ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами
Назва статтi Нові підходи до фармакотерапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами
Автори Шпильовий Ярослав Володимирович
Влох І. Й.
Кулик Б. В.
Цьона Андрій Романович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 105-107
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13+616.895)-08 Індекс ББК -
Анотацiя Проведена оцінка ефективності препарату кетілепт в комплексній терапії галюцинаторно-маячних та афективних розладів у хворих з алкогольними психозами. Встановлено, що препарат має позитивний вплив на психічний стан пацієнтів з алкогольними психозами, забезпечує стійкий регрес тривожно-депресивних розладів і чітку ре- дукцію продуктивної психотичної симптоматики та сприяє становленню ремісії. Результати досліджень свідчать про доцільність застосування кетілепту в комбінованій терапії алкогольних психозів із вираженими афективними розладами.
Ключовi слова алкогольні психози, алкогольний галю- циноз, афективні розлади, кетілепт.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Арана, Д. Фармакотерапия психических расстройств / Арана Д., Розенбаум Д. — М.: Бином, 2004. — 415с.
2. Бурчинский, С. Г. Кветиапин (сероквель) и его место в ряду атипичных нейролептиков / С. Г. Бурчинский // Архів психіатрії, 2007. — Т. 13. — № 1—2(48—49). — С. 64—69.
3. Зависимость от психоактивных веществ / [Дмитриева Т. Б., Игонин А. Л., Клименко Т. В. и др.] // Наркология. — 2002, № 9. — С. 2—9.
4. Ерышев, О. Ф. Современные тенденции фармакотерапии боль- ных с алкогольной зависимостью: Обзор. Сообщ. 2 / Ерышев О. Ф., Аркадьев В. В., Эбонг К. // Психиатрия и психофармакотерапия. — 2003. — 5, № 6. — С. 254—256.
5. Задорожний, В. В. Рівень глюкози в спинномозковій рідині при гострій енцефалопатії у хворих з алкогольними психозами / В. В. Задорожний // Український вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 2 (51). — С. 119—120.
6. Ігнатов, М. Ю. Вплив вживання психоактивних речовин на стан здоров’я населення України. Здобутки і перспективи сучасної наркології / М. Ю. Ігнатов, І. В. Лінський // Архів психіатрії. — 2007. — Т. 13, № 1—2(48—49). — С. 70—78.
7. Кирпиченко А. А. Некоторые особенности клини- ческих проявлений и лечения алкогольных психозов у женщин / А. А. Кирпиченко // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 2006. — № 3. — С. 58—60.
8. Кошкина, Е. А. Оценка распространенности употребле- ния психоактивных веществ в различных регионах Российской Федерации: Аналитический обзор / Кошкина Е. А., Киржанова В. В., Гуртовенко В. М. — М., 2002. — 52 с.
9. Минко, А. Н. Современные подходы к диагностике и лечению алкоголизма / А. Н. Минко // Междунар. мед. журнал. — 1997. — № 3. — С. 87—90.
10. Морозов Г. В. Алкоголизм: руководство для врачей. — М.: Медицина, 1983. — 432 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ — ТОМ 19, вип. 3 (68) — 2011 107 ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
11. Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні: інформаційно-аналітичний огляд за 2000— 2009 рр. — Х., 2010. — 160 с.
12. Шараневіч, І. О. Принципи, терапевтичні мішені, лікарські засоби аверсивної дії при лікуванні алкогольної залежності / І. О. Шараневіч // Укр. вісник психоневрології. — 2007. — Т. 15, вип. 2(51). — С. 129—134.
13. Boettger, S. Atipical antipsychotics in the management of delirium: a review of the empirical literature / S. Boettger, W. Breitbart // Palliat. support. care, 2005. — V. 3. — P. 227—237.
14. Bouman, W. P. Use of atypical antipsychotics in gerontopsychiatry / W. P. Bouman, G. Pinner // Adv. psychiat. treat., 2002. — V. 8. — P. 49—58.
15. Mechanism of action of atypical antipsychotic drugs and the neurobiology of schizophrenia [Horacek J., Bubenikova- Valesova V., Kopacek M. et al.] // CNS Drugs. — 2006. — V. 20. — P. 389—409.
16. Littleton, J. Current concepts of ethanol dependence / J. Littleton, H. Little // Addiction. — 1994; 89: 397—412.
17. Effectiveness of the extended release formulation of quetiapine as monotherapy for the treatment of acute bipolar depression / [Suppes T., Datto C., Minkwitz M. et al.] // Journal of affective disorders. — 2010. — Vol. 121. — P. 106—115.