ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами
Назва статтi Профілактика небезпечних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами
Автори Парамош О. В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 61-64
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.214.015.23:615.099.083. Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені та узагальнені особливості небезпечних, потенційно серйозних взаємодій лікарських засобів для лікування хворих з психічними розладами за даними різних джерел інформації: Британського національного формуляру, офіційних інструкцій МОЗ України, довідника «Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии» за редакцією І. М. Перцева.
Ключовi слова інформаційне забезпечення, фармацевтична профілактика, комп’ютерна інформаційна система, взаємодія лікарських засобів, психотропні лікарські засоби.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Яцкова, Г. Ю. Фармацевтична профіл актика / Г. Ю. Яцкова, Б. Л. Парновський. В кн.: Фармацевтична енциклопедія / [Голова ред. ради В. П. Черних]. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — К.: Моріон, 2010. — С. 1458—1459.
2. Фармацевтична енциклопедія / Голова ред. ради та автор передмови В. П. Черних. — 2-ге вид., перероб. і доповн. — К.: Моріон, 2010. — 1632 с.
3. Небажані ефекти медикаментозної терапії артеріальної гіпер- тензії в пізньому онтогенезі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-8375/article-8401/.
4. Парамош, О. В. Оптимізація лікарського забезпечення хворих з розладами психіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фармац. наук: спец. 15.00.01 «Технологія ліків та організація фармацевтичної справи» / О. В. Парамош. — Львів, 2008. — 21 с.
5. Фармацевтична інформатика: монографія / [Б. Л. Пар- новсь кий, М. В. Слабий, О. М. Заліська та ін.]. — Львів: Кварт, 2008. — 446 с.
6. Бойко, А. І. Використання фармацевтичних баз даних для оптимізації лікарського забезпечення / А. І. Бойко, О. В. Парамош // Фармацевт. часопис. — 2007. — № 4. — С. 34—35.
7. British National Formulary 61. March 2011: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://bnf.org/bnf/.
8. Нормативно-директивні документи МОЗ України. Лікарські засоби: [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mozdocs. kiev.ua/.
9. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотера- пии / [Л. В. Деримедведь, И. М. Перцев, Е. В. Шуванова и др.]; под ред. И. М. Перцева. — Х.: Мегаполис, 2002. — 784 с.