ГоловнаАрхiв номерiв2021Том 29, випуск 1 (106)Клінічно-діагностичний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців Збройних Сил України
Назва статтi Клінічно-діагностичний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців Збройних Сил України
Автори Гук Галина Валеріївна
З рубрики МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2021 Номер журналу Том 29, випуск 1 (106) Сторінки 12-16
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.8-009.836.15-071-057.36(477) Індекс ББК -
Анотацiя

Проблема психічної реабілітації комбатантів Збройних Сил України (ЗСУ) залишається актуальною у вітчизняному психіатричному дискурсі. Метою дослідження було сформувати клінічний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців ЗСУ. На базі Запорізького військового госпіталю обстежено 64 діючих військовослужбовців ЗСУ з неорганічними порушеннями сну. На ґрунті даних, отриманих з ви користанням Пітсбурзького опитувальника якості сну, шкали сонливості Епворта та клінічного інтерв’ю, було сформовано п’ять діагностичних векторів оцінки диссомнічного статусу у військовослужбовців ЗСУ. Компіляції відповідності за певними діагностичними векторами сформували специфічні варіанти диссом- нічого синдрому, серед них можливо виокремити: афективно-румінативний (спостерігався у 7,8 % осіб), ідеаторно-румінативний (у 18,7 %), обсесивно-румінативний (у 10,9 %), агрипнічний (у 7,8 %), агрипно-дисфоричний (у 14,1 %), агрипно-астенічний (у 21,9 %), агрипно-анестетичний (у 10,9 %), агрипно-гіперстенічний (у 9,4 %), анксіозно-інкрустований (у 9,4 %), гіперсензитивно-інкрустований (у 7,8 %), соматоформно-інкрустований (у 15,6 %), інкубозно-інкрустований (у 25,0 %), альтернуючий (у 12,5 %), інвертований (у 18,8 %), екзантуючий (у 3,1 %), анксіозно-індукований (у 14,1 %), соматоформно-індукований (у 10,9 %), інкубозно-індукований (у 15,6 %), гіперсензитивно-індукований (у 10,9 %), абортивний (у 6,3 %), анксіозно-фрагментований (у 7,8 %), гіперсензитивно-фрагментований (у 12,5 %), соматоформно-фрагментований (у 7,8 %), інкубозно-фрагментований (у 14,1 %). Відповідно до п’яти сформованих діагностичних векторів оцінки диссомнічного статусу виявлено варіанти компіляцій характеристик порушення сну та сформовано їх глосарій, що є універсальним номінативним інструментом для докладної клінічної характеристики диссомнічних проявів.
Ключовi слова психіатрія, інсомнія, військовослужбовці, психокорекція
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Богомолець О. В., Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій // Архів психіатрії. 2016. Т. 22, № 2. С. 11—15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apsuh_2016_22_2_4.
2. Данілевська Н. В. Етіопатогенетичні та нозоструктуральні складові порушення сну у військовослужбовців — учасників АТО // Медична психологія. 2017. Т. 12, № 4. С. 38—40. URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/12268.
3. Захаров В. В. Нарушения памяти и сна в амбулаторной практике // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2013. № 5 (1). С. 54—58. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ narusheniya-pamyati-i-sna-v-ambulatornoy-praktike.
4. Левин Я. И. Депрессия и сон // Лечащий врач. 2008. № 8. С. 29—32.
5. Посттравматичні стресові розлади : навчальний посібник / під заг. ред. проф. Б. В. Михайлова. Вид. 2-е, перероблене та доповнене. Харків : ХМАПО, 2014. 223 с. URI: http://dspace.zsmu.edu.ua/handle/123456789/2747.
6. Полуэктов М. Г. Нарушение цикла сон — бодрствование — диагностика и лечение // Лечение заболеваний нервной системы. 2012. № 1. С. 3—9.
7. Sleep disorders and associated medical comorbidities in active duty military personnel / Mysliwiec V., McGraw L., Pierce R. [et al.]. // Sleep. 2013. No. 36 (2). Р. 167—174. DOI: 10.5665/sleep.2364.
8. The Association Between Quality of Sleep and Healthrelated Quality of Life in Military and Non-military Women in Tehran, Iran / Roustaei N., Jamali H., Jamali M. R. [et al.] // Oman Med. J. 2017. No. 32 (2). Р. 134—130. DOI: 10.5001/ omj.2017.22.
9. Relationship between acute stress and sleep disorder in grass-root military personnel: mediating effect of social support / Zhang Q. J., Zhang Q. L., Sun X. Y. [et al.] // Military Medical Research. 2014. No. 1 (3). DOI: https://doi. org/10.1186/2054-9369-1-3.