ГоловнаАрхiв номерiв2023Том 31, випуск 2 (115)Частота «п’яних днів» і її зв’язки з іншими характеристиками алкогольної поведінки респондентів
Назва статтi Частота «п’яних днів» і її зв’язки з іншими характеристиками алкогольної поведінки респондентів
Автори Лінський Ігор Володимирович
Хаустов Максим Миколайович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Герасимов Богдан Олексійович
Герасимов Дмитро Олексійович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2023 Номер журналу Том 31, випуск 2 (115) Сторінки 5-15
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13:616-055.1(2):616-053.8 Індекс ББК -
Анотацiя

Мета роботи — вивчення зв’язків частоти «п’яних днів» (ПД) з іншими характеристиками алкогольної поведінки респондентів. В чотирьох регіонах України (Харківська, Луганська та Запорізька області, а також місто Київ) протягом 2018—2021 років обстежено 1742 особи, які належали до чотирьох груп порівняння: хворі на алкогольну залежність (АЗ) (393 особи); здорові родичі хворих на АЗ (274 особи); представники загальної популяції порівняного з представниками перших двох груп віку (334 особи) і студенти 3 та 4 курсів медичних вишів (741 особа). Основними інструментами дослідження були опитувальник міжнародного дослідницького консорціуму GENAHTO (Gender, Alcohol, and Harms to Others), а також тест для оцінки розла- дів внаслідок вживання алкоголю (AUDIT). Отримані дані обробляли методами математичної статистики (дисперсійний, кореляційний та регресійний аналіз) на комп’ютері за допомогою обчислювальних таблиць Excel 2016 (з пакетом «Аналіз даних»). Розроблено алгоритм регресійного аналізу в умовах високої дисперсії вихідних даних. За допомогою цього алгоритму показано, що регресійна залежність основних характерис- тик алкогольної поведінки від частоти ПД має нелінійний характер, водночас для типової та максимальної доз алкоголю вона оптимально описується поліномами другого ступеня, а для важкості розладів внаслідок вживання алкоголю (ВА), витрат часу на ВА, а також самооцінки негативного впливу ВА респондентами на їхнє оточення — поліномами третьо- го ступеня. Встановлено, що чоловікам (у середньому) для досягнення межі ризикованого і небезпечного ВА (за критеріями тесту AUDIT) вистачає меншої частоти ПД, ніж жінкам, що свідчить про більшу уразливість чоловіків (як порівняти з жінками) щодо формування розладів внаслідок ВА.
Ключовi слова алкогольна поведінка, взаємозалежність характеристик, регресійний аналіз, гендерні від- мінності
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Laslett AM, Room R, Ferris J, Wilkinson C, Livingston M, Mugavin J. Surveying the range and magnitude of alcohol’s harm to others in Australia. Addiction. 2011 Sep;106(9):1603- 11. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03445.x. PMID: 21438943.
2. Connor J, Casswell S. Alcohol-related harm to others in New Zealand: evidence of the burden and gaps in knowledge. N Z Med J. 2012 Aug 24;125(1360):11-27. PMID: 22932651.
3. Dussaillant F, Fernandez M. Alcohol’s harm to others’ well- being and health: a comparison between Chile and Australia. Alcohol Alcohol. 2015 May;50(3):346-51. doi: 10.1093/alcalc/ agv002. Epub 2015 Feb 17. PMID: 25694495.
4. Simon Foster, Gerhard Gmel, Natalia Estévez, Caroline Bähler, Meichun Mohler-Kuo, Temporal Patterns of Alcohol Consumption and Alcohol-Related Road Accidents in Young Swiss Men: Seasonal, Weekday and Public Holiday Effects, Alcohol and Alcoholism, Volume 50, Issue 5, September/October 2015, Pages 565–572. https://doi.org/10.1093/alcalc/agv037.
5. Ferris J, Killian J, Lloyd B. Alcohol-related serious road traffic injuries between 2000 and 2010: A new perspective to deal with administrative data in Australia. Int J Drug Policy. 2017 May;43:104-112. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.02.015. Epub 2017 Mar 27. PMID: 28359967.
6. Carfora A, Campobasso CP, Cassandro P, Petrella R, Borriello R. Alcohol and drugs use among drivers injured in road accidents in Campania (Italy): A 8-years retrospective analysis. Forensic Sci Int. 2018 Jul;288:291-296. doi: 10.1016/j. forsciint.2018.05.003. Epub 2018 May 9. PMID: 29793195.
7. Burge SK, Katerndahl DA, Becho J, Wood R, Rodriguez J, Ferrer R. The Dynamics of Partner Violence and Alcohol Use in Couples: Research Methods. Violence Vict. 2019 Feb 1;34(1):136-156. doi: 10.1891/0886-6708.34.1.136. PMID: 30808798.
8. Gomez J, Orchowski L, Pearlman DN, Zlotnick C. Alcohol Use and Intimate Partner Violence Among Community College Women: An Exploration of Protective Factors. Violence Gend. 2019 Sep 1;6(3):187-195. doi: 10.1089/vio.2018.0023. Epub 2019 Sep 10. PMID: 31528653; PMCID: PMC6744945.
9. Nutt DJ, King LA, Phillips LD; Independent Scientific Committee on Drugs. Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. Lancet. 2010 Nov 6;376(9752):1558-65. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61462-6. Epub 2010 Oct 29. PMID: 21036393.
10. WHO, 2010. Global strategy to reduce the harmful use of alcohol 2010. URI: https://www.who.int/publications/i/ item/9789241599931
11. Wilsnack SC, Greenfield TK, Bloomfield K. The GENAHTO Project (Gender and Alcohol’s Harm to Others): Design and methods for a multinational study of alcohol’s harm to persons other than the drinker. Int J Alcohol Drug Res. 2018;7(2):37-47. doi: 10.7895/ijadr.253. PMID: 30740190; PMCID: PMC6366670.
12. Linskiy I. V., Kuzminov V. N., Minko O. I. ta in. Pytushchi osoby v mikrosotsialnomu otochenni meshkantsiv Ukrainy. Vikovi ta genderni osoblyvosti. Ukrainskyi visnyk psykhonev- rolohii. 2021. T. 29, vyp. 1 (106). S. 4—11. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021-1. (In Ukrainian).
13. Linskiy I. V., Khaustov M. M., Kuzminov V. N. ta in. Proiavy nespryiatlyvoho vplyvu pytushchykh na doroslykh v mikrosotsi- alnomu otochenni. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2021. T. 29, vyp. 2 (107). S. 5—13. DOI: https://doi.org/10.36927/2079- 0325-V29-is2-2021-1. (In Ukrainian).
14. Linskiy I. V., Kuzminov V. N., Minko O. I. ta in. Osoblyvosti nespryiatlyvoho vplyvu pytushchykh na ditei v mikroso tsialnomu otochenni. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2021. T. 29, vyp. 3 (108). S. 5—11. DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29- is3-2021-1. (In Ukrainian).
15. Linskiy I. V., Kuzminov V. N., Minko O. I. ta in. Vplyv pytushchykh na afektyvnyi status predstavnykiv yikhnoho mikrosotsialnoho otochennia. Ukrainskyi visnyk psykhonev- rolohii. 2021. T. 29, vyp. 4 (109). S. 8—18. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V29-is4-2021-1. (In Ukrainian).
16. Linskiy I. V., Kuzminov V. N., Minko O. I. ta in. Vplyv pytushchykh na alkoholnyi status predstavnykiv yikhnoho mikrosotsialnoho otochennia. Ukrainskyi visnyk psykhonev- rolohii. 2022. T. 30, vyp. 1 (110). S. 5—15. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-1. (In Ukrainian).
17. Linskiy I. V., Khaustov M. M., Kuzminov V. N. ta in. Vplyv pytushchykh na alkoholnyi status predstavnykiv yikhnoho mikrosotsialnoho otochennia. Ukrainskyi visnyk psykhonev- rolohii. 2022. T. 30, vyp. 2 (111). S. 4—17. DOI: https://doi. org/10.36927/2079-0325-V30-is2-2022-1. (In Ukrainian).
18. Linskiy I. V., Kuzminov V. N., Minko O. I. ta in. Mezhi problemnoho vzhyvannia alkoholiu z tochky zoru praktych- no zdorovykh respondentiv i epidemiolohichne znachennia tsykh mezh. Ukrainskyi visnyk psykhonevrolohii. 2023. T. 31, vyp. 1 (114). S. 4—19. DOI: https://doi.org/10.36927/2079- 0325-V31-is1-2022-1. (In Ukrainian).
19. Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M. Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol Consumption--II. Addiction. 1993 Jun;88(6):791-804. doi: 10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x. PMID: 8329970.
20. Lapach S. N., Chubenko A. V., Babich P. N. Statisticheskie metody' v mediko-biologicheskih issledovaniyah s ispol'zovaniem Excel. Kiev : Morіon, 2000. 320 s. (In Russian).