ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 1 (98)Психологічні компетенції лікарів як важлива складова реалізації здоров’яцентрованого підходу у лікуванні цереброваскулярної патології
Назва статтi Психологічні компетенції лікарів як важлива складова реалізації здоров’яцентрованого підходу у лікуванні цереброваскулярної патології
Автори Яворська Тетяна Петрівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 1 (98) Сторінки 81-84
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.48:616-05: 616.17-008.1:616.831-005.] - 08+615.851+616-084 Індекс ББК -
Анотацiя Ефективність медичної допомоги залежить не лише від знань та практичних навиків лікарів, але і від їх психологічних компетенцій. На підставі інформованої згоди обстежено 113 медичних працівників різних спеціальностей, які надавали медичну допомогу пацієнтам з цереброваскулярними захворюваннями на різних етапах перебігу та лікування хвороби: терапевтів — 42, кардіологів — 33 та невропатологів — 38. Дослідження психологічних компе- тенцій показало, що лікарі, незалежно від спеціалізації, достатньо добре розпізнавали власні емоції та проявляли емпатію. Помірні комунікативні труднощі спричиняли ідентифікація та вплив на психоемоційний стан співрозмовника, саморегуляція поведінки через контроль емоцій. Довільне керування власної емоційної сфери становило найскладніше завдання з погляду реалізації емоційного інтелекту. Наслідками впливу професійного стресу у лікарів були зміни емоційного стану, негативні когнітивні настанови та зниження цінності виконуваної роботи. На ґрунті результатів дослідження були визначені важливі комунікативні компетенції для лікарів, які надавали допомогу пацієнтам з цереброваскулярною патологією на різних етапах її розвитку, та розроблено комплексну систему медико-психологічних заходів, яка складалася з психоосвітньої та практичної тренінгової частини. Впровадження комплексної системи медико-психологічних заходів для лікарів, які надають допомогу пацієнтам з цереброваскулярною патологією, дозволило підвищити обізнаність медичних працівників з психології хворого, лікувальної взаємодії, поліпшити навики комунікації та протидії професійному стресу.
Ключовi слова емоційний інтелект, синдром емоційного вигоряння, комунікативна компетентність, лікарі, цереброваскулярні захворювання
Доступ до повної статтi pdf
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Мухаровська І. Р. Емоційне вигоряння у лікарів-онкологів: джерела професійного стресу та медико-психологічні потреби // Український вісник психоневрології. 2016. Т. 24, вип. 2 (87). С. 73—78.
2. Emotional intelligence in medicine: a systematic review through the context of the ACGME competencies / Arora S., Ashrafi an H., Davis R. [et al.] // Med Educ. 2010. Vol. 44(8). P. 749—64.
3. Canales R., Cleveland T. Emotional Intelligence: one Component in the HeART of Medicine // J Physician Assist Educ. 2015. Vol. 26(4). P. 200—203.
4. Чертков Ю. И. Эмоциональный интеллект врача // Газета «Новости медицины и фармации». 2010. № 2(307). URL : http:// www.mif-ua.com/archive/article/11595.
5. Are there gender differences in the emotional intelligence of resident physicians? / McKinley S. K., Petrusa E. R., Fiedeldey- Van Dijk C. [et al.] // J Surg Educ. 2014. Vol. 71(6). P. 33—40. DOI: 10.1016/j.jsurg.2014.05.003.
6. Пилягіна Г. Я., Зубатюк О. В., Носова Є. С. Особливості емоційного інтелекту у лікарів-психіатрів та можливості його розвитку на етапі післядипломної освіти // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. 2016. Вип. 26. С. 603—609.
7. Faguy K. Emotional intelligence in health care // Radiol Technol. 2012. Vol. 83(3). P. 237—253.
8. Маркова М. В., Марков А. Р., Піонтковська О. В. Емоційний інтелект та його роль в розвитку професійної дезадаптації медичних працівників // Таврический журнал психиатрии. 2014. Т. 18, № 3 (68). С. 30—33.
9. Gregory S. T., Menser T. Burnout Among Primary Care Physicians: A Test of the Areas of Worklife Model // J Healthc Manag. 2015. Vol. 60(2). P. 133—148. URL : https://www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed/26529850.
10. Колоскова О. К., Білоус Т. М., Білоус В. В. Синдром емоційного вигорання у лікарів-педіатрів, які працюють на різному рівні надання медичної допомоги дітям // Буковинський медичний вісник. 2013. Т. 17, № 4 (68). С. 79—82.
11. Bragard I., Dupuis G., Fleet R. Quality of work life, burnout, and stress in emergency department physicians: a qualitative review // Eur J Emerg Med. 2015. Vol. 22(4). P. 227—234. DOI: 10.1097/MEJ.0000000000000194.
12. Sigsbee B., Bernat J. L. Physician burnout: A neurologic crisis // Neurology. 2014 Vol. 9, Issue 83(24). P. 2302—2306. DOI: 10.1212/WNL.0000000000001077.
13. Monroe A. D., English A. Fostering emotional intelligence in medical training: the SELECT program // Virtual Mentor. 2013. Vol. 1, Issue 15(6). P. 509—513. DOI: 10.1001/virtualmentor.201 3.15.6.medu1-1306.
14. Cherry M. G., Fletcher I., O’Sullivan H., Dornan T. Emotional intelligence in medical education: a critical review // Med Educ. 2014. Vol. 48(5). P. 468—478. DOI: 10.1111/medu.12406.
15. Team Emotional Intelligence, Team Interactions, and Gender in Medical Students During a Psychiatry Clerkship / Borges N. J., Thompson B. M., Roman B. J. [et al.] // Acad Psychiatry. 2015. Vol. 39(6). P. 661—663. DOI: 10.1007/s40596-015-0282-4.
16. Светличная Т. Г., Зуева Е. Ю., Вилова К. Г. Эмоциональный интеллект как инструмент повышения медицинской эффективности здравоохранения // Экология человека. 2014. № 10. С. 54—60.
17. Burnout and associated factors among members of the Society of Gynecologic Oncology / K. S. Rath, L. B. Huffman, G. S. Phillips [et al.] // American Journal of Obstetrics Gynecology. 2015. Vol. 213(6). P. 1—9. DOI: https://doi.org/10.1016/j. ajog.2015.07.036.
18. Gazelle G., Liebschutz J. M., Riess H. Physician burnout: coaching a way out // J. Gen Intern Med. 2015. Vol. 30(4). P. 508—513. DOI: 10.1007/s11606-014-3144-y.
19. Фетискин Н. П., Козлов В. В., Мануйлов Г. М. Социально- психологическая диагностика развития личности в малых группах : учебное пособие. М. : Изд-во Института психотерапии, 2002. С. 41—42.
20. Maslach C., Schaufeli W. B., Leiter M. P. Job Burnout // Annual Review of Psychology. 2001. Vol. 52. P. 397—422. URL : https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397.