ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Психопатологічні особливості іддаленого посттравматичного періоду
Назва статтi Психопатологічні особливості іддаленого посттравматичного періоду
Автори Казаков Віталій Євгенович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 39-41
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 572.7:616.322-002.3 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі відзначені особливості найчастіших форм посттравматичних розладів. Відмінною рисою посткоммоційного синдрому є важка астенія, що погано піддається корекції. Особливість шизофреноподібних розладів — наявність маячних ідей паранояльного або парафренного характеру, які поєднуються зі зміною особистості, що виявляється в перебільшеній соціалізації хворого. Галюциноз проявляється у вигляді тактильних галюцинацій або зорових псевдогалюцинацій химерного характеру.
Ключовi слова черепно-мозкова травма, психопатологія, варіанти, особливості.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Руководство по психиатрии. — В 2-х томах. / [А. С. Тиганов, А. В. Снежневский, Д. Д. Орловская и др.] ; под ред. А. С. Тиганова. — М.: Медицина, 1999.
2. Ушакова, Л. И. Клинические особенности психозов в отдаленном периоде закрытых черепно-мозговых травм / Л. И. Ушакова // Вопросы психиатрии и невропатологии: сб. тр. Ленингр. науч. об-ва невропатологов и психиатров. — Л., 1958. — С. 122—131.
3. Качура, В. А. Клиническая картина и некоторые данные исследования ВНД при бредовой форме позднего травматического психоза: канд. дис., 1972. — 150 с.
4. Международная классификация болезней 10 пересмотра; под ред. Ю. Л. Нуллера, С. Ю. Циркина. — Киев, 1999. — С. 41—65.
5. Дафин Ф. Мурешану. Нейропротекция и нейропластичность при черепно-мозговой травме (лекция) / Мурешану Дафин Ф. // Международный неврологический журнал. — 2007. — № 6 (17). — С. 7.
6. Литовченко, Т. А. Формирование легких когнитивных нарушений у больных перенесших черепно-мозговую травму в зависимости от срока, прошедшего с момента получения травмы / Т. А. Литовченко, О. А. Лактанова // Українский вісник психоневрології. — 2010. — Т. 18, вип. 2 (63). — С. 24—26