ГоловнаАрхiв номерiв2024Том 32, випуск 1 (118)Клінічні особливості порушень харчової поведінки при тривожно-депресивних розладах
Назва статтi Клінічні особливості порушень харчової поведінки при тривожно-депресивних розладах
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
Кокашинський Віктор Олександрович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2024 Номер журналу Том 32, випуск 1 (118) Сторінки
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.454-008.441]-036-07:613.24/.25 Індекс ББК -
Анотацiя DOI: https://doi.org/10.36927/2079-0325-V32-is1-2024-8

 У сучасному світі неухильно збільшується кількість хворих із розладами харчової поведінки (РХП), серед яких близько 90 % — жінки. Труднощі для своєчасної діагностики та адекватної терапії РХП становлять різноманітність симптоматики, частота коморбідності патології з іншими розладами, труднощі кваліфікації виявлених симптомів і синдромів. Відомо, що в структурі тривожно-депресивних розладів можуть бути симптоми, пов'язані з харчовою поведінкою (ХП). Метою дослідження було оцінювання симптомів РХП у пацієнтів із тривожно-депресивними розладами. Обстежено 147 пацієнтів із тривожно- депресивними розладами, які були поділені на основну (82 особи) та групу порівняння (65 осіб). Проведене клініко-анамнестичне, клініко-психопатологічне, психодіагностичне дослідження доповнене психометричними шкалами. У обстежених виявлені клінічно значущі симптоми порушень ХП, серед яких домінувала екстернальна спрямованість ХП. Значна частина вибірки (40,2 % осіб основної групи та 36,9 % осіб групи порівняння) демонструвала незадоволеність образом власного тіла.
Ключовi слова тривога, депресія, тривожно-депресивні розлади, харчова поведінка, розлади харчової поведінки
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics (ICD-11 MMS) (Version : 01/2023). URI: https://icd.who.int/browse11/l-m/en.
2. Obesity and overweight / World Health Organization. 9 June 2021. URI: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.
3. An examination of direct, indirect and reciprocal relationships between perfectionism, eating disorder symptoms, anxiety, and depression in children and adolescents with eating disorders / Drieberg H., McEvoy P. M., Hoiles K. J. [et al.] // Eating behaviors. 2019. Vol. 32. P. 53—59. DOI: 10.1016/j. eatbeh.2018.12.002.
4. Юрьева Л. Н., Шустерман Т. Й., Кокашинский В. О. Связь тревожно-депрессивных симптомов с удовлетворенностью собственным телом среди студентов-медиков // Розлади харчової поведінки: сучасний досвід. 2019. № 1. С. 39—41.
5. Ожиріння та розлади харчової поведінки: діагностика, профілактика і терапія : навчально-методичний посібник / Абатуров О. Є. та ін.; за ред. О. Є. Абатурова та Л. М. Юр'євої. Львів : Марченко Т. В., 2021. 268 с.
6. Universal Declaration on Bioethics and Human Rights. URI: https://www.unesco.org/en/ethics-science-technology/ bioethics-and-human-rights.
7. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical principles for medical research involving human subjects // JAMA. 2013. Vol. 310, no. 20. P. 2191-4. DOI: 10.1001/ jama.2013.281053. PMID: 24141714.
 8. Cataldo R., Arancibia M., Stojanova J., Papuzinski C. Conceptos generales en bioestadística y epidemiología clínica: estudios observacionales con diseños transversal y ecológico // Medwave. 2019. Vol. 19, no.8. e7698. DOI: https://doi. org/10.5867/medwave.2019.08.7698.