ГоловнаАрхiв номерiв2018Том 26, випуск 1 (94)ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку
Назва статтi ЕЕГ-кореляти тягаря хвороби малих судин мозку
Автори Міщенко Тамара Сергіївна
Нікішкова Ірина Миколаївна
Міщенко Владислав Миколайович
Кутіков Дамір Олександрович
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2018 Номер журналу Том 26, випуск 1 (94) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005:616.073.97-079 Індекс ББК -
Анотацiя Розроблення методів запобігання розвитку тяжких наслідків хвороби малих судин (ХМС) мозку, таких як гострий інсульт, нейродегенерація та судинна деменція, потребує визначення найбільш чутливих та сталих параметрів стану мозкового кровообігу, зокрема значень ЕЕГ-показників при різній кількості/якості асимптомних уражень мозку, за якими визначається тягар хвороби. Для вивчення особливостей церебрального електроґенезу у хворих з різною кількістю/якістю МРТ-маркерів ХМС мозку було проведено проспективне дослідження ЕЕГ-показників у 40 пацієнтів (середній вік — 62,51 ± 1,38 роки) з МРТ-ознаками ХМС мозку, без інсульту в анамнезі та у 10 хворих (середній вік — 67,38 ± 3,85 років) з інсультом в анамнезі (більш ніж 2 роки). У пацієнтів з великим тягарем хвороби (4 бали) усі досліджені показники кількісної ЕЕГ не тільки вірогідно не відрізнялися від таких у хворих з інсультом в анамнезі, але й радше нагадували стадію, що передує симптомному інсульту. Зростання тягаря ХМС мозку чітко відбивалося на значеннях δ- і α-індексів, які корелюють зі швидкістю церебрального кровотоку. Збільшення кількості асимптом них уражень мозку мало зв'язок з лінійним зниженням значень спект ральної щільності α-ритму (r = –0,73). При кожному зростанні тягаря ХМС мозку на один бал спостерігалося зменшення α/δ-коефіцієнта у середньому на 45 % (p < 0,001). Спостерігалася тенденція до збільшення BSI при збільшенні кількості МРТ-ознак хвороби. Незважаючи на відсутність при «німих» інфарктах мозку, ураженнях білої речовини та мікрокрововиливах громоподібної симптоматики, з прогресуванням хвороби морфоструктурні зміни можуть призводити до погіршання функціонального стану мозку, зокрема рівня біоелектричної актив- ності, не менш серйозного, ніж після симптомного інсульту. Як ЕЕГ-кореляти тягаря ХМС мозку можна розглядати δ- і α-індекси, α/δ-коефіцієнт, спект- ральну щільність коливань α-діапазону.
Ключовi слова хвороба малих судин мозку, тягар хвороби, МРТ-маркери, ЕЕГ-кореляти
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Capillary dysfunction: its detection and causative role in dementias and stroke / L. Østergaard, S. N. Jespersen, T. S. Engedal [et al.] // Curr. Neurol. Neurosci. Rep. 2015. Vol. 15, No. 6. P. 37.
2. Сerebral small vessel disease: Capillary pathways to stroke and cognitive decline / L. Østergaard, T. S. Engedal, F. Moreton [et al.] // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2016. Vol. 36, No. 2. P. 302—325.
3. Stroke subtype, vascular risk factors, and total MRI brain small-vessel disease burden / J. Staals, S. D. Makin, F. N. Doubal [et al.] // Neurology. 2014. Vol. 83, No. 14. P. 1228—1234.
4. Церебральна атрофія при хворобі малих судин головного мозку / Т. С. Міщенко, І. М. Нікішкова, В. М. Міщенко, Д. О. Кутіков // Міжнародний неврологічний журнал. 2016. № 8 (86). С. 13—19.
