ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 2 (95)Медико-психологічна допомога дітям — вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації
Назва статтi Медико-психологічна допомога дітям — вимушеним переселенцям: концептуальні засади психологічної підтримки, реадаптації та соціалізації
Автори Маркова Маріанна Владиславівна
Піонтковська Оксана Володимирівна
Соловйова Ангеліна Георгіївна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 2 (95) Сторінки 62-67
Тип статті Scientific article Індекс УДК 616.895:159.922.2 Індекс ББК -
Анотацiя На ґрунті аналізу великого масиву наукових даних стверджується, що проблема надання медико-психологічної допомоги дітям — вимушеним переселенцям має вагому актуальність й суттєве медичне та соціальне значення. Водночас, багато актуальних питань, пов’язаних як з діагностикою, так і з визначенням корекційних та реабілітаційних підходів, спрямованих на ви- явлення та усунення несприятливих змін у психоемоційній сфері дітей — вимушених переселенців, залишаються недостатньо вивченими. Це ускладнює розроблення адресних програм психокорекції та психопрофілактики, а також погіршує якість медичної допомоги, що надається таким дітям. Наголошується на нагальній потребі у дослідженні особливостей психологічного стану цього контингенту, та розробленню на цьому ґрунті сучасних та ефективних підходів до медико-психологічної допомоги таким дітям.
Ключовi слова медико-психологічна допомога, дитина, вимушене переміщення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» // Відомості Верховної Ради. 2015. № 1. Ст. 1.
2. Вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб не втрачає своєї гостроти (Інформаційний реліз Міністерства соціальної політики України) (дата звернення 29.09.2017) URL : www.msp.gov.ua/news/13260.html.
3. Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції «Внутрішньо переміщені особи в Україні: реалії та можливості» // Український соціум. 2015. № 1 (52). C. 175—181.
4. Послание Генерального Секретаря ООН Пан Ги Муна «Защита от конфликтов, насилия и преследований» / Центр Новостей ООН. URL : https://un.org/russian/news/story.asp?NewsID=26140#. V3_4HPkrJQI (дата звернення 21.09.2017).
5. The United Nations Secretary General’s report (2009) on Children and Armed Conflict URL : https:// www.un.org/children/ conflict/_documents/machel/MachelReviewReport. (дата звернення 19.09.2015).
6. Refugee Children: Guidelines on Protection and Care. Geneva : United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 1994. 40 р.
7. Berry J. W. Acculturation and psychological adaptation: A conceptual overview. In: J. W. Berry & R. C. Annis (Eds.), Ethnic psychology: Research and practice with immigrants, refugees, native peoples, ethnic groups and sojourners. Lisse, Swets & Zeitlinger, 1988. P. 41—51.
8. Маркова М. В., Піонтковська О. В., Соловйова А. Г. Вплив вимушеного переміщення на психоемоційну сферу дитини // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 4 (93). С. 41—48.
9. Psychological Difficulties among Children and Adolescents with Ethnic Danish, Immigrant, and Refugee Backgrounds / Leth I., Niclasen J., Ryding E. [et al.] // Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology. 2014. Vol. 2(1). P. 29—37.
10. Global trends 2013: War’s human cost. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2014. URL : http://www.unhcr. org/5399a14f9.html (дата звернення 23.07.2016)/
11. Facts and figures about refugees. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2015. URL : https://www. unhcr.org.uk/about-us/key-facts-and-figures.html (дата звернення 29.03.2017).
12. World at War: UNHCR Global Trends: Forced Displacement in 2014. Geneva, Switzerland, United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 2015. P. 1—24.
13. Humanitarian Needs Overview (2017) — Syrian Arab Republic. United Nations Offi ce for the Coordination of Humanitarian Aff airs (OCHA), 2017. URL : https://www.humanitarianresponse.info/system/fi les/ documents/fi les/2017_syria_hno_2.pdf (дата звернення 11.09.2017).
14. Child recruitment and use. Office of the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, 2016. URL : https://childrenandarmedconflict.un.org/effects-of-conflict/ six-graveviolations/child-soldiers/ (дата звернення 18.09.2017).
