ГоловнаАрхiв номерiв2017Том 25, випуск 2 (91)Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів
Назва статтi Основні клінічні варіанти постстресових розладів у комбатантів
Автори Денисенко Михайло Михайлович
Лакинський Роман Вікторович
Шестопалова Людмила Федорівна
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2017 Номер журналу Том 25, випуск 2 (91) Сторінки 40-44
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.45-001.1/ 3-071-003.96:614.1.364 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені результати клініко- психопатологічного, соціально-демографічного обстеження 35 учасників бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції. Описано 4 групи психічних розладів в обстежених. Виявлено високу поширеність серед них посттравматичного стресового розладу (ПТСР) і розладів адаптації (РА). Виокремлено основні клінічні симптоми у хворих з ПТСР і РА. Показано роль несприятливих соціально-економічних обставин як фактору ризику формування хронічного ПТСР та розладів адаптації.
Ключовi слова комбатанти, посттравматичний стресовий розлад, розлад адаптації, клінічний перебіг, соціальні наслідки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Матяш М. М., Худенко Л. І. Український синдром: особливості посттравматичного стресового розладу в учасників антитерористичної операції // Укр. мед. часопис. 2014. Т. 6 (104). С. 124—127.
2. Доровских И. В. Боевая психическая травма: от расстройства адаптации к посттравматическому стрессовому расстройству // Психиатрия и психофармакотерапия. Журнал им. П. Б. Ганнушкина. 2006. Т. 8, № 1. С. 51—54.
3. Дрига Б. В. Особенности боевых посттравматических стрессовых расстройств у военнослужащих, проходивших военную службу по призыву : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. мед. наук : 14.01.06 — Психиатрия / Дрига Борис Владимирович ; Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. СПб., 2012. 24 с.
4. Клиническая структура психических расстройств у участников локальных вооруженных конфликтов в отдаленном постбоевом периоде / Е. М. Епанчинцева, Т. В. Казенных, В. Ф. Лебедева [и др.] // Успехи современного естествознания. 2015. № 1 (5). С. 760—764.
5. Литвинцев С. В., Снедков Е. В., Резник А. М. Боевая психическая травма. Москва, 2005. 432 с. 6. Тарабрина Н. В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. Ч. 1: Теория и методы. Москва, 2007. 208 с.
7. Бундало Н. Л. Посттравмати чес кое стрессовое расстройство : автореф. дис. на соискание уч. степени д-ра мед. наук : 14.00.18 — Психиатрия / Бундало Наталья Леонидовна. СПб. : ПНИ им. В. М. Бехтерева, 2008. 51 с.
8. Post-Traumatic Stress Disorder: Evidence-Based Research for the Third Millennium / J. Iribarren, P. Prolo, N. Neagos, F. Chiappelli // Evid Based Complement Alternat Med. 2005. Vol. 2 (4). P. 503—512.
9. Stretch R. H. Post-traumatic stress disorder symptoms among Gulf War veterans // Military Medicine. 1996. № 161. Р. 407—410.
10. Молчанова Е. С. Посттравматическое стрессовое и острое стрессовое расстройство в формате DSM-V: внесенные изменения и прежние проблемы // Медицинская психология в России : электрон. науч. журн. 2014. № 1 (24). C. 2.
11. Психолого-психіатрична допомога постраждалим при збройних конфліктах : методичні рекомендації / [О. К. Напрєєнко, О. Г. Сиропятов, О. В. Друзь та ін.]. Київ, 2014. 34 с.
12. Діагностика, терапія та профілактика медико-психологічних наслідків бойових дій в сучасних умовах : методичні рекомендації / П. В. Волошин, Н. О. Марута, Л. Ф. Шестопалова [та ін.]. Харків, 2014. 67 с.