ГоловнаНаші авториДенисенко Михайло Михайлович

Денисенко Михайло Михайлович


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Марута Наталія Олександрівна
Мудренко Ирина Григорьевна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Суїцидальна поведінка у хворих із деменціями 2020
Том 28, випуск 4 (105)
Денисенко Михайло Михайлович Аддиктивна поведінка при невротичних розладах (клініко- психопатологічна характеристика та лікування) 2017
Том 25, випуск 4 (93)
Денисенко Михайло Михайлович Аддикції та невротичні розлади (механізми та специфіка клініко-психопатологічних проявів коморбідності) 2020
Том 28, випуск 3 (104)
Денисенко Михайло Михайлович Характеристика функціональних зв’язків різних варіантів аддикцій 2019
Том 27, випуск 3 (100)
Денисенко Михайло Михайлович Мультиморбідний аддиктивний потенціал при невротичних розладах (структура, клінічні прояви, діагностика) 2017
Том 25, випуск 3 (92)
Денисенко Михайло Михайлович Клініко-психопатологічна характеристика ендогенних та екзогенних депресій, які супроводжуються суїцидальною поведінкою 2010
Том 18, випуск 3 (64)
Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Атраментова Любов Олексіївна
Утевська Ольга Михайлівна
Федченко Вікторія Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Структура факторів спадковості та їх зв’язок з клініко-психопатологічними проявами у хворих на рекурентну депресію 2020
Том 28, випуск 3 (104)
Денисенко Михайло Михайлович Клініко-психопатологічні ознаки невротичних розладів з аддикціями в клінічній картині 2017
Том 25, випуск 1 (90)
Денисенко Михайло Михайлович
Лакинський Роман Вікторович
Шестопалова Людмила Федорівна
Лінський Ігор Володимирович
Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів 2017
Том 25, випуск 2 (91)
Денисенко Михайло Михайлович Аналіз адиктивного стану хворих на невротичні розлади (частоти виразності адиктивних феноменів та адиктивні потенціали об’єктів вживання) 2016
Том 24, випуск 3 (88)
Колядко Світлана Петрівна
Каленська Галина Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Особливості психотерапевтичної корекції невротичних розладів, ускладнених аддиктивними формами поведінки 2018
Том 26, випуск 2 (95)
Бачериков Андрій Миколайович
Денисенко Михайло Михайлович
Клініко-психопатологічні, патопсихологічні особливості та принципи профілактики суїцидальної поведінки у хворих на ендогенні та екзогенні депресії 2010
Том 18, випуск 4 (65)
Колядко Світлана Петрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Каленська Галина Юріївна
Явдак Ірина Олександрівна
Клініко-психопатологічні особливості хворих на невротичні розлади з коморбідними адиктивними порушеннями 2016
Том 24, випуск 1 (86)
Панько Тамара Василівна
Каленська Галина Юріївна
Федченко Вікторія Юріївна
Денисенко Михайло Михайлович
Патопсихологічні особливості тривожних розладів ендогенного походження 2015
Том 23, випуск 1 (82)
Денисенко Михайло Михайлович Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними аддикціями 2017
Том 25, випуск 2 (91)
Денисенко Михайло Михайлович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Патопсихологічні предиктори формування суїцидальної поведінки у хворих на шизофренію 2008
Том 16, випуск 1 (54)
Лінський Ігор Володимирович
Шестопалова Людмила Федорівна
Денисенко Михайло Михайлович
Бородавко Оксана Олександрівна
Умови подання порогових та підпорогових стимулів при тахістоскопічній демонстрації 2015
Том 23, випуск 2 (83)
Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Денисенко Михайло Михайлович
Каленська Галина Юріївна
Клинико-психопатологические особенности тревожно-фобических расстройств с аддиктивными нарушениями 2015
Том 23, випуск 2 (83)
Павліченко Олексій Вікторович
Денисенко Михайло Михайлович
Чітлова В. В.
Проблеми класифікації в матеріалах XXI Європейського Конгресу з психіатрії 2013
Том 21, випуск 3 (76)