15. Kaplan I. The effects of trauma and the refugee experience on psychological assessment processes and interpretation // Australian Psychologist. 2009. Vol. 44(1). P. 6—15.
16. Kaplan I. Trauma, development and the refugee experience: The value of an integrated approach to practice and research. In K. D. Gioia, & P. Whiteman (Eds) Children and childhoods 3: Immigrant and refugee families. Newcastle upon Tyne, UK : Cambridge Scholars, 2013. P. 1—22.
17. Конвенція про статус біженців (Refugee Convention). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_011 
18. Малиха М. І. До проблеми сутності поняття «внутрішньо переміщені особи»: державна політика та регіональна практика // Грані. 2015. № 8 (124). С. 6—11.
19. The UN Refugee Agency. Regime to access: URL : http:// unhcr.org.ua/uk/novini/novyny/1293-vnutrishno-peremishcheniosobi (дата звернення 17.09.2017).
20. Тищенко Н. І., Піроцький Б. Ю. Внутрішньо переміщені особи в Україні як проблема сьогодення // Молодий вчений. 2014. № 10 (13). С. 124—126.
21. Peltonen K., Punamaki R. L. Preventive interventions among children exposed to trauma of armed conflict: A literature review // Aggressive Behavior. 2012. Vol. 36. P. 95—116.
22. Сміт П., Дирегров Е., Юле У. Діти та війна: навчання технік зцілення. Львів, Вид-во Українського католицького університету, 2015. 87 с.
23. Betancourt T. S., Khan K. T. The mental health of children affected by armed conflict: protective processes and pathways to resilience // International Review of Psychiatry. 2008. Vol. 20(3). P. 317—328.
24. Соціально-педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту : навчально-методичний посібник. К. : Агентство «Україна», 2015. 176 с.
25. Методическое пособие по психосоциальной поддержке школьников, родителей, учителей в кризисных ситуациях. Киев : ВСМОО «Христианская ассоциация молодых людей Украины» (YMCA Украины), 2015. С. 1—38.
26. Психологічна допомога постраждалим внаслідок кризо- вих травматичних подій : методичний посібник / Кісарчук З. Г., Омельченко Я. М., Лазос Г. П. [та ін.] ; (за ред. З. Г. Кісарчук). К. : Вид-во «Логос», 2015. 207 с.
27. Герасименко Є. В. Діагностика і психотерапія психогенних порушень у дітей із родин вимушених переселенців // Медична психологія. 2016. № 2. С. 79—82.
28. Мельниченко Л. М. Соціально-психологічна реабілітація дітей із зони АТО засобами арт-терапії// Актуальні проблеми психології. 2016. Т. 11, вип. 14. С. 82—90.
29. Bolloten B., Spafford T., Little D. Shared Futures: Supporting the integration of refugee children and young people in school and the wider community. London : Salusbury World, 2008.
30. Alayarian A. Children, torture and psychological consequences // Torture. 2009. Vol. 19 (2). P. 145—156.
31. Persson T. J., Rousseau C. School-based interventions for minors in war-exposed countries: A review of targeted and general programmes // Ibid. P. 88—101.
32. Shaheen M. The mental health and psychological well-being of refugee children: an exploration of risk, resilience and protective factors. London : University of East London, 2012. 230 р.
33. Maegusuku-Hewett T., Dunkerley D., Scourfield J. Smalley N. Refugee Children in Wales: Coping and Adaptation in the Face of Adversity // Children and Society. 2007. Vol. 21. P. 309—321.
34. Seligman M. E. P., Csikszentmihalyi M. Positive psychology: An introduction // American Psychologist. 2000. Vol. 55(1). P. 5—14.
35. Seligman M. E. P. Positive Psychology: Fundamental Assumptions // Psychologist. 2003. P. 126—127.
36. Bernardon S., Pernice-Duca F. A family perspective to recovery from posttraumatic stress in children // The Family Journal. 2010. Vol. 18. Р. 349—357.
