ГоловнаАрхiв номерiв2024Том 32, випуск 1 (118)Статеве виховання і сексуальна освіта в Україні: дослідити неіснуюче, щоб створити справжнє
Назва статтi Статеве виховання і сексуальна освіта в Україні: дослідити неіснуюче, щоб створити справжнє
Автори Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2024 Номер журналу Том 32, випуск 1 (118) Сторінки 4-11
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.442-084(616-053.71+613.96) Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V32-is1-2024-1

 У статті порушено проблему статевого виховання і сексуальної освіти в Україні. Розглянуто сучасний стан реалізації статевого виховання: відсутність спеціалізованого курсу, мозаїчне включення окремих (не всіх) питань в зміст обов’язкових навчальних пред- метів шкільної освіти. Вивчено змістовне наповнення вітчизняних навчальних програм, зроблено висновок про їх повну невідповідність сучасним вимогам суспільних напрямів на формування безпечної відповідальної сексуальної поведінки у молоді. Проаналізовано успішний досвід розробки і впровадження статевого виховання і сек- суальної освіти в країнах Європейського Союзу і США, наведено нормативні документи Європейського Союзу, що регламентують це питання, та які можуть стати прототипами для створення вітчизняної системи статевого виховання і сексуальної освіти в Україні. Підкреслено роль батьків; зроблено висновок про нагальну потребу співпраці дер- жавних інституцій щодо створення і впровадження системи статевого виховання і сек- суальної освіти молоді в Україні та родини й освітньо-виховних установ — як головних інституцій, що матимуть безпосередній вплив на усі ланки психосексуального розвитку та соціалізації дитини. Зроблено загальний висновок про гостру потребу створення і впровадження статевого виховання і сексуальної освіти у шкільну програму як одного з важливих кроків до повно- цінного європейського майбутнього України.
Ключовi слова статеве виховання, сексуальна освіта, молодь, безпечна відповідальна сексуальна поведінка, сексуальність
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach for schools, teachers and health educators. UNESCO, 2009. 123 p. URI: https://unesdoc.unesco. org/ark:/48223/pf0000260770.
2. International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach. UNESCO, 2018. 138 p. URI: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260770.
3. Вовк К. Сексуальна освіта в Україні. Чому це важливо та на що впливає? URI: https://svidomi.in.ua/page/seksualnaosvita- v-ukraini-chomu-tse-vazhlyvo-ta-na-shcho-vplyvaie.
4. Сексуальна освіта: що це таке та чому вона потрібна українським школярам. URI: https://galinfo.com.ua/articles/ seksualna_osvita_shcho_tse_take_ta_chomu_vona_potribna_ ukrainskym_shkolyaram_408231.html
5. Сексуальна освіта в українських школах: чи є що по- кращувати? URI: https://cedos.org.ua/researches/stvorenniaperedumov- dlia-rozvytku-seksualnoi-osvity-v-shkolakh/.
6. Понад 80% дітей вперше побачили сексуальний контент до 13 років — опитування. https://suspilne.media/110379- ponad-80-ditej-vperse-pobacili-seksualnij-kontent-do-13-rokivopituvanna/.
7. Sexuality Education across the European Union: an overview. EU Publication office, 2020. 14 p. DOI: 10.2767/869234.
8. Бялик В. В. Сучасні тенденції статевого виховання учнів- ської молоді в країнах Євросоюзу. Автореферат на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук. 13.00.07 — теорія і методика виховання. Вінниця, 2017. 38 с. URI: https:// vspu.edu.ua/science/dis/des_18_3.pdf.
9. Статева освіта і клініки, дружні до молоді. URI: http:// multycourse.com.ua/ua/page/15/52.
10. Unintended pregnancy and abortion by income, region, and the legal status of abortion: estimates from a comprehensive model for 1990—2019 / Bearak J., Popinchalk A., Ganatra B. [et al.] // Lancet Global Health. 2020, 8(9): e1152–e1161. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30315-6.
11. Міжнародні стандарти сексуальної освіти / Дарина Мізіна. Гендер в деталях. 29 січня 2018. URI: https://genderindetail. org.ua/spetsialni-rubriki/seksualnist/mizhnarodnistandarti- sexualnoi-osviti-134351.html.
12. Маркова М. В. Психопрофілактика порушення функ- ціонування студентської сім’ї: медико-психологічні аспекти : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. 19.00.04 — медична психологія. Харків, 2007. 368 с.
13. Policies of Sexuality Education in the European Union. EU Publication office, 2013. 56 p. URI: https://www.europarl. europa.eu/RegData/etudes/note/join/2013/462515/IPOL-FEMM_ NT(2013)462515_EN.pdf.
14. Стандарти сексуальної освіти в Європі: нові викли- ки та загрози для України. Варта життя : блог. URI: https:// vartalife.com.ua/standarty-seksualnoi-osvity-v-ievropi-novivyklyky- ta-zahrozy-dlia-ukrainy/.
15. Kirby Douglas. The impact of sex education on the sexual behaviour of young people. United Nations New York, 2011. 25 p. URI: https://api.semanticscholar.org/CorpusID:221088179.