ГоловнаАрхiв номерiв2022Том 30, випуск 1 (110)Шизофренія та інші первинні психотичні розлади в МКХ-11: особливості дименсіонального підходу
Назва статтi Шизофренія та інші первинні психотичні розлади в МКХ-11: особливості дименсіонального підходу
Автори Марута Наталія Олександрівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2022 Номер журналу Том 30, випуск 1 (110) Сторінки 16-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.895.8-036.4-085:168.5 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V30-is1-2022-2

Остання версія Міжнародної кла- сифікації хвороб (МКХ-11) була ухва- лена 72-ю Всесвітньою асамблеєю охорони здоров'я 2019 року і набула чинності з 1 січня 2022 року. Дуже важливим кроком на шляху впровадження МКХ-11 в Україні є під- готовка фахівців, їх ознайомлення з можливостями нової версії класифі- кації та її діагностичними особливос- тями. Ця стаття починає цикл робіт, присвячених висвітленню та інтер- претації руб рик МКХ-11. Основною відмінністю МКХ-11 є використання дименсіонального підходу, який повністю витіснив ка- тегоріальний (типологічний підхід, на якому базувалась попередня кла- сифікація МКХ-10). Замість фокусуван- ня на діагностиці феноменологічної структури та підтипів захворювання дименсіональна класифікація зосе- реджується на оцінюванні динаміки та вираженості симптомів, які зумов- люють важкість стану та є ключовими в процесі реабілітації та відновлення пацієнта. Стаття висвітлює розділ МКХ-11, який присвячений Шизофренії та ін- шим первинним психотичним розла- дам. В статті наведений опис діагнос- тичних категорій Шизофренія (6А20), Шизоафективний розлад (6A21), Шизотипо вий розлад (6A22), Гост- рий та минущий психотичний роз- лад (6A22), Маячний розлад (6А24) та Симптоматичні прояви первинних психотичних розладів (6А25).
Ключовi слова МКХ-11, дименсіональний підхід, шизофренія, первинні психотичні розлади
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics, Charter 06; Geneva: World Health Organization; Version: 09/2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. URI: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.