ГоловнаНаші авториОгоренко Вікторія Вікторовна

Огоренко Вікторія Вікторовна


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Огоренко Вікторія Вікторовна
Тимофєєв Роман Миколайович
Шорніков Андрій Воломирович
Агресивна поведінка: від теорії до практики 2021
Том 29, випуск 3 (108)
Огоренко Вікторія Вікторовна
Гненна Ольга Миколаївна
Кокашинский Виктор Александрович
Соціально-психологічні та клінічні аспекти домашнього насильства (огляд літератури) 2021
Том 29, випуск 1 (106)
Огоренко Вікторія Вікторовна
Гненна Ольга Миколаївна
Аналіз ролі соціально-демографічних та психосоціальних чинників у виникненні дезадаптивної поведінки хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини 2019
Том 27, випуск 4 (101)
Огоренко Вікторія Вікторовна
Шорніков Андрій Воломирович
Непсихотичні психічні розлади у хворих з асептичним некрозом головки стегнової кістки (огляд літератури) 2021
Том 29, випуск 2 (107)
Огоренко Вікторія Вікторовна Соціально-психологічні характеристики та особливості ранніх психопатологічних порушень у хворих на злоякісні пухлини головного мозку 2011
Том 19, випуск 2 (67)
Огоренко Вікторія Вікторовна Комп’ютерна психометрична оцінка тесту «Якість життя» що до хворих на пухлини головного мозку 2011
Том 19, випуск 3 (68)
Огоренко Вікторія Вікторовна Роль гострих і хронічних стресових факторів у формуванні та особливостях клінічних проявів невротичних порушень у хворих з пухлинами головного мозку 2014
Том 22, випуск 1 (78)
Огоренко Вікторія Вікторовна Вивчення якості життя хворих на новоутворення головного мозку 2012
Том 20, випуск 1 (70)
Огоренко Вікторія Вікторовна Проблеми діагностики новоутворень головного мозку з пси- хопатологічним типом клінічної маніфестації пухлинного процесу 2011
Том 19, випуск 1 (66)
Огоренко Вікторія Вікторовна Динаміка психопатологічних розладів у когнітивній та емоційно- особистісній сферах при пухлинах головного мозку 2011
Том 19, випуск 4 (69)
Огоренко Вікторія Вікторовна Роль психогенно-личностных реакций в формировании психических расстройств при опухолях головного мозга 2015
Том 23, випуск 2 (83)