ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 3 (68)Досвід застосування Вальпрокому в лікуванні епілепсії та епілептичних синдромів у дітей та підлітків
Назва статтi Досвід застосування Вальпрокому в лікуванні епілепсії та епілептичних синдромів у дітей та підлітків
Автори Вишневська Н. Г.
Бобовникова О. М.
Чепа В. Г.
Ашина Н. А.
Чепа А. В.
З рубрики СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЕПІЛЕПСІЙ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 3 (68) Сторінки 108-109
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616. 853-009.24-053. 4/.67-08:615.214 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі наведені результати дослідження застосування препарату Вальпроком як протиепілептичного препарату при лікуванні епілепсії та епілептичних синдромів у дітей та під- літків в моно- і політерапіі. У дослідження були включені пацієнти з різними формами епілепсії та різними типами нападів. У статті висвітлено основні принципи медикаментозної терапії. Докладно наведений механізм дії вальпроатів. Відзначено переваги вальпроатів в лікуванні епілепсії і епісіндромів. Зроблено висновок про ефективність Вальпрокому в лікуванні епілепсії та епілептичних синдромів у дітей та підлітків за критеріями ціна / ефективність / переносимість. Вальпроком виявив добру переносимість протягом періоду дослідження. Він є доступнішим за ціновою характеристикою порівняно з оригінальним препаратом.
Ключовi слова лікуванні, епілепсія, епілептичний синдром, діти та підлітки, Вальпроком.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Зенков, Л. Р. Место вальпроатов в фармакотерапии эпилепсии XXI века / Л. Р. Зенков // Неврология, Психиатрия, Психотерапия // Здоровье Украины. — 2009. — № 15/1. — С. 1—3.
2. Мухин, К. Ю. Эпилепсия : Атлас электро-клинической диагностики / Мухин К. Ю., Петрухин А. С., Глухова Л. Ю. — М., Альварес Паблишинг, 2004. — С. 425—427.
3. Зенков, Л. Р. Непароксизмальные неэпилептические расстройства: руководство для врачей / Л. Р. Зенков. — М.: МЕДпресс- информ, 2007. — С. 106—111.
4. Петрухин, А. С. Эпилепсия детского возраста: руководство для врачей / А. С. Петрухин. — М.: Медицина, 2000. — С. 566—567.
5. Воронкова, К. В. Рациональная антиэпилептическая фармакотерапия: руководство для врачей / К. В. Воронкова, К. С. Петрухин. — М.: Бином, 2008. — С. 16, 58—60.
6. Гусев, Е. И Лечение эпилепсии: рациональная дозировка антиконвульсантов / Гусев Е. И., Белоусов Ю. Б., Гехт А. Б. — СПб.: Речь, 2000. — С. 201.
7. Зенков, Л. Р. Фармакологическое лечение эпилепсии / Л. Р. Зенков // Русский медицинский журнал. — 2000. — № 10 — С. 411—7.
8. Зенков, Л. Р. Место вальпроатов в современном лечении эпилепсии / Л. Р. Зенков // Неврологический журнал. — 2002. — № 7. — С. 31—33.