ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією
Назва статтi Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією
Автори Дубенко Андрій Євгенович
Смоланка Володимир Іванович
Кутіков Олександр Євгенович
Кутіков Дамір Олександрович
Сазонов Сергій Олександрович
Колєснік Тетяна Миколаївна
Орос Михайло Михайлович
Грабар Василь Васильович
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 10-15
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.863-009.24:616-053.8-071-036.8 Індекс ББК -
Анотацiя Вперше в Україні методами розрахунку показників очікування шансів, кореляційного аналізу методами контингенції та рангової кореляції Спірмена створено статистичний портрет та про- філі пацієнтів з епілепсією з різною частотою нападів. Проаналізовано дані 583 пацієнтів. Виявлено, що частота призначень в минулому антиепілептичних препаратів (АЕП), як-от бензобарбітал, фенобарбітал, фенітоїн та препарати вальпроєвої кислоти має пряму залежність від частоти нападів. Поточне призначення бензобарбіталу та фенітоїну теж зберігає позитивну неліній ну залежність від частоти нападів. Призначення карбамазепіну превалює в групі із нападами середньої частоти (НСЧ) як у минулому лікуванні, так і натепер. Загалом, серед усіх АЕП найчастіше хворі на епілепсію лікуються карбамазепіном як натепер, так і у минулому. Виявлено превалювання поточних призначень фенобарбіталу в групах із частими нападами (ЧН) та рідкими нападами (РН) і дещо менший їх рівень у групі НСЧ. Криптогенна форма епілепсії спостерігається здебільшого хворих з високою та середньою частотою нападів, тоді як ідіопатична — хворих з рідкими за частотою нападами. Симптоматична форма епілепсії мані- фестує клінічно приблизно однаково різною частотою нападів, із деяким превалюванням високої (насамперед) та малої (по-друге) частоти. Парціальні напади у групах ЧН та РН не спостерігалися. Частота наявності вторинно-генералізованих нападів та абсансів вірогідно на пряму залежить від частоти нападів. Первинно-генералізовані напади є найпоширенішими й дещо частіше виявляються при НСЧ. Вірогідність поліморфізму нападів є тим вищою, чим більше загальна частота нападів. Прямої залежності частки хворих з інвалідністю від частоти нападів немає. Психічні розлади частіше спостерігаються при більш частих нападах.
Ключовi слова епілепсія, статистика, клініка, частота нападів
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Литовченко Т. А. Эпилепсия: современное решение проблемы // НейроNews. 2006. № 1. С. 5—7.
2. Pharmacoepidemiology / Strom B. L., Kimmel S. E., Hen nessy S., eds. 2012. 5th ed. 976 p. P. 13.
3. Registries for evaluating patient outcomes: A user’s guide / Gliklich R. E., Dreyer N., Leavy M., eds. 3rd edition. Two volumes. Rockville, MD : Agency for Healthcare Research and Quality. 2014. 342 p. URL : http://www.effectivehealthcare.ahrq.gov/registriesguide- 3.cfm.
4. Методологія створення регістру хворих на епілепсію з метою оптимізації статистичних даних / Дубенко А. Е., Танцура Л. М., Сергієнко О. В. [та ін.] // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 16—19.
5. Застосування протиепілептичних препаратів для ліку- вання епілепсії в Україні за даними електронного регістру / Дубенко А. Є., Сазонов С. О., Бабкіна Ю. А. [та ін.] // НейроNews. 2018. Темат. номер № 1. С. 10—14.
6. Ranganathan P., Aggarwal R., Pramesh C. S. Common pitfalls in statistical analysis: Odds versus risk // Perspect Clin Res. 2015. No. 6(4). P. 222—224. DOI: 10.4103/2229-3485.167092.