5. Когнітивні порушення при хворобі малих судин мозку / Т. С. Міщенко, І. М. Нікішкова, В. М. Міщенко, Д. О. Кутіков // Український вісник психоневрології. 2017. Т. 25, вип. 3 (92). С. 8—12. 6. EEG in silent small vessel disease: sLORETA mapping reveals cortical sources of vascular cognitive impairment no dementia in the default mode network / R. V. Sheorajpanday, P. Marien, A. J. Weeren [et al.] // J. Clin. Neurophysiol. 2013. Vol. 30, No. 2. P. 178—187.
7. Disturbed phase relations in white matter hyperintensity based vascular dementia: an EEG directed connectivity study / E. C. van Straaten, J. den Haan, H. de Waal [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2015. Vol. 126, No. 3. P. 497—504.
8. Nunez P. L., Srinivasan R., Fields R. D. EEG functional connectivity, axon delays and white matter disease // Clin. Neurophysiol. 2015. Vol. 126, No. 1. P. 110—120.
9. Нікішкова І. М., Міщенко В. М., Забродіна Л. П. ЕЕГ-ознаки ризику розвитку симптомного інсульту в пацієнтів із множинними «німими» інфарктами мозку // Міжнародний неврол. журнал. 2016. № 3 (81). С. 118—122.
10. Neuroimaging standards for research into small vessel disease and its contribution to ageing and neurodegeneration / J. M. Wardlaw, E. E. Smith, G. J. Biessels [et al.] // Lancet Neurol. 2013. Vol. 12. Р. 822—838.
11. Rationale, design and methodology of the image analysis protocol for studies of patients with cerebral small vessel disease and mild stroke / M. del C. Valdés Hernández, P. A. Armitage, M. J. Thrippleton [et al.] // Brain Behav. 2015. Vol. 5, No. 12. e00415.
12. Application of diffusion tensor imaging parameters to detect change in longitudinal studies in cerebral small vessel disease / E. A. Zeestraten, P. Benjamin, C. Lambert [et al.] // PLoSe One. 2016. Vol. 11, No. 1. e0147836.
13. Progression of MRI markers in cerebral small vessel disease: sample size considerations for clinical trials / Р. Benjamin, Е. Zeestraten, С. Lambert [et al.] // J. Cereb. Blood Flow Metab. 2016. Vol. 36, No. 1. P. 228—240.
14. American Clinical Neurophysiology Society Guideline 2—3 / J. N. Acharya, A. J. Hani, P. D. Thirumala, T. N. Tsuchida // J. Clin. Neurophysiol. 2016. Vol. 33. P. 308—316.
15. Handbook of ICU EEG monitoring / Ed. by Suzette M. LaRoche. New York : Demos Medical, 2013. 338 p.
16. Foreman B., Classen J. Quantitative EEG for the detection of brain ischemia // Critical Care. 2012. Vol. 16, No. 2. P. 216—225. 17. Additional value of quantitative EEG in acute anterior circulation syndrome of presumed ischemic origin / R. V. Sheorajpanday, G. Nagels, A. J. Weeren [et al.] // Clin Neurophysiol. 2010. Vol. 121, No. 10. Р. 1719—1725.
18. Quantitative EEG in ischemic stroke: correlation with infarct volume and functional status in posterior circulation and lacunar syndromes / R. V. Sheorajpanday, G. Nagels, A. J. Weeren, P. P. De Deyn // Clin. Neurophysiol. 2011. Vol. 122, No. 5. P. 884—890.
19. Van Putten M. J. A. M., Tavy D. L. J. Continuous quantitative EEG monitoring in hemispheric stroke patients using the Brain Symmetry Index // Stroke. 2004. No. 35. P. 2489—2492.
20. Quantitative continuous EEG for detecting delayed cerebral ischemia in patients with poor-grade subarachnoid hemorrhage / J. Claassen, L. J. Hirsch, K. T. Kreiter [et al.] // Clin. Neurophysiol. 2004. Vol. 115. Р. 2699—2710.