37. Shaheen M. The mental health and psychological well-being of refugee children: an exploration of risk, resilience and protective factors. London : University of East London, 2012. 230 р.
38. Sveaass N., Reichelt S. Refugee families in therapy: From referrals to therapeutic conversations // Journal of Family Therapy. 2001. Vol. 23. P. 119—135.
39. Reichelt S., Sveaass N. Therapy with refugee families: What is a “good” conversation? // Family Process. 2004. Vol. 33. P. 247—262.
40. Yohani S. C. Nurturing hope in refugee children during early years of post-war adjustment // Child and Adolescent Services Review. 2010. Vol. 32. P. 865—873.
41. Sirin S. R., Sirin L. R. The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children. Washington, DC : Migration Policy Institute, 2015. 32 р.
42. Dybdahl R. Children and mothers in war: An outcome study of a psychosocial intervention program // Child Development. 2001. Vol. 72 P. 1214—1230.
43. Angel B., Hjern A., Ingleby D. Effects of war and organised violence on children: a study of Bosnian refugees in Sweden // American Journal of Orthopsychiatry. 2001. Vol. 71. P. 4—15.
44. Möhlen H., Parzer P., Brunner R. Psychosocial support for wartraumatized child and adolescent refugees: Evaluation of a shortterm treatment program // Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 2005. Vol. 39. P. 81—87.
45. Vickers B. Cognitive model of the maintenance and treatment of posttraumatic stress disorder applied to children and adolescents // Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2005. Vol. 10. P. 217—234.
46. Ehntholt K. A., Smith P. A., Yule W. School-based cognitivebehavioural therapy group intervention for refugee children who have experienced war-related trauma // Clinical Child Psychology and Psychiatry. 2005. Vol. 10(2). P. 235—250.
47. Vietnamese American immigrant parents: A pilot parenting intervention / Wong Y. J., Tran K. K., Schwing A. E. [et al.] // The Family Journal. 2011. Vol. 19. P. 314—321.
48. Mirkin M. P., Kamya H., McGoldrick M., Hardy K. V. Revisioning family therapy: Race, culture, and gender in clinical practice (2nd ed.). N. Y. : Guilford Press, 2008.
49. Schottelkorb A. A., Doumas D. M., Garcia R. Treatment for childhood refugee trauma: A randomised, controlled trial // International Journal of Play Therapy. 2012. Vol. 21. P. 57—73.
50. Bratton S., Ray D., Rhine T., Jones L. The efficacy of play therapy with children: A meta-analytic review of treatment outcomes // Professional Psychology: Research and Practice. 2005. Vol. 36. P. 376—390.
51. Психологічна допомога вимушеним переселенцям : методичні рекомендації. Харків : Державна служба України з надзвичайних ситуацій ; Національний університет цивільного захисту України, 2014.
52. Посттравматичні стресові розлади та розлади адаптації в постраждалих унаслідок військового конфлікту. / Соціально- педагогічна та психологічна допомога сім’ям з дітьми в період військового конфлікту: навчально-методичний посібник / Волошин П. В., Марута Н. О., Шестопалова Л. Ф. [та ін.] ; за заг. ред. Левченко К. Б., Панок В. Г., Трубавіна І. М. К. : Агентство «Україна», 2015.
53. Діти — жертви конфлікту на сході України: їх ризики, вразливість дітей, які є внутрішньо переміщеними особами : методичний посібник з проведення тренінгу. К. : Міністерство соціальної політики України, 2016.
54. Психосоціальна допомога внутрішньо переміщеним дітям, їхнім батькам та сім’ям з дітьми зі Сходу України : посіб- ник для практиків соціальної сфери / за ред. Волинець Л. С. К. : Видавничий дім «Калита», 2015. 72 с.
55. Сьомкіна І. С. Соціально-педагогічна робота з сім’ями вимушених переселенців: стан та перспективи // Збірник на- укових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2015. № 11. С. 102—105.
56. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період: методичні рекомен- дації / Н. П. Бочкор, Є. В. Дубровська, О. В. Залеська [та ін.]. К. : МЖПЦ «Ла Страда-Україна», 2014. 84 c.