ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Роль гострих і хронічних стресових факторів у формуванні та особливостях клінічних проявів невротичних порушень у хворих з пухлинами головного мозку
Назва статтi Роль гострих і хронічних стресових факторів у формуванні та особливостях клінічних проявів невротичних порушень у хворих з пухлинами головного мозку
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 81-83
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89:616.831-006:612.176 Індекс ББК -
Анотацiя Формування пухлин головного мозку в більшості випадків супроводжується змінами психічного стану хворих. Однією з причин пізньої діагностики новоутворень є не