 (108)
Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Можливості магнітно-резонансній томографії в діагностиці і прогнозі перебігу розсіяного склерозу залежно від статі і віку хворих 2010
Том 18, випуск 3 (64)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан нейротрансмітерів (глютамату та гамма-аміномасляної кислоти) у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2014
Том 22, випуск 3 (80)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Стан хроматину в клітинах букального епітелію у пацієнтів з хворобою Вільсона - Коновалова 2013
Том 21, випуск 2 (75)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Сєрікова Ольга Іванівна
Психические расстройства и их лечение у пациентов с болезнью Вильсона - Коновалова 2018
Том 26, випуск 4 (97)
Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Важова Олена Олександрівна
Алгоритми діагностики і ведення пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова 2015
Том 23, випуск 1 (82)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Молекулярно-генетичні аспекти хвороби Вільсона-Коновалова 2014
Том 22, випуск 1 (78)
Волошин-Гапонов Іван Константинович Особенности МРТ-показателей у больных гепатоцеребральной дегенерацией в зависимости от пола и формы заболевания 2018
Том 26, випуск 1 (94)
Волошин-Гапонов Іван Константинович
Федосєєв Сергій Володимирович
Важова Олена Олександрівна
Нарушения минеральной плотности костной ткани у больных с гепатоцеребральной дистрофией 2015
Том 23, випуск 3 (84)