ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона
Назва статтi Особливості порушень когнітивних функцій та особистості при хворобі Паркінсона
Автори Шестопалова Людмила Федорівна
Кожевнікова В. А.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 24-27
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.858-008.6: 159.953 Індекс ББК -
Анотацiя В даному дослідженні показано особливості порушень когнітивних функцій і особистості при хворобі Паркінсона. Має місце широкий спектр порушень загальної когнітивної продуктивності, від порушень когнітивних функцій легкого ступеня за органічним типом до когнітивного зни- ження та деменції, в сполученні з вираженим дефіцитом довільно-регуляторного забезпечення психічної діяльності і підвищеною виснажливістю психічних процесів. Порушення особистості і емоційної сфери у даної категорії хворих проявляються у вигляді іпохондризації, ригідності, тривожно- депресивних проявів і міжособистісної сензитивності.
Ключовi слова хвороба Паркінсона, когнітивні функції, особливості особистості, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Захаров, В. Л. Когнитивные нарушения при болезни Паркин- сона [Текст] / В. Л. Захаров, П. В. Ярославцева, Н. Н. Яхно // Неврологический журнал. — 2003. — № 2. — С. 11—15.
2. Левин, О. С. Психические расстройства при болезни Паркинсона и их коррекция [Текст] / О. С. Левин. В кн.: Экстра- пира мидные расстройства: Руководство по диагностике и ле- чению / под ред. В. Н. Штока и др. — М: МЕДпрессинформ, 2002. — С. 125—152.
3. Влияние дофаминергической терапии на нейропсихологические функции у больных болезнью Паркинсона [Текст] / [О. С. Ле вин, И. Г. Смоленцева, Н. В. Федорова, Л. В. Докадина] // Невро логический журнал. — 2004. — № 3. — С. 31—37.
4. Левин, О. С. Психотические расстройства при болезни Пар кинсона. Клинико-нейропсихологическое исследование [Текст] / О. С. Левин, Т. В. Наймушина, И. Г. Смоленцева // Там же. — 2002. — № 5. — С. 21—28.
5. Range of neuropsychiatric disturbances in patients with Parkinson's disease [Text] / [D. Aarsland, J. P. Larsen, N. G. Lim et al.] // J. Neurol. — 1999. — Vol. 67. — P 492—496.
6. Brown, R. G. Neuropsychology and cognitive functions in Parkinson's disease [Text] / R. G. Brown, C. D. Marsden. In: Movement Disorders 2 Eds C. D. Marsden, S. Fanh. — Cambrige: Butterworth Heinemann, 1987. — P. 99—123.
7. Двигательные, когнитивные и аффективные расстройства при болезни Паркинсона [Текст] / [М. И. Вендрова, В. Л. Голубев, Р. А. Садеков, А. М. Вейн] // Журнал неврологии и психиатрии. — 2003. — Т. 103, № 3. — С. 13—17.
8. Левин, О. С. Дифференциальная диагностика паркинсонизма [Текст] / Левин, О. С., Федорова Н. В., Шток В. Н. // Там же. — 2003. — Т. 103, № 2. — С. 54—60.
9. Рубинштейн, С. Я. Экспериментальные методики патопсихо- логии и опыт применения их в клинике: практическое руководство [Текст] / С. Я. Рубинштейн. — М.: Медицина, 1970. — 215 с. 10. Тарабрина, Н. В. Практикум по психологии посттрав- матического стресса [Текст] / Н. В. Тарабрина. — СПб.: Питер, 2001. — 272 с.
11. Validation of an efficient quality of life index: Abstract of the ХІ Word Congress of Psychiatry [Text] / Juan E. Mezzich, Neal Cohen et al. — Hamburg, Germany, 1999. — P. 427—428.
12. Folstein, M. F. Mini-Mental State: a practical guidefor grading the mental state of patients for the clinician [Text] / M. F. Folstein, S. E. Folstein, P. R. McHugh // J. Psych. Res. — 1975. — V. 12. — P. 189—198.