ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень
Назва статтi Гармонізація державної контрольно-дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень
Автори Шаповалов Валентин Валерійович
Ніконов М.М.
Пересипкін О.В.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 78-81
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя Наведено форми гармонізації державної контрольно- дозвільної системи управління обігом лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно- правових груп за результатами судово-фармацевтичних досліджень. Доведено, що управління обігом рецептурних і безрецептурних ЛЗ повинно відбуватися із урахуванням фактів їх немедичного вживання, зловживання або вживання не за призначенням лікаря.
Ключовi слова гармонізація, обіг, лікарський засіб, психоактивні властивості, судова фармація.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Дейвис, Г. Право внутреннего рынка Европейского Союза / Г. Дейвис. — К.: Знання-Прес, 2004. — 422 с.
2. Закон України «Про міжнародні договори України» від 22.12.1993 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про наркотичні засоби, психотропні ре- човини і прекурсори» від 22.12.2006 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Комітет експертів ВООЗ з лікарською залежністю: 34 до- клад. — Женева: ВООЗ, 2006. — 26 с. 5. Пономаренко, М. С. Про необхідність приведення фармацев- тичного законодавства до вимог ЄС і СОТ / М. С. Пономаренко // Український вісник психоневрології. — 2008. — Т. 16, вип. 3 (додаток). — С. 23.
6. Фармацевтичне право в системі державного управління фармацевтичною галуззю за сучасних умов / [В. В. Шаповалов, В. О. Шаповалова, О. В. Данілюк та ін.] // Вісник фармакології та фармації. — 2004. — № 5. — С. 58—61.
7. Шаповалова, В. О. Основи фармацевтичного права в гар- монізації та уніфікації державної системи управління конт- роль но-дозвільним обігом лікарських засобів в аптечній мережі / В. О. Шаповалова, М. М. Ніконов, В. В. Шаповалов // Фармацевтичний журнал. — 2007. — № 6. — С. 39—43.
8. European Forum for GSP: The Protocol. The Audit Working Party on EFGSP // Appl. Clin. Trials. — 1995. — Vol. 4, № 4. — P. 58—60.