ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 2 (111)Вплив питущих на алкогольні уподобання та звички, а також на якість життя представників їхнього мікросоціального оточення
Назва статтi Вплив питущих на алкогольні уподобання та звички, а також на якість життя представників їхнього мікросоціального оточення
Автори Лінський Ігор Володимирович
Хаустов Максим Миколайович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Герасимов Богдан Олексійович
Герасимов Дмитро Олексійович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 2 (111) Сторінки 4-17
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:616-055.1(2):616-053.8 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-1

 Мета роботи — дослідження впливу питущих на алкогольні уподобання та звички, а також на якість життя (ЯЖ) представників їхнього мікросоціального оточення. Обстежено 1572 особи, які належали до двох груп: І група — 329 хворих на алко гольну залежність (АЗ); ІІ група — здорові респонденти (1243 особи). Кожний із цих контингентів був поділений на групи порівняння за ознакою наявності/відсутності питущих в оточенні (ПВО). Основні інструменти дослідження: опитувальник міжнародного дослід ницького консорціуму GENAHTO (Gender, Alcohol, and Harms to Others), а шкала для оцінки депресії Hamilton (HDRS) і тест для оцінки розладів внаслідок вживання алкоголю (AUDIT). Отримані дані обробляли методами математичної статистики (дисперсійний та кореляційний аналіз). Встановлено, що наявність ПВО в усіх обстежених респондентів підвищує суб’єктивно припустимі рівні вживання алкоголю (ВА) в типових життєвих ситуаціях і погіршує само оцінку ЯЖ. Показано, що на етапі побутового пияцтва залежність виразності алкогольних розладів (за тестом AUDIT) від особливостей алкогольної поведінки набагато більша, ніж на етапі АЗ. В усіх обстежених респондентів спостерігаються істотні кореляції результатів тесту AUDIT з такими особливостями алкогольної поведінки: ВА наодинці, вдома і під час їди, що свідчать про патогенну роль втрати соціальних зв’язків та інтеграцію алкогольних звичок в процес задоволення базових потреб людини.
Ключовi слова вживання алкоголю, шкода для інших, вплив, алкогольні уподобання та звички, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Surveying the range and magnitude of alcohol’s harm to others in Australia / Laslett A. M., Room R., Ferris J. [et al.] // Addiction. 2011 Sep; 106(9): 1603—11. DOI: 10.1111/j.1360- 0443.2011.03445.x.
2. Connor J. Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowledge / J. Connor, S. Casswell // The New Zealand Medical Journal. 2012 Aug 24; 125(1360): 11—27. PMID: 22932651.
 3. Dussaillant F. Alcohol’s harm to others’ well-being and health: a comparison between Chile and Australia / F. Dus- saillant, M. Fernandez // Alcohol and Alcoholism. 2015 May; 50(3): 346—51. DOI: 10.1093/alcalc/agv002.
 4. Temporal Patterns of Alcohol Consumption and Alcohol- Related Road Accidents in Young Swiss Men: Seasonal, Week- day and Public Holiday Effects / Foster S., Gmel G., Estévez N. [et al.] // Alcohol and Alcoholism. 2015. 50(5), 565—72. DOI: 10.1093/alcalc/agv037.
 5. Ferris J. Alcohol-related serious road traffic injuries between 2000 and 2010: A new perspective to deal with administrative data in Australia / J. Ferris, J. Killian, B. Lloyd // The International Journal of Drug Policy. 2017 May; 43: 104— 112. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.015.
6. Carfora A. Alcohol and drugs use among drivers injured in road accidents in Campania (Italy): A 8-years retrospective analysis / A. Carfora, C. P. Campobasso, P. Cassandro // Forensic Science International. 2018 Jul; 288, 291—296.
7. The Dynamics of Partner Violence and Alcohol Use in Cou- ples: Research Methods / Burge S. K., Katerndahl D. A., Becho J. [et al.] // Violence and Victims. 2019 Feb 1; 34(1): 136—156. DOI: 10.1891/0886-6708.34.1.136.
8. Alcohol Use and Intimate Partner Violence Among Com- munity College Women: An Exploration of Protective Factors / Gomez J., Orchowski L., Pearlman D. N., Zlotnick C. // Vio- lence and Gender. 2019 Sep 1; 6(3), 187—195. DOI: 10.1089/ vio.2018.0023.
9. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis / Nutt D. J., King L. A., Phillips L. D.; Independent Scientific Com- mittee on Drugs // Lancet. 2010 Nov 6; 376(9752), 1558—65. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6.
10. WHO, 2010. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol: Guideline. 31 May 2010. URI: https://www.who.int/ publications/i/item/9789241599931.
11. Wilsnack, S. C. The GENAHTO Project (Gender and Alco- hol’s Harm to Others): Design and methods for a multinational study of alcohol’s harm to persons other than the drinker / S. C. Wilsnack, T. K. Greenfield, K. Bloomfield // The Inter- national Journal of Alcohol and Drug Research. 2018; 7(2): 37—47. DOI: 10.7895/ijadr.253.
12. Питущі особи в мікросоціальному оточенні меш- канців України. Вікові та ґендерні особливості / Лінський І. В. Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 1 (106). С. 4—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-1.
13. Прояви несприятливого впливу питущих на дорос- лих в мікросоціальному оточенні / Лінський І. В., Кузьмі- нов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психо- неврології. 2021. Т. 29, вип. 2 (107). С. 5—13. DOI: https:// doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is2-2021-1.
14. Особливості несприятливого впливу питущих на ді- тей в мікросоціальному оточенні / Лінський І. В., Кузьмі- нов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психо- неврології. 2021. Т. 29, вип. 3 (108). С. 5—11. DOI: https:// doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is3-2021-1.
15. Вплив питущих на афективний статус представ- ників їхнього мікросоціального оточення / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2021. Т. 29, вип. 4 (109). С. 8—18. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is4-2021-1.
16. Вплив питущих на алкогольний статус представ- ників їхнього мікросоціального оточення / Лінський І. В., Кузьмінов В. Н., Мінко О. І. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2022. Т. 30, вип. 1 (110). С. 5—15. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-1.
17. Hamilton M. (1960) A rating scale for depression // The Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1960 Feb; 23(1), 56—62. DOI: 10.1136/jnnp.23.1.56.
18. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption—II / Saun- ders J. B., Aasland O. G., Babor T. F. [et al.] // Addiction. 1993 Jun; 88, 791—804. DOI: 10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x.
19. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и рас- познавания патологичес ких процессов / Е. В. Гублер. Моск- ва : Медицина, 1978. 294 с.
20. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологи- чес ких исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. Киев : Моріон, 2000. 320 с.
21. Соціологічна група «Рейтинг», 2021. Споживання алко голю в Україні. Результати соціологічного опитування. Квітень 2021. URI: https://ratinggroup.ua/files/ratinggroup/ reg_files/rg_alkohol_0521.pdf.