ГоловнаАрхiв номерiв2020Том 28, випуск 1 (102)Особливості психосоціального стресу й тривожно-депресивного реагування у представників командного і робітничого складу морського торговельного і пасажирського флотів
Назва статтi Особливості психосоціального стресу й тривожно-депресивного реагування у представників командного і робітничого складу морського торговельного і пасажирського флотів
Автори Косенко Корнелія Артурівна
Маркова Маріанна Владиславівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2020 Номер журналу Том 28, випуск 1 (102) Сторінки 54-59
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89::616.895+616.891:616-057 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/20790325-V28-is1-2020-12


Обстежено 300 моряків далекого плавання, серед яких було 200 представників морського торговельного флоту (110 членів командного складу та 90 матросів) та 100 працівників морського пасажирського флоту України (70 осіб командного складу та 30 — рядового) з використанням клініко-психопатологічного і психодіаг ностичного методів. Встановлено, що 63,0 % моряків далекого плавання (69,1 % представників командного складу й 58,9 % робітничого персоналу торговельного флоту та 57,1 % командирів й 66,7 % робітників — пасажирського флоту), мають ознаки психічної дезадаптації, які здебільшого не досягають клінічно окресленої вираженості. У міжрейсовий період у 18 % обстежених моряків далекого плавання, серед яких є представники усіх обстежених груп, діаг ностовано клінічно окреслені адаптаційні розлади, а саме, змішану тривожно-депресивну реакцію, пролонговану депресивну реакцію, розлад з переважанням порушення інших емоцій, а також зі змішаним порушенням емоцій і поведінки. Розподіл стресового навантаження й патологічного тривожно-депресивного реагування у командного і робітничого складу екіпажів далекого плавання є неодно рідним та асоційованим зі специфікою професійної діяльності. Синхронність динаміки зростання показників рівня стресового навантаження та погіршання стану психічного здоров’я обстежених аж до клінічно окреслених адаптаційних розладів дають змогу дійти висновку про велику роль психосоціального і психологічного стресу у формуванні порушень психічного здоров’я у моряків далекого плавання, що треба брати до уваги під час розроблення специфічних заходів психо терапії і психопрофілактики для цього контингенту.
Ключовi слова моряки далекого плавання, торговельний морської флот, пасажирський морської флот, командний склад, робітничий персонал, психосоціальний стрес, психічна дезадаптація, патологічна тривога, депресія, адаптаційні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Водний транспорт України. URL: / https://mtu.gov.ua/ timeline/Vodniy-transport.html. 
2. Оніщенко Н. В., Побідаш А. Ю., Тімченко О. В., Христенко В. Є. Психологічні особливості життєвої стійкості моряків — жертв піратського полону : монографія. Х. : НУЦЗУ, 2012. 294 с. 
3. Шафран Л. М., Голікова В. В. Фізіолого-гігієнічні особливості професійної діяльності моряків спеціалізованого флоту // Український журнал з проблем медицини праці. 2014. № 3 (40). С. 29—39. 
4. Mellbye A., Carter T. Seafarers’ depression and suicide // International Maritime Health. 2017. 68 (2): 108—114. DOI: 10.5603/IMH.2017.0020. 
5. Oldenburg M., Jensen H. J., Wegner R. Burnout syndrome in seafarers in the merchant marine service // Int Arch Occup Environ Health. 2013; 86 (4): 407—416. 
6. Beşİkçİ E. B., Tavacıoğlu L., Arslan Ö. The subjective measurement of seafarers’ fatigue levels and mental symptoms // Maritime Policy & Management. 2015; 43 (3): 329—343. 
7. Iversen R. T. The mental health of seafarers // International Maritime Health. 2012; 63 (2): 78—89. 8. Каждый четвертый моряк находится в состоянии депрессии. URL: http://assol.org.ua/2019/11/11/kazhdyj-chetvertyjmoryak-nahoditsya-v-sostoyanii-depressii/.
9. Всё, что необходимо знать о психологи чес ком состоянии моряков // Морской. 2011. № 16/1. С. 10—11. 
10. The BIMCO and ICS Manpower Report. Published by Maritime International Secretariat Services Limited. 2015. URL: https://www.ics-shipping.org/free-resources/manpowerreport-2015. \
11. Roberts S. E., Marlow P. B. Traumatic work related mortality among seafarers employed in British merchant shipping, 1976—2002 // Occup Environ Med. 2005; 62 (3): 172—180. 
12. Гурвич И. Н. Тест нервно-психической адаптации // Вестник гипнологии и психотерапии. 1992. № 3. С. 46 53. 
13. Сосін І. К., Гапонов К. Д., Гончарова О. Ю., Маркова М. В. Спосіб діагностики клінічної специфіки і прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом і рівнем психосоціального стресу // Інформаційний лист МОЗ України № 249-2018. 4 с. 14. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие. Самара : Бахрах-М, 2012. 672 с. 
15. Подкорытов В. С., Чайка Ю. Ю. Депрессии. Современная терапия. Харьков : «Торнадо», 2003. 349 с.