ГоловнаАрхiв номерiв2019Том 27, випуск 4 (101)Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Назва статтi Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція за системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації
Автори Козявкін Володимир Ілліч
Шестопалова Людмила Федорівна
Мелех Наталія Володимирівна
З рубрики ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
Рiк 2019 Номер журналу Том 27, випуск 4 (101) Сторінки 5-9
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.46:616-053.2-036.66 Індекс ББК -
Анотацiя Мета дослідження полягала у вивченні динаміки когнітивних порушень у дітей та підлітків з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) в процесі реабілітації за допомогою системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації (СІНР). Для оцінення ефективності корекції когнітивних порушень за допомогою СІНР було обстежено 174 хворих на ДЦП до початку та після завершення курсу реабілітації. Основні позитивні ефекти застосування СІНР для корекції когнітивних порушень у дітей з ДЦП полягали в поліпшенні функцій вербальної пам’яті, довільної уваги, нейродинамічних і операційних компонентів розумових операцій, підвищенні показників вербального і невербального інтелекту. Доведено, що система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації є ефективним методом корекції когнітивних порушень у дітей з ДЦП.
Ключовi слова дитячий церебральний параліч, когнітивні порушення, реабілітація, система інтенсивної нейро- фізіологічної реабілітації
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури

1. Петрухин А. С. Неврология детского возраста. М. : «Медицина», 2004; 792.
2. O’Shea T. Diagnosis, treatment, and prevention of cerebral palsy // Clin Obstet Gynecol. 2008. No. 51(4). P. 816—828. DOI: 10.1097/GRF.0b013e3181870ba7.
3. Коррекция когнитивных нарушений у детей и подростков с церебральным параличом при лечении пантокальцином / [Батышева Т. Т., Платонова А. Н., Чебаненко А. Н., Быкова О. В.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2013. № 9. С. 48—53.
4. Ковалев В. В. Семиотика и диагностика психи чес ких за- болеваний у детей и подростков. М. : «Медицина», 1985. 227 c.
5. Калижнюк Э. С. Психические нарушения при детских церебральных параличах. Киев : «Вища школа», 1987. 269 с.
6. Савина М. В. Проблемы психического развития детей и подростков с детским церебральным параличом // Международный медицинский журнал. 2010. № 3. С. 12—16.
7. Ермоленко Н. А., Скворцов И. А., Неретина А. Ф. Клинико- психологический анализ развития двигательных, перцептив-ных интеллектуальных и речевых функций у детей с церебральными параличами // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2000. № 3. С. 19—23.
8. Когнитивные нарушения у детей с церебральным параличом (структура, диагностика, лечение) / Немкова С. А., Маслова О. И., Каркашадзе Г. А. [и др.] // Педиатрическая фармакология. 2012. T. 9. № 3. С. 77—84.
9. Garfinkle J., Shevell M. I. Cerebral palsy, developmental delay, and epilepsy after neonatal seizures // Pediatr. Neurol. 2011, 44: 2. P. 88—96. DOI: 10.1016 / j.pediatrneurol.2010.09.001.
10. Семенова К. А. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и детским церебральным параличом. М. : «Кодекс», 2007. 616 с.
11. Детский церебральный паралич и эпилепсия — подходы к лечению и реабилитации / Быкова О. В., Платонова А. Н., Балканская С. В. [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2012. Т. 7, № 2. С. 64—70.
12. Козявкин В. А., Бабадаглы М. А., Ткаченко С. К., Качмар О. А. Детские церебральные параличи. Основы клинической реабилитационной диагностики. Львов : «Медицина світу», 1999. 312 с.
13. Kozyavkin V. Das System für intensive neurophysiologische Rehabilitation. Die Kozyavkin-Methode. Frechen : Druckerei Peiffer GmbH, 1999. 44 p.
14. Козявкин В. И., Шестопалова Л. Ф., Подкорытов В. С. Детские церебральные параличи. Медико-психологические проблемы. Львов : «Украинские технологии», 1999. 133 с.
15. Козявкіна О. В., Козявкіна Н. В., Бабадагли М. О., Пічугіна Т. В. Корекція рухових та мовленнєвих порушень хворих на спастичні форми дитячих церебральних паралічів // Соціальна педіатрія і реабілітологія : зб. наук. пр. Вип. 1(4) / ред.: В. І. Козявкін ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України. К. : «Інтермед», 2007. С. 223—228.
16. Козявкин В. И., Сак Н. Н., Качмар О. А., Бабадаглы М. А. Основы реабилитации двигательных нарушений по методу Козявкина. Львов : «Украинские технологии», 2007. 192 с. 17. Система интенсивной нейрофизиологической реабилитации: метод Козявкина : пособие реабилитолога / под ред. В. И. Козявкина. Львов : «Папуга», 2012. 240 с.
18. Лурия А. Р. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М. : Изд-во МГУ, 1969. 431 с.
19. Семенович А. В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте. М. : «Академия», 2002. 232 с.
20. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике : практи чес кое руководство. М. : «Медицина», 1970. 215 с.
21. Dunn L. M., Dunn L. M., Whetton C., Burley J. British Picture Vocabulary Scale: 2nd edition. Windsor : "NFER-Nelson", 1997.
22. Равен Дж. К., Стайл И., Равен М. Цветные прогрессивные матрицы Равена: классическая форма. М. : «Когито-Центр», 2004. 72 с.