ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 3 (108)Особливості несприятливого впливу питущих на дітей в мікросоціальному оточенні
Назва статтi Особливості несприятливого впливу питущих на дітей в мікросоціальному оточенні
Автори Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 3 (108) Сторінки 5-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:616-055.1(2):616-053.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI : https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-1

Мета роботи — вивчення окремих проявів несприятливого впливу питущих осіб на дітей в їхньому мікросоціальному оточенні. В чотирьох регіонах України (Харківська, Луганська та Запорізька області, а також місто Київ) протягом 2018—2020 років обстежено 1742 особи, які належали до трьох якісно відмінних груп порівняння: хворі на алкогольну залежність (АЗ) (393 особи); здорові родичі хворих на АЗ (274 особи) і представники загальної популяції (1075 особи). Із цих обстежених були виокремлені респонденти, що мали дітей в своєму оточенні: 288 осіб серед здорових і 121 особу серед хворих на АЗ. Подальші дослідження були зосереджені саме на цьому контингенті. Основним інструментом дослідження був опитувальник міжнародного дослідницького консорціуму GENAHTO (Gender, Alcohol, and Harms to Others). Отримані дані обробляли методами математичної статистики (дисперсійний і кореляційний аналіз) на комп’ютері за допомогою програми для роботи з електронними таблицями Excel 2016 (з пакетом «Аналіз даних»). Описано вплив присутності питущих в оточенні дітей на частоту проявів їхнього неблагополуччя. Підтверджено, що найчастішою причиною неблагополуччя дітей є їхні рідні питущі батьки, а також інші (окрім батьків і сибсів) питущі родичі. Встановлено, що у здорових респондентів несприятливі особливості поведінки рідних та близьких питущих завжди прямо корелюють з показниками неблагополуччя дітей в їхньому оточенні, тоді як у респондентів, залежних від алкоголю, ці кореляції мають складний, мозаїчний характер, що потребує подальших досліджень для встановлення причин цього явища і його використання в практичній роботі.
Ключовi слова споживання алкоголю, шкода для інших, прояви несприятливого впливу, діти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Наркологія : національний підручник / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. Харків : «Колегіум», 2014. 1428 с.
2. The relation between different dimensions of alcohol consumption and burden of disease: An overview / Rehm, J., Baliunas D., Borges G. L. G. [et al.] // Addiction. 2010. 105(5), 817—843. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2010.02899.x.
3. Anxiety and depression among abstainers and low-level alcohol consumers. The Nord-Trøndelag Health Study / Skogen, J. C., Harvey S. B., Henderson M. [et al.] // Addiction. 2009, 104(9), 1519—1529. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2009.02659.x.
4. Surveying the range and magnitude of alcohol’s harm to others in Australia / Laslett A-M., Room R., Ferris J. [et al.] // Addiction. 2011, 106(9), 1603—11. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2011.03445.x.
5. Connor J., Casswell S. Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowledge // The New Zealand Medical Journal. 2012, 125(1360), 11—27. PMID: 22932651.
6. Dussaillant F., Fernandez M. Alcohol’s harm to others’ well-being and health: a comparison between Chile and Australia // Alcohol and Alcoholism. 2015, 50(3), 346—51. DOI: 10.1093/alcalc/agv002.
7. Temporal Patterns of Alcohol Consumption and Alcohol-Related Road Accidents in Young Swiss Men: Seasonal, Weekday and Public Holiday Effects / Foster S., Gmel G., Estévez N. [et al.] // Alcohol and Alcoholism. 2015, 50(5), 565—72. DOI: 10.1093/alcalc/agv037.
8. Ferris J., Killian J., Lloyd B. Alcohol-related serious road traffic injuries between 2000 and 2010: A new perspective to deal with administrative data in Australia // The International Journal of Drug Policy. 2017, 43, 104—112. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.015.
9. Alcohol and drugs use among drivers injured in road accidents in Campania (Italy): A 8-years retrospective analysis / Carfora A., Campobasso C. P., Cassandro P. [et al.] // Forensic Science International. 2018, 288, 291—296. DOI: 10.1016/j.forsciint.2018.05.003.
10. The Dynamics of Partner Violence and Alcohol Use in Couples: Research Methods / Burge S. K., Katerndahl D. A., Becho J. [et al.] // Violence and Victims. 2019, 34(1), 136—156. DOI: 10.1891/0886-6708.VV-D-17-00159.
11. Gomez J., Orchowski L., Pearlman D. N., Zlotnick C. Alcohol Use and Intimate Partner Violence Among Community College Women: An Exploration of Protective Factors // Violence and Gender. 2019, 6(3), 187—195. DOI: 10.1089/vio.2018.0023.
12. Laslett A.-M., Ferris J., Dietze P., Room R. Social demography of alcohol-related harm to children in Australia // Addiction. 2012. 107(6): 1082—1089. DOI: 10.1111/j.1360-0443.2012.03789.x.
13. Physical abuse, psychological abuse and neglect: Evidence of alcohol-related harm to children in five states of India / Esser M. B., Rao G. N., Gururaj G. [et al.] // Drug and Alcohol Review. 2016. 35(5): 530—538. DOI: 10.1111/dar.12377.
14. Freisthler B., Wolf J. P., Hodge A. I., Cao Y. (2020). Alcohol Use and Harm to Children by Parents and Other Adults // Child Maltreatment, 25(3): 277—288. DOI: 10.1177/1077559519878514.
15. Nutt D. J., King L. A., Phillips L. D. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis // The Lancet. 2010, 376(9752), 1558—65. DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6.
16. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol. WHO, 2010. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241599931.
17. Wilsnack, S. C., Greenfield T. K., and Bloomfield K. The GENAHTO Project (Gender and Alcohol’s Harm to Others): Design and methods for a multinational study of alcohol’s harm to persons other than the drinker // The International Journal of Alcohol and Drug Research. 2018; 7(2), 37—47. DOI: 10.7895/ijadr.253.
18. Питущі особи в мікросоціальному оточенні мешканців України. Вікові та ґендерні особливості / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 1 (106). С. 4—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-1.
19. Прояви несприятливого впливу питущих на дорослих в мікросоціальному оточенні особливості / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Там само. 2021. Т. 29, вип. 2 (107). С. 5—13. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-1.
20. Hamilton M. A rating scale for depression // The Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1960; 23(1), 56—62. DOI: 10.1136/jnnp.23.1.56.
21. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и распознавания патологических процессов. Москва : Медицина. 1978. 294 с.
22. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев : «Моріон». 2000. 320 с.