ГоловнаАрхiв номерiв2010Том 18, випуск 3 (64)Можливості магнітно-резонансній томографії в діагностиці і прогнозі перебігу розсіяного склерозу залежно від статі і віку хворих
Назва статтi Можливості магнітно-резонансній томографії в діагностиці і прогнозі перебігу розсіяного склерозу залежно від статі і віку хворих
Автори Волошина Наталія Петрівна
Волошин-Гапонов Іван Константинович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2010 Номер журналу Том 18, випуск 3 (64) Сторінки 19-23
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-073.756.8:612.66 Індекс ББК -
Анотацiя Метою роботи стало вивчення особливостей МРТ-показників у хворих на розсіяний склероз (РС) залежно від статі, віку і характеру перебігу захворювання. Обстежено 260 хворих на РС, з них — 178 жінок і 82 чоловіків. До 44 років були 203 хворих, а у віці 45 і більше — 57 хворих. Дослідження різних параметрів структур головного мозку і лікворовмісних просторів показало, що вже на ранніх етапах хвороби у 98,5 % хворих РС відмічалися вогнища демієлінізації в різних структурах головного мозку. У 80,9 % хворих РС було збільшення шлуночкової системи і у 84,3 %) — субарахноїдального простору, що указує як на субкортикальну, так і на кортикальну атрофію головного мозку. За більшістю МРТ-показників відмічалася тенденція до більш виражених змін у чоловіків порівняно з жінками і ці зміни відмічалися у них в більш молодшому віці, ніж у жінок. Є достовірна залежність (p < 0,05) характеру і важкості МРТ-змін від віку і тривалості захворювання.
Ключовi слова розсіяний склероз, діагноз, МРТ, гендерні і вікові чинники, прогноз.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дискриминантный анализ как метод прогноза течения рассеянного склероза на этапе дебюта / [Волошина Н. П., Табачников М. И., Левченко И. А. и др.]. // Український вісник психоневрології. — 2007, Т. 15, вип. 1(50), додаток. — С. 30.
2. Нейродегенеративный процесс при рассеянном склерозе и возможные пути его коррекции / [Давыдовская М. В., Бойко А. Н., Гусев Е. И.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Кор- сакова. — 2009. — Т. 109, № 7. — С. 44—52.
3. Евтушенко С. К. Современные критерии ранней диагностики достоверного рассеянного склероза / Евтушенко С. К., Деревянко И. Н. // Международный неврологический журнал. — 2005. — № 1. — С. 70—85.
4. Корниенко В. Н. Диагностическая нейрорадиология / Кор- ниен ко В. Н., Пронин И. И. — М., 2006. —1426 с.
5. Реорганизация коры у больных рассеянным склерозом с двигательными нарушениями по данным функциональной МРТ / [Переседова А. В., Коновалов Р. Н., Кротенкова М. В. и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. —2009. —Т. 109, № 7. —С. 38—43.
6. Атрофические изменения в головном мозге и их связь с не- врологическими нарушениями у больных рассеянным склерозом / [Прахова Л. Н., Ильвес А. Г., Петров А. М. и др.] // Там же. — 2009, Т. 109, № 7. —С. 32—37.
7. Рассеянный склероз (диагностика, лечение) / [Столя ров И. Д., Бойко А. Н., Агафьина А. С. и др.]. — СПб.: ЭЛБИ-СПБ, 2008. — 320 с.
8. Тринитатский Ю. В. Магнитно-резонансная томография с кон- трастным усилением как показатель активности демиелинизирую- щего процесса при рассеянном склерозе / Ю. В. Тринитатский // Материалы 10-й науч.-практ. конф. «Нейроиммунология». — СПб., 2001. — С. 268—270.
9. Шмидт Т. Е. Дифференциальная диагностика рассеянного склероза / Т. Е. Шмидт // Неврологический журнал. — 2004, № 3. — С. 4—9.
10. Grey matter N-acetyl aspartate deficits in secondary progressive, but not relapsing-remitting multiple sclerosis / [Adalsteinsson E., Langer-Gould A., Homer R. G., et al.] // Am. J. Neuroradiol. — 2003.— Vol. 24. — P. 1941—1945. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 18, ВИП. 3 (64) — 2010 23 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
11. Neuronal damage in brain inflammation / [Aktas O., Ullrich O., Infante-Duarte C. et al.] // Arch Neuronal. — 2007; 64: 185—189.
12. Ali E. N. Neuroimaging in multiple sclerosis / E. N. Ali, G. J. Buckle // Neurol. Clin. — 2008; 27: 203—219.
3. ToWards specific magnetic resonance imaging criteria in the early diagnosis of multiple sclerosis (abstract) / [Barkhof F., Filippi M., Lossseff N. et al.] // Neurology. — 1995, 45 (supple 4): A398.
14. Buckle. G. J. Functional magnetic resonance imaging and multiple sclerosis: the evidence for neuronal plasticity / Buckle. G. J. // J Neuroimaging. — 2005; 15 (4 Suppl): 82—93.
15. Brain atrophy in clinically early relapsing remitting multiple sclerosis / [Chard D. T., Griffin CM., Parker G. J. et al.] // Brain. — 2002; 125: 327—337.
16. Thalamic neurodegeneration in multiple sclerosis / [Cifelli A., Arridge M., JezzardP. et al.] // Ann. Neurol. — 2002.— Vol. 52. — P. 650—653.
17. Early development of multiple sclerosis is associated with progressive grey matter atrophy in patients presenting with clinically isolated syndromes / [Dalton CM., Chard D. T., Davies G. R. et al.] // Brain. — 2004. — Vol. 127 — P. 1101—1107.
18. Emergence of thalamic magnetization transfer ratio abnormality in early relapsing-remitting multiple sclerosis / [Davies G. R., Altmann D. R., Rashid W. et al.] // Multiple sclerosis. —2005. — P. 276—281.
19. Evidence of early cortical atrophy in MS: relevance to white matter changes and disability / [De Stefano N., Matthews P. M., Filippi M. et al.] // Neurology. — 2003. — Vol. 60 — P. 1157—1162.
20. Axonal damage in acute multiple sclerosis lesions / [Ferguson B., Matyszak M. K., Esiri M. M., Perry V. H.] // Brain. — 1997; 120 (Pt 3): 393—399.
21. Magnetization transfer and diffusion tensor MR imaging of basal ganglia from patients with multiple sclerosis / Filippi M., Bozzali M., Comi G. // J Neurol Sci. — 2001 Jan 15. — Vol. 183(1). — P. 69—72. 22. Filippi M. Magnetic resonance imaging techniques to define and monitor tissue damage and repair in multiple sclerosis / Filippi M., Rocca M. A. // J Neurol. — 2007; 254 (Suppl. 1): 55—62.
23. Progressive cerebral atrophy in MS: a serial study using registered, volumetric MRI / [Fox N. C., Jenkins R., Leary S. M. et al.] // Neurology. — 2000; 54: 807—812.
24. MR spectroscopic evidence for thalamic and hippocampal, but not cortical damage in multiple sclerosis / [Geurts J. J., Reuling I. E., Vrenken H., et al. // Magn Reson Med. — 2006. — Vol. 55. — P. 478—483.
25. Herndon R. M. Misdiagnosis of multiple sclerosis / Herndon R. M, Brooks B. // Semin Neurol. — 1985, 5: 94—98.
26. A diffusion tensor MRI study of basal from patients with ADEM / [Holtmannspotter M., Inglese M., Rovaris M. et al.] // J. Neurol Sci. — 2003 Jan 15. — Vol. 206(1). — P. 27—30.
27. Lassmann H. The pathologic substrate of magnetic resonance alterations in multiple sclerosis. Neuroimaging / Lassmann H. // Clin N Am. — 2008; 18: 563—576.
28. Impairment of movement-associated brain deactivation in multiple sclerosis: further evidence for a functional pathology of interhemispheric neuronal inhibition / [Manson S. C., Wegner C, Filippi M., et al.] // Exp Brain Res. — 2008; 187:1: 25—31.
29. Magnetic resonance imaging in monitoring the treatment of multiple sclerosis: concerted action guidelines / [Miller D. H., Barkhof F., Berry I. et al.] // J Neurol Neurosurg Psychiatry. — 1991. — Vol. 54 — P. 683—688.
30. Measurement of atrophy in multiple sclerosis: pathological basis, methodological aspects and clinical relevance / [Miller D. H., Barkhof F., Frank J. A. et al.] // Brain. — 2002. — Vol. 125. — P. 1676—1695. 31. Axonal loss is progressive and partly dissociated from lesion load in early multiple sclerosis / [Pascual A. M., Martinez-Bisbal M. C, Bosca I. et al.] // Neurology. — 2007; 69: 63—67.
32. Remyelination is extensive in a subset of multiple sclerosis patients / [Patrikios P., Stadelmann C., Kutzelnigg A. et al.] // Brain. — 2006; 129: (Pt 12): 3165—3172.
33. New diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines for research protocols / [Poser CM, Paty DW, Scheinberg L, et al.] // Ann Neurol. — 1983; 13: 227—31.
34. Quantitative assessment of blood- brain barrier permeability in multiple sclerosis using 68-Ga-EDTA and positron emission tomography / [Pozzilli C., Bernardi S., Mansi L. et al.] // J. Neurol Neurosurg Psychiatry. — l988 Aug. — Vol. 51(8). — P. 1058—1062.
35. Rocca M. A. Functional MRI in multiple sclerosis / Rocca M. A., Filippi M. // J Neuroimaging. — 2007; 17: Suppl. 1: 36—41.
36. Rovaris M. Diffusion tensor MRI in multiple sclerosis / Rovaris M., Filippi M. // J. Neuroimaging. — 2007 Apr. — Vol. 17. — Suppl 1. — P. 27S—30S.
37. Problems of experimental trials of therapy in multiple sclerosis: / [Schumacher G. A., Beebe G, Kibler R. E. et al.] // Ann N Y. Acad Sei. —1965; 122: 552—568.
38. Regional gray matter atrophy in early primary progressive multiple sclerosis: a voxel-based morphometry study / [Sepulcre J., Sastre-Garriga J., Cercignani M. et al.] // Arch Neurol. — 2006 Aug. — Vol. 63(8) — P. 1175—1180.
39. Simon J. H. Brain atrophy in multiple sclerosis: what we know and would like to know / Simon J. H. // Mult Scler. — 2006. — Vol. 12(6). — P. 679—687
40. Imaging demyelination and remyelination in the CNS: the promise of positron emission tomography / [Stankoff B., Bottlaender M., Aigrot M. et al.] // Ibid. —2007; 13: S23.
41. Relating functional changes during hand movement to clinical parameters in patients with multiple sclerosis in a multi-centre fMRI study / [Wegner C, Filippi M., Korteweg T. et al.] // Eur J Neurol 2008; 15: 2:109—110.
42. Wojda U. Calcium ions in neuronal degeneration / Wojda U., Salinska E., Kuznicki J. // IUBMB Life. — 2008; 60: 575—590. 43. Nuclear magnetic resonancen imaging of the brain in multiple sclerosis / [Young IR, Hall AS, Pallis CA, et al.] // Lancet. —1981; 2: 1063—6.