Том 29, випуск 1 (106), 2021

DOI випуску: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V29-is1-2021

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Кузьмінов Валерій Никифорович
Мінко Олександр Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Гриневич Євгенія Генадіївна
Овчаренко Микола Олексійович
Чугунов Вадим Віталійович
Пострелко Валентин Михайлович
Денисенко Михайло Михайлович
Плєхов Владислав Андрійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Задорожний Володимир Володимирович
Малихіна Наталія Анатоліївна
Мінко Олексій Олександрович
Лакинський Роман Вікторович
Васильєва Ольга Олександрівна
Юрченко Ольга Миколаївна
Питущі особи в мікросоціальному оточенні мешканців України. Вікові та ґендерні особливості
МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ТЕРАПІЇ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Гук Галина Валеріївна
Клінічно-діагностичний глосарій типології порушень сну у військовослужбовців Збройних Сил України
pdf.png Товажнянська Олена Леонідівна
Рафальська Наталія Сергіївна
Особливості формування когнітивних розладів при печінковій енцефалопатії
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Атраментова Любов Олексіївна
Лінський Ігор Володимирович
Утевська Ольга Михайлівна
Марута Наталія Олександрівна
Колядко Світлана Петрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Ґендерні особливості депресивних розладів
pdf.png Кожина Ганна Михайлівна
Стеблюк Всеволод Володимирович
Зеленська Катерина Олексіївна
Проноза-Стеблюк Катерина Володимирівна
Алгоритм медико-психологічного супроводу жінок-військовослужбовців, ветеранок АТО/ООС
pdf.png Козерацька Олена Андріївна
Особливості судово-психіатричної оцінки осіб, які вчинили сексуальні правопорушення
pdf.png Чабанюк Сергій Олександрович
Клініко-феноменологічна структура та вікові особливості перебігу захворювання у осіб з легкою розумовою відсталістю підліткового віку
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Юр’єва Людмила Миколаївна
Крячкова Лілія Вікторівна
Шустерман Тамара Йосипівна
Ліхолетов Євгеній Олександрович
Психометричне дослідження цивільних осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах воєнного конфлікту
ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Гненна Ольга Миколаївна
Кокашинський Віктор Олександрович
Соціально-психологічні та клінічні аспекти домашнього насильства (огляд літератури)
pdf.png Ткаченко Ольга Вікторівна
Вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров’я (огляд літератури)
НЕКРОЛОГ
pdf.png Світлої пам’яті професора, члена-кореспондента НАМН України Валерія Семеновича Бітенського (14.02.1943 — 15.12.2020)