ГоловнаНаші авториМаркова Маріанна Владиславівна

Маркова Маріанна Владиславівна


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Маркова Маріанна Владиславівна Статеве виховання і сексуальна освіта в Україні: дослідити неіснуюче, щоб створити справжнє 2024
Том 32, випуск 1 (118)
Марута Наталія Олександрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Інформаційно-психологічна війна як новий виклик сучасності: стан проблеми та напрямки її подолання 2015
Том 23, випуск 3 (84)
Абдряхімов Ростислав Адганович
Маркова Маріанна Владиславівна
Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору 2019
Том 27, випуск 2 (99)
Хвисюк Олександр Миколайович
Маркова Маріанна Владиславівна
Марков Артур Рубенович
Кришталь Євген Валентинович
Агішева Неля Каісовна
Луценко Олександр Григорович
Гульман Борис Львович
Зайцева Лариса Володимирівна
Мартиненко Сергій Анатолійович
Даниленко Тамара Петрівна
Росінський Гліб Сергійович
Клінічна специфіка й особливості психопатоґенезу дезадаптивних станів у цивільного населення в умовах соціального стресу і консцієнтальної війни 2017
Том 25, випуск 1 (90)
Маркова Маріанна Владиславівна
Дрюченко Майя Олександрівна
Комплексна модель материнсько-дитячої взаємодії в ро- динах жінок, хворих на параноїдну шизофре нію: чинники предикції, превенції та прогнозу її деформації 2023
Том 31, випуск 1 (114)
Вєтрила Т.Г.
Маркова Маріанна Владиславівна
Щодо взаємозв’язку між станом сімейних відносин та психіч- ного здоров’я батьків, які виховують дитину із порушенням психічного розвитку, та їх дітей 2009
Том 17, випуск 3 (60)
Маркова Маріанна Владиславівна
Піонтковська Оксана Володимирівна
Соловйова Ангеліна Георгіївна
Вплив вимушеного переміщення на психоемоційну сферу дитини 2017
Том 25, випуск 4 (93)
Маркова Маріанна Владиславівна
Сябренко Г. П.
Афективні порушення в структурі дезадаптації подружжя літнього віку та їх комплексна терапія 2011
Том 19, випуск 2 (67)
Чемерис Мар’яна Мирославівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Психосоматичні диссомнії у хворих з різними формами дифузної алопеції: варіативність і інтенсивність клінічних проявів 2024
Том 32, випуск 2 (119)
Косенко Корнелія Артурівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості психосоціального стресу й тривожно-депресивного реагування у представників командного і робітничого складу морського торговельного і пасажирського флотів 2020
Том 28, випуск 1 (102)
Маркова Маріанна Владиславівна Сексуальна аддикція: аналіз феномена 2013
Том 21, випуск 3 (76)
Маркова Маріанна Владиславівна
Піонтковська Оксана Володимирівна
Соловйова Ангеліна Георгіївна
Медико-психологічна допомога дітям — вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації 2018
Том 26, випуск 2 (95)
Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Психологічні компетенції лікарів як важлива складова реалізації здоров’яцентрованого підходу у лікуванні цереброваскулярної патології 2019
Том 27, випуск 1 (98)
Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
Клініко-психологічний спектр та структура чинників стресового ризику у пацієнтів з цереброваскулярною патологією 2018
Том 26, випуск 3 (96)
Маркова Маріанна Владиславівна
Косенко Корнелія Артурівна
Психотерапія в комплексному лікуванні жінок, хворих на параноїдну шизо френію, при різних моделях родинної взаємодії: обґрунтування, загальні підходи, специфічні особливості 2014
Том 22, випуск 3 (80)
Маркова Маріанна Владиславівна
Росінський Гліб Сергійович
Порушення здоров’я сім’ї демобілізованих військовослужбовців — учасників АТО: психопатологічний, психологічний, психосоціальний і сімейний виміри проблеми 2018
Том 26, випуск 1 (94)
Шляхов І.М.
Маркова Маріанна Владиславівна
Особливості порушення сімейного функціонування у жінок з тривожно-депресивними розладами, коморбідними з залежністю від алкоголю та стратегія його психотерапевтичної корекції 2009
Том 17, випуск 2 (59)
Касьянова Анастасія Юріївна
Жовнір Володимир Аполлінарійович,
Маркова Маріанна Владиславівна
Воробйова Анна Михайлівна
Ємець Ілля Миколайович
Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з HIF-1α та S100β в крові 2014
Том 22, випуск 4 (81)
Маркова Маріанна Владиславівна
Рахман Людмила Володимирівна
Плевачук Оксана Юріївна
Динаміка нейрокогнітивного дефіциту у хворих із терапевтично резистентними депресіями в процесі лікування 2014
Том 22, випуск 4 (81)
Касьянова Анастасія Юріївна
Маркова Маріанна Владиславівна
Концепція медико-психологічної допомоги в клініці дитячої кардіохірургії 2015
Том 23, випуск 1 (82)