ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 4 (81)Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з HIF-1α та S100β в крові
Назва статтi Віддалений психоневрологічний розвиток дітей після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин, асоційований з HIF-1α та S100β в крові
Автори Касьянова Анастасія Юріївна
Жовнір Володимир Аполлінарійович,
Маркова Маріанна Владиславівна
Воробйова Анна Михайлівна
Ємець Ілля Миколайович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 4 (81) Сторінки 69-71
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.899-053.2-02+ [616.132+616.141]-053.2-089-06+616.153.96-053.2 Індекс ББК -
Анотацiя Метою нашого дослідження стало дослідження зв’язку між віддаленим психоневрологічним розвитком дітей, після хірургічної корекції транспозиції магістральних судин (ТМС), та гіпок- сичним фактором HIF-1α і протеїном S100β в крові новонароджених. У дослідженні взяли участь 20 дітей з ТМС, які у новонародженому віці перенесли операцію артеріального переключення. Молекулярні дослідження проводили до операції та на 1-шу і 7-му добу після операції. Для дослідження психоневро- логічного розвитку дітей у віці одного та трьох років життя було використано методику «Шкала розвитку малюків N. Bayley». За аналізом показників ментального та психомоторного розвитку дітей пер- шого та третього років життя, у яких під час хірургічної корекції вродженої вади серця було застосовано аутологічну плацентарно-пуповинну кров, виявлено значно кращі результати, порівняно з групою дітей, де було застосовано донорську кров. Дослідження зв’язку між віддаленим психоневрологічним розвитком дітей, після хірургічної ко- рекції ТМС, та гіпоксичним фактором HIF-1α і протеїном S100β в крові показало, що високий показник гіпоксичного фактора не пов’язаний з погіршенням психомоторного розвитку у віддале- ному періоді та потребує подальшого дослідження, разом з тим, гліальний білок S100β може бути вірогіднішим маркером для виявлення дітей з потенційною затримкою психомоторного розвитку у майбутньому
Ключовi слова діти, вроджені вади серця, психомоторний розвиток, біомаркери.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Open cardiac surgery in the first hours of life using autologous umbilical cord blood / [O. Fedevych, K. Chasovskyi, G. Vorobiova et al.] // Eur J Cardiothorac Surg. — 2011. — № 40. — P. 985—989.
2. Abdel Raheem M. M. Impact of congenital heart disease on brain development in newborn infants / M. M. Abdel Raheem, W. A. Mohamed // Ann Pediatr Cardiol. — 2012. — № 5(1). — P. 21—26.
3. Neurodevelopment in 1-year-old Japanese infants after congenital heart surgery / [Matsuzaki T., Matsui M., Ichida F. et al.] // Pediatr Int. — 2010. — № 52(3). — P. 420—427.
4. A systematic review of motor and cognitive outcomes after early surgery for congenital heart disease / [Snookes S. H., Gunn J. K., Eldridge B. J. et al.] // Pediatrics. — 2010. — № 125(4). — P. 818—827.
5. Shaabam Ali M. Serum S100 protein as a marker of cerebral damage during cardiac surgery / M. Shaabam Ali, M. Harmer, R. Vaughan // Br. J. Anaesth. — 2000. — № 85(2). — Р. 287—298.
6. Beers S. R. Neurocognitive outcome and serum biomarkers in inflicted versus non-inflicted traumatic brain injury in young children / S. R. Beers, R. P. Berger, P. D. Adelson // J Neurotrauma. — 2007. — № 24(1). — P. 97—105.
7. Clinical values of detection of serum levels of S100B and NSE in diagnosis of brain injuries at early period after cardiopulmonary bypass / [Gu X. H., Zhang G., Zhang X. Q. et al.] // Zhonghua Yi Xue Za Zhi. — 2007. — № 10: 87(14). — P. 975—977.
8. S100 Protein in Serum as a prognostic Marker for Cerebral Injury in Term Newborn Infants with Hypoxic Ischemic Encephalopathy / [K. Thorngren-Jerneck, C. Alling, A. Herbst. et al.] // Pediatric Research. — 2004. — № 55(3). — P. 406—412.
9. Sedaghat F. S100 protein family and its application in clinical practice / F. Sedaghat, A. Notopoulos // Hippokratia. — 2008: № 12(4). — P. 198—204.
10. S100 and cognitive impairment after mild traumatic brain injury / [C. N. de Boussard, A. Lundin, D. Karlstedt. et al.] // J. Rehabil. Med. — 2005. — № 37. — P. 53—57.
11. Whitelaw A. Brain specific proteins in posthaemorrhagic ventricular dilatation / A. Whitelaw, L. Rosengren, M. Blennow // Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed. — 2001. — № 84(2). — F. 90—F91.
12. Smith T. G. The human side of hypoxia-inducible factor / T. G. Smith, P. A. Robbins, P. J. Ratcliffe // Br. J. Haematol. — № 141(3). — P. 325—334.
13. Biomarkers identify newborns at risk following cardiac surgery / [J. M. Simsic, D. S. Atkinson Jr, P. M. Kirshbom, B. Weissman] // Journal of cardiovascular disease. — 2014. — № 2 (2). — P. 82—90.