ГоловнаАрхiв номерiв2009Том 17, випуск 3 (60)Щодо взаємозв’язку між станом сімейних відносин та психіч- ного здоров’я батьків, які виховують дитину із порушенням психічного розвитку, та їх дітей
Назва статтi Щодо взаємозв’язку між станом сімейних відносин та психіч- ного здоров’я батьків, які виховують дитину із порушенням психічного розвитку, та їх дітей
Автори Вєтрила Т.Г.
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2009 Номер журналу Том 17, випуск 3 (60) Сторінки 28-35
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895:159.96+159.9(075) Індекс ББК -
Анотацiя На основі дослідження 200 сімей, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку, встановлено, що порушення психічного здоров’я у вигляді розладів депресивного, тривожно- депресивного або тривожно-фобічного спектра, мають місце у 100 % жінок та 26,8 % чоловіків із порушенням внутрішньо- сімейних стосунків, на відміну від гармонійних сімей, серед яких порушень психічного здоров’я не виявлено. Також встановлена наявність взаємозв’язку між психоемоційним станом дитини з порушенням психічного розвитку і функціональністю сімей, в яких вони виховуються. Так, негативний психоемоційний стан з переважанням тривоги, депресії, пригніченості, відчуттям незахищеності знедоленості і покинутості, виявлено у дітей, зростаючих в дисфункціональних сім’ях, тоді як діти з сімей із сприятливою психологічною атмосферою відрізнялися оптимістичним емоційним фоном і переважанням відчуття захищеності. Зроблено висновок про необхідність подальшого вивчення феномену функціонування сім’ї, що виховує дитину з порушенням психічного розвитку, на основі чого стане можливою розроблення та впровадження комплексної системи медико-психологічної реабілітації таких сімей.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Майрамян, Р. Ф. Особенности невротических расст ройств в семьях умственно отсталых детей / Р. Ф. Майрамян // III Всероссийский съезд невропатологов и психиатров : тез. докл. ; под ред. В. М. Банщикова, Н. М. Шибанова. — М., 1974. — Т. 2. — С. 295— 297.
2. Психология семьи и больной ребенок : учебное пособие : Хрестоматия / Авторы-сост. И. В. Добряков, О. В. Защиринская. — СПб. : Речь, 2007. — 400 с.
3. Практическая психодиагностика (методики и тесты) ; под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара : Бахрах, 1999 — 672 с.
4. Подкорытов В. С. Депрессии (Современная терапия) / В. С. Под корытов, Ю. Ю. Чайка. — Харьков : Торнадо, 2003. — 350 с.
5. Мясоед, П. А. Методика непрямой экспресс-диагностики уровня психического развития дошкольников / П. А. Мясоед // Вопросы психологии. — 1996. — № 2. — С. 130—136.
6. Шкала выявления признаков тревожности ребенка / Г. П. Лаврентьева, Т. М. Титаренко // http://www.psy-fi les.ru/mat/ metodiki-dlya-detey/378-anketa-po-vyjavleniju-trevozhnosti-u. html.
7. Тест «Рисунок семьи» / К. Тейлор // Психологические тесты и упражнения для детей : книга для родителей и воспитателей. — М., 2005.
8. Фадина, Г. В. Диагностика и коррекция задержки психического развития детей старшего дошкольного возраста : уч.-метод. пособие / Г. В. Фадина. — Балашов : Николаев, 2004. — 68 с.