ГоловнаАрхiв номерiв2007Том 15, випуск 4 (53)Дорсалгії при розсіяному склерозі
Назва статтi Дорсалгії при розсіяному склерозі
Автори Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Федосєєв Сергій Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ТЕРАПІЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Рiк 2007 Номер журналу Том 15, випуск 4 (53) Сторінки 5-8
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК УДК 616.832- 004.2- 036- 009.1 Індекс ББК -
Анотацiя Був вивчений вплив дорсалгій на клінічні особливості дебютів, рецидивів та етапів прогресування при рецидивуючому та прогредієнтному типах перебігу РС. Результати дослідження показали вибірковий та диференційований вплив дорсалгій на різні етапи перебігу РС з перевагою більш триваліших олігосиндромних дебютів, прискорення формування спинально-пірамідної симптоматики, скорочення термінів рецидивування при подальшому вторинно-прогредієнтному перебігу в порівнянні з контрольною групою.
Ключовi слова -
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Торопина Г. Г., Шмидт Т. Е. Боль при рассеянном склерозе // Неврологический журнал. — 2003. — № 1. — С.40—43.
2. Archibald C. J., McGrath P. J. et al. Pain prevalence, severity and impact in a clinic sample of multiple sclerosis patients // Pain. — 1994. Vol. 58, № 1.—P. 89—93.
3. Maloni H. W. Pain in multiple sclerosis // J. Neurosci. Nurs. — 2000. — Vol. 32, № 3. — P. 139—144.
4. Indaco A., Lachella C. et al. Chronic and acute pain syndromes in patients with multiple sclerosis // Acta Neurol. — 1994. — Vol. 16. — P. 97—102.
5. Dwight E., Moulin M. D. Pain in central and peripheral demyelinating disorders // Neurol. Clin. — 1998. — Vol. 16, № 4. — P. 889—898.
6. Rudick r. A., Goodkin D. E. Multiple sclerosis Therapeutics. — London, 2000.
7. Ramirez-Lassepas M., Tulloch J. W. et al. Acute radicular pain as a presenting symptom in multiple sclerosis // Arch. Neurol. — 1992. — Vol. 49. — P. 255—258.
8. Дривотинов Б. В., Ходосовская В. М. Роль аутоиммунных реакций в патогенезе рецидивов и ремиссий корешкового болевого синдрома при поясничном остеохондрозе. // Периферическая нервная система. — Мн., 1978. — № 1. — С. 62—67.
9. Василенко А. М. Захарова Л. А и др. Корреляции болевой чувствительности и гуморального иммунного ответа // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. — 1995. — № 4. — С. 405—409.
10. Лихачева Е. Б., Шоломов И. И. Клинико-иммунологическая оценка эффективности применения мексидола при пояснично- крестцовой радикулопатии // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — № 10. — С. 52—57.
11. Негреба Т. В. Клиническая характеристика прогредиентных типов течения рассеянного склероза // Український вісник психоневрології. — 2003. — Т. 11, вип. 1(34). — С. 16—18.
12. Меркулов Ю. А., Меркулов Д. М., Крыжановский Г. Н. Эффективность терапевтического влияния дексалгина на вер- теброгенные и невертеброгенные механизмы дизрегуляции при болях в спине // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — № 5. — С. 20—24.