ГоловнаАрхiв номерiв2016Том 24, випуск 3 (88)Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія)
Назва статтi Когнітивні порушення у хворих на біполярний афективний розлад (клініка, діагностика, терапія)
Автори Марута Наталія Олександрівна
Вербенко Георгій Миколайович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2016 Номер журналу Том 24, випуск 3 (88) Сторінки 5-10
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895+616.89-008.45/47+616-07-08 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 120 пацієнтів з біполярним афективним розладом (БАР): 40 пацієнтів (33,3 %) з переважанням депресивних симптомів (F31.3—5, F31.6) (БАР-Д), 30 пацієнтів (25,0 %) з пере- важанням маніакальних симптомів (F31.0—2, F 31.6) (БАР-М), 50 пацієнтів (41,7 %) в еутимному періоді (F 31.7) (БАР-Е). Встановлено, що когнітивні порушення при БАР проявляються широким спектром психопатологічних феноменів, які більшою мірою виявляються у пацієнтів з БАР-М та БАР-Д, меншою — при БАР-Е. Визначено особ ливості феноменологічної структури БАР в різних фазах захворювання. Когні тивні порушення у пацієнтів з БАР-М проявляються у вигляді підвищення самооцінки (56,7 %), швидкос ті мислення (86,7 %), перебільшення власних досягнень й можливостей (73,3 %), порушення виконавчої функції, насамперед, в труднощах щодо прийняття рішень (83,3 %). У пацієнтів з БАР-Д когнітивні порушення реєструвалися у вигляді ригідності мислення (52,5 %), порушення концентрації уваги (95,0 %) і виконавчої функції (порушення планування й прийняття рішень) (85,0 %). У пацієнтів с БАР-Е відзначалися по- рушення концентрації уваги (64,0 %), зниження виконавчої функції (планування й прийняття рішень) (46,0 %), рівня інтересів і критики щодо хвороби (38,0 %). Особливості когнітивних порушень при різних фазах БАР є важливими критеріями діагностики цієї патології і мають бути враховані під час проведення терапії та реабілітації пацієнтів. Урахування характеристик когнітивного функціонування в залежності від фази БАР дозволяє підвищити ефективність лікування цієї категорії пацієнтів.
Ключовi слова біполярний афективний розлад, когнітивні порушення, фаза захворювання, діагностика, терапія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Александров, А. А. Биполярное аффективное расстройство: диагностика, клиника, течение болезни [Текст] / А. А. Александров // Медицинские новости. — 2007. — №12. — C. 7—12.
2. Кожина, А. М. Современные стратегии в терапии биполярного аффективного расстройства [Текст] / А. М. Кожина, Л. М. Гайчук // Психічне здоров’я. — 2009. — T. 3—4 (24—25). — C. 60—62.
3. Марута, Н. А. Биполярные расстройства: распространенность, медико-социальные последствия, проблемы диагностики [Электронный ресурс] / Н. А. Марута // Нейро News. — 2011. — № 2 (29). — Режим доступа : http://www.neuro.health-ua.com/ article/439.html.
4. Очеретяная, Н. Биполярное рас ст ройство: клинический обзор [Текст] / Н. Очеретяная // Здоров’я України. — 2011. — № 4 (19). — С. 36—37.
5. Хаустова, Е. А. Современные аспекты диагностики и лечения биполярной депрессии [Текст] / Е. А. Хаустова, В. Г. Безшейко, А. П. Романив // Нейро News. — 2012. — №1(36). — С. 38—42.
6. Стан психічного здоров’я населення та перспективи розвитку психіатричної допомоги в Україні [Текст] / М. К. Хобзей, П. В. Волошин, Н. О. Марута та ін. // Український вісник психо- неврології. — 2012. — Т. 20, вип. 3. — С. 13—18.
7. Чабан, О. С. Биполярная депрессия: проблемы диагностики и терапии [Текст] / О. С. Чабан, Е. А. Хаустова // Нейро News. — 2011. — №5(32). — С. 18—22.
8. Is unrecognized bipolar disorder a frequent contributor to apparent treatment resistant depression [Text] / R. Correa, H. Akiskal, W. Gilmer et al. // J. Affect. Disord. — 2010. — V. 127. — P. 10—18.
9. Trotta, A. Do premorbid and post-onset cognitive functioning differ between schizophrenia and bipolar disorder? A systematic review and meta-analysis [Text] / A. Trotta, R. M. Murray, J. H. MacCabe // Psychol. Med. — 2014. — Vol. 1. — P. 1—14.
10. A systematic review of the evidence of the burden of bipolar disorder in Europe [Electronic Resource] / L. Fajutrao, J. Locklear, J. Priaulx, A. Heyes // Clin. Pract. Epidemiol. Ment. Health. — 2009. — Vol. 5. — P.: 3. Available at. — Mode of access : URL : http://www. ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC2646705/
11. Cognition and functioning in bipolar depression [Text] / N. S. Kapczinski, J. C. Narvaez, P. V. Magalhães et al. // Rev. Bras. Psiquiatr. — 2016. — Feb 5. — doi:10.1590/1516-4446-2014-1558
12. Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 [Text] / R. Lozano, M. Naghavi, K. Foreman, et al. // The Lancet. — 2013. — Т. 380. — № 9859. — Р. 2095—2128.
13. Robinson, L. J. Evolution of cognitive impairment in bipolar disorder: a systematic review of cross-sectional evidence [Text] / L. J. Robinson, I. N. Ferrier // Bipolar Disorders. — 2006. — Vol. 8. — P. 103—116.
14. Vieta, E. Clinical management and burden of bipolar disorder: results from a multinational longitudinal study (WAVE-bd) [Text] / E. Vieta // International Journal of Neuropsychopharmacology. — 2013. — №16. — P. 1719—1732.