ГоловнаАрхiв номерiв2008Том 16, випуск 1 (54)Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію
Назва статтi Показники самооцінки у хворих на ВІЛ-інфекцію
Автори Вовк Вікторія Ігорівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2008 Номер журналу Том 16, випуск 1 (54) Сторінки 7-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89–008.44: 616.98 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчення загального рівня та індивідуальних відхилень самооцінки дозволяє робити висновки про ступінь критичності, а також здатність респондентів до адекватного самоаналізу та самосприйняття. Проведено аналіз особливостей самооцінки за допомогою методики Дембо — Рубінштейн ВІЛ-інфікованих пацієнтів на різних стадіях ВІЛ-інфекції. Виявлено, що хворі із ВІЛ-інфекцією некритичні до свого стану. На пізніх стадіях ВІЛ рівень самооцінки вірогідно знижується як у чоловіків, так і у жінок. Отримані дані щодо особливостей самооцінки та самосприйняття ВІЛ-позитивних пацієнтів повинні враховуватися під час вибору психокорекційних методів.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Беляева В. В. Особенности социально-психологической адаптации лиц, инфицированных ВИЧ // Эпидемиология и инфекционные болезни. — 1998. — № 5. — С. 27—29.
2. Общая психодиагностика (сост. и ред. А. А. Бодалева, В. А. Столина). — СПб.: Речь, 2000. — 440 с.
3. Ручкина Е. В., Беляева В. В., Покровский В. В. Некоторые подходы к решению психосоциальных проблем лиц, инфицированных ВИЧ // Здравоохр. Рос. Федерации. — 1994. — № 2. — С. 22—23.
4. Тиммерман Л. Психиатрия и СПИД: Обзор // Соц. и клинич. психиатрия. — 2001. — Т. 11, № 2. — С. 92—96.
5. Трофимчук Л. Г. Внутренняя картина болезни и личностные особенности ВИЧ-инфицированных // Актуальные проблемы психиатрии, наркологии и неврологии. — 1998. — С. 116—121.
6. Э. Фаучи, К. Лэйн. ВИЧ-инфекция и СПИД. 308 глава из книги Внутренние болезни по Тинсли Р. Харрисону. Пер. с англ. Н. Н. Алипова, Е. Р. Тимофеевой. 14-е изд. — М.: Изд. дом Практика, 1998. — 80 с.