Том 19, випуск 3 (68), 2011

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Богданова Ірина Вячеславівна
Вміст амінокислот у плазмі крові хворих на хворобу Паркінсона
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Нові можливості ноотропної та вазотропної фармакотерапії у стратегії лікування цереброваскулярної патології
pdf.png Дзяк Л. А.
Сірко А.Г.
Сук В. М.
Скрiпнiк О. Ф.
Вплив початкового рівня внутрішньочерепного тиску на найближчий прогноз перебігу тяжкої черепно-мозкової травми
pdf.png Коршняк Володимир Олексійович
Комплексна терапія невропатії лицевого нерва в ранній та пізній відновний періоди
pdf.png Лекомцева Є. В.
Стан церебральної гемодинаміки та реологічні властивості крові у хворих на фармакорезистентну епілепсію
pdf.png Міщенко Владислав Миколайович
Клініко-неврологічна характеристика хворих з «німими» інфарктами мозку
pdf.png Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова Вікторія Анатоліївна
Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона
pdf.png Шуніна Н. В.
Романенко Г. І.
Допплерографічні особливості кровотоку у каротидних артеріях у хворих з порушеннями сну після перенесеної черепно-мозкової травми
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Беро М. П.
Психодинамічні підходи до вивчення формування тривожних розладів у підлітків в сучасних умовах
pdf.png Данилова Марина Володимирівна
Клінічні особливості та закономірності формування аутоа- гресії у хворих на депресії при розсіяному склерозі
pdf.png Казаков Віталій Євгенович
Психопатологічні особливості іддаленого посттравматичного періоду
pdf.png Коростій Володимир Іванович
Кожина Ганна Михайлівна
Можливості досягнення стійкої ремісії при лікуванні тривож- но-депресивних розладів, коморбідних психосоматичним захворюванням
pdf.png Кужель І. Р.
Система сімейних відносин та психодинаміка родини з інкурабельним онкологічним хворим
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Явдак Ірина Олександрівна
Череднякова Олена Сергіївна
Особливості потребово-емоційної сфери у хворих похилого віку на тривожно-депресивні розлади з суїцидальним ризиком
pdf.png Нікіфорова О.Г.
Використання сучасних технічних засобів для реабілітації шахтарів з органічними психічними розладами, які пережили техногенні аварії
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Комп’ютерна психометрична оцінка тесту «Якість життя» що до хворих на пухлини головного мозку
pdf.png Парамош О. В.
Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами
pdf.png Пирков С.Г.
Якість життя хворих з хронічною нирковою недостатністю, які одержують лікування гемодіалізом, основне захворювання яких ускладнене хронічним гепатитом
pdf.png Семікіна Олена Євгенівна
Малюта Ліана Володимирівна
Каленська Галина Юріївна
Особливості підходів до психотерапевтичної корекції хворих на депресивні розлади
pdf.png Смашна О.Є.
Вплив супутньої соматичної патології на оцінку якості життя пацієнтами, що страждають на параноїдну форму шизофренії
pdf.png Сухоруков Віктор Іванович
Привалова Наталія Миколаївна
Сербіненко І.А.
Особливості емоційних розладів у хворих на енцефалопатії різного ґенезу
pdf.png Шаповалов Валентин Валерійович
Ніконов М.М.
Пересипкін О.В.
Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Афанасьєва А. В.
Особливості вживання психоактивних речовин хворими на шизофренію та їх вплив на перебіг шизофренічного процесу (Огляд літератури)
pdf.png Друзь Олег Васильович
Преморбідні афективні розлади в анамнезі осіб, залежних від опіоїдів
pdf.png Мінко Олександр Іванович
Лінський Ігор Володимирович
Антикревінгове протирецидивне лікування осіб, які залежать від алкоголю
pdf.png Слободянюк П. М.
Оцінка ефективності застосування системи інтегративної психотерапії алкогольної залежності
pdf.png Шпильовий Ярослав Володимирович
Влох І. Й.
Кулик Б. В.
Цьона Андрій Романович
Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами
СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЙ
pdf.png Вишневська Н. Г.
Бобовникова О. М.
Чепа В. Г.
Ашина Н. А.
Чепа А. В.
Досвід застосування Вальпрокому в лікуванні епілепсії та епілептичних синдромів у дітей та підлітків
pdf.png Дубенко Андрій Євгенович
Череватенко Г. Ф.
Васильєва Ольга Олександрівна
Бабкіна Юлія Андріївна
До питання взаємовпливу епілепсії та судинної коморбідної патології
pdf.png Свистільник В. О.
Коноплянко Т. В.
Оптимізація терапії епілепсій у дітей
pdf.png Троценко О. Б.
Літовченко Тетяна Анатоліївна
Особливості змін біохімічних маркерів кісткового метаболізму у хворих на епілепсію жінок
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Можливості амантадинів у лікуванні когнітивного дефіциту при екстрапірамідній патології
pdf.png Книш Н. В.
Особистісні властивості жінок у відновному періоді ішемічного інсульту як мішені подальшої медико-психологічної та сімейної реабілітації
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Петренко В. О.
Мовсісян А. Г.
Шаповалов Валерій Володимирович
Судова фармація: захист конституційних прав і свобод, життя і здоров’я жінок і дітей