ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Стан церебральної гемодинаміки та реологічні властивості крові у хворих на фармакорезистентну епілепсію
Назва статтi Стан церебральної гемодинаміки та реологічні властивості крові у хворих на фармакорезистентну епілепсію
Автори Лекомцева Є. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 18-20
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.853-07:577.1 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі отриманих клініко-неврологічних та параклінічних даних аргументовано обговорюється роль судинних факторів в патогенезі епілепсії. Проведене дослідження показало, що у хворих на фармакорезистентну епілепсію у міжнападний період мають місце виражені церебральні гемодисциркуляторні порушення венозної ланки, переважно у вертебробазиляр- ному басейні, які не супроводжуються змінами реологічних властивостей крові.
Ключовi слова церебральна гемодинаміка, рекальцифікація, толерантність до гепарину, протромбінів індекс, фібриноген, фосфоліпіди сироватки крові фармакорезистентна епілепсія.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Зенков, Л. Р. Клиническая эпилептология (с элементами нейрофизиологии) / Л. Р. Зенков. — М.: Медицинское информа- ционное агентство, 2002. — 416 с.
2. Современные взгляды на диагностику и лечение постинсульт- ной эпилепсии / [Волошин П. В., Волошина Н. П., Лекомцева Е. В. и др.] // Судинні захворювання головного мозку. — 2009. — № 3. — С. 27—32.
3. Яхно Н. Н. Болезни нервной системы. Т. 2 / Н. Н. Яхно, Д. Р. Штуль ман. — М.: Медицина, 2001. — 480 с.
4. Сравнительная информативность критериев диагностики церебрального венозного застоя / [Акимов А. Г., Стыкан О. А., Антипенко Л. Ф., Кравцова С. Н.] // Материалы Республиканского сб. науч. тр. «Сосудистые заболевания нервной системы». — М., 1986. — С. 4—6.
5. Шестаков, В. В. Сосудистое обеспечение головного мозга и коррекция гемодинамических нарушений у больных эпилепсией / Автореф. на соискание науч. ст. канд. мед. наук / В. В. Шестаков. — Свердловск, 1979. — 16 с.
6. Захаров, В. В. Лечение хронической сосудистой мозговой недостаточности / В. В. Захаров // Практическая ангиология. — 2008. — № 5 (16). — С. 57—60.
7. Avanzini, J. Cellular biology of epileptogenesis / J. Avanzini, S. Fran - ceschetti // The Lancet Neurology. — 2003. — № 2. — Р. 33—42.
8. Морозов, В. В. Нарушения центрального венозного кро- вообращения и внутричерепная гипертензия / В. В. Морозов, Л. В. Морозова // Материалы Республиканского сб. науч. тр. «Сосудистые заболевания нервной системы». — М., 1986. — С. 95—96.
9. Патент № 41917 Україна, (51) А61В 5/145. Спосіб діагнос- тики симптоматичної парціально-генералізованої епілепсії / Волошин П. В., Волошина Н. П., Жуков В. І., Горбач Т. В., Губіна- Вакулік Г. І., Лекомцева Є. В. Заявлено 23.02.09; Опубл. 10.06.09, Бюл. № 11.