ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Клінічні особливості та закономірності формування аутоа- гресії у хворих на депресії при розсіяному склерозі
Назва статтi Клінічні особливості та закономірності формування аутоа- гресії у хворих на депресії при розсіяному склерозі
Автори Данилова Марина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 35-38
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.444.9:616.895.4+616.832-004.2 Індекс ББК -
Анотацiя Обстежено 269 хворих розсіяним склерозом, з них основну групу склали 157 хворих депресіями з ознаками суїцидальності; контрольну групу I — 81 хворий з депресіями без ознак аутоагресивної поведінки; контрольну групу II — 31 хворий з суїцидальною поведінкою без ознак депресивних розладів. Проаналізовано об'єктивний та суб'єктивний ступінь тяжкості депресії, рівень суїцидального ризику, самосвідомості смерті, суїцидальної мотивації, а також особливості рухових, когнітивних, поведінкових, емоційних і соматовегетативних розладів в структурі депресивної симптоматики у хворих з суїцидальною поведінкою. Виділено основні клінічні особливості та закономірності формування суїцидальності у хворих на депресії при розсіяному склерозі.
Ключовi слова розсіяний склероз, депресія, аутоагресивна поведінка, клінічні особливості суїцидальності.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Вознесенская, Т. Г. Депрессия в неврологической практике и ее лечение / Т. Г. Вознесенская // Неврологический журнал. — 2006. — № 6. — С. 4—11.
2. Гвоздик, М. Депрессия — проблема ХХІ века / М. Гвоздик // Здоров'я України ХХІ сторіччя: медична газета. — 2006. — № 18. — С. 30—31.
3. Гладышев, М. В. Суицидальное поведение больных с психическими расстройствами / М. В. Гладышев, Б. С. Положий // материалы XIV съезда психиатров России. — М., 2005. — С 437.
4. Марута, Н. А. Возможности антидепрессивной терапии в XXI веке / Н. А. Марута // НейроNEWS. — 2008. — № 6 (11). — С. 24—28.
5. Пилягіна, Г. Я. Проблема саморуйнуючої поведінки серед населення України / Г. Я. Пилягіна, М. І. Винник // Новости медицины и фармации. — 2007. — № 215. — С. 10 — 11.
6. Юрьева, Л. Н. Клиническая суицидология: монография / Л. Н. Юрьева. — Днепропетровск: Пороги, 2006. — 472с.
7. Baldwin, D. Depression / D. Baldwin, R. Hirschfeld. — Oxford, Lundbeck Institute, 2005. — 82p.
8. Bertolote J. M. Suicide and mental disorders: do we know enough? / [J. M. Bertolote, A. Fleischmann, D. De Leo et al.] // British Journal Psychiatry. — 2003. — Vol. 183. — P. 382—389.
9. Mike Dilley и Simon Fleminger. Достижения в области нейропсихиатрии: клиническое значение / Mike Dilley и Simon Fleminger // Обзор современной психиатрии. — 2006. — Вып. 30. — С. 23—34 10. Rihmer Z. Dealing with suicidal patients / Z. Rihmer // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — S. 01.03.
11. Siegert, R. J. Depression in multiple sclerosis: a review / Siegert R. J. & Abernethy, D. A. // Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry. — 2005, 76, 469—475.
12. Tondo L. Suicide prevention: Updated findings / L. Tondo // Abstract of the 16th Congress of the European Psychiatry. — 2008. — Vol. 23, suppl. 2. — S. 34.03.