ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Комп’ютерна психометрична оцінка тесту «Якість життя» що до хворих на пухлини головного мозку
Назва статтi Комп’ютерна психометрична оцінка тесту «Якість життя» що до хворих на пухлини головного мозку
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 58-60
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-006-07:004:159.98:330.59 Індекс ББК -
Анотацiя Якість життя онкологічних хворих є дуже важливим критерієм оцінки ефективності лікування в онкології. Оцінка якості життя хворих з пухлинами головного мозку становить достатньо важке завдання у зв’язку з наявністю деяких специфічних змін когнітивної, емоційної та особистісної сфери хворих, а також з наявністю психічних порушень у частки хворих з новоутвореннями головного мозку. З метою отримання найбільш достовірних результатів обстеження нами було запропоноване комп’ютерне психометричне тестування та оброблення результатів згідно з опитувальником «Якість життя» для хворих з пухлинами головного мозку.
Ключовi слова пухлина головного мозку, якість життя, комп’ютерне психометричне тестування.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Комплексное лечение — путь к улучшению качества жизни онкологических больных / [Блинов Н. Н., Комяков И. П., Чулкова В. А. и др.] // Вопр. онкол. — 1997; (1): 67—71.
2. Бройтигам, В. Психосоматическая медицина: краткий учебник / В. Бройтигам, П. Кристиан, М. Рад; пер. с нем. — М.: ГЭОТАР Медицина, 1999.
3. Володин, Б. Ю. Возможности психотерапии в онкологической клинике / Б. Ю. Володин // Российский онкологический журнал, 2009. — № 1. — С. 43—45.
4. Главацький, О. Я. Прогнозування якості життя хворих з гліомами супратенторіальної локалізації після хірургічного лікування / О. Я. Главацький, Л. П. Чепкий // Український нейрохірургічний журнал. — 2007. — № 3. — С. 28.
5. Давыдов, М.И. Психоонкология / М. И. Давыдов // Consilium Medicum. Психические расстройства в общей медицине. — 2007. — Т. 02, № 3.
6. Доброхотова, Т. А. Нейропсихиатрия / Т. А. Доброхотова. — М.: БИНОМ, 2006.
7. Роль психосоциальных стрессоров в динамике угрожающих жизни болезней (на примере рака молочной железы) / [Журавлев А. Л., Тарабрина Н. В., Генс Г. П. и соавт.]. В кн.: Фундаментальные науки — медицине. — М.: Слово, 2005. — С. 42—44.
8. Ионова, Т. И. Понятие качества жизни больных онколо- гического профиля / Ионова Т. И., Новик А. А., Сухонос Ю. А. // Онкология. — 2000. — Т. 2 — № 1—2. — С. 25—27.
9. Комкова, Е. П. Роль психотерапии в оказании паллиативной помощи онкологическим больным / Комкова Е. П., Магарилл Ю. А., Кокорина Н. П. // Сибирский онкологический журнал. — 2003, № 2. — С. 33—35.
10. Медяник, И. А. Ранняя диагностика и комбинированное ле- чение опухолей головного мозга / И. А. Медяник, А. П. Фраерман // Журнал неврологии и психиатрии. — 2008, № 12. — С. 71—74.
11. Михайлов, Б. В. Закономірності формування та проявів непсихотичних порушень психічної сфери у хворих на соматичні захворювання / Б. В. Михайлов, О. І. Сердюк // Український вісник психоневрології. — 1999. — Т. 7, вип. 4 (22). — С. 22—23.
12. Новик, А. А. Концепция исследования качества жизни в медицине / Новик А. А., Ионова Т. И. Кайнд П. — СПб.: ЭЛБИ, 1999. — 140 с.
13. Тиганов А. С. Психопатология и клиническая картина психических расстройств при соматических заболеваниях / А. С. Тиганов // Психические расстройства в общей медицине / под ред. А. Б. Смулевича. — 2009. — № 1. — С. 12.
14. Чойнзонов, Е. Л. Качество жизни онкологических больных как оценка эффективности лечения и реабилитации / Е. Л. Чойнзонов, Л. Н. Балацкая // Сибирский онкологический журнал. — 2009. — Приложение № 2. — С. 215.
15. Quality of life research in oncology / [Aaronson N. K, Meyerowitz B. E., Bard M, et al.]. // Cancer. — 1991; 67 (3 Suppl). — P. 839—43.
16. The European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) modular approach to quality of life assessment in oncology / [Aaronson N. K., Cull A, Kaasa S, Spangers M.]. Int. J. Ment. Health. — 1994. — Vol. 23. — P. 75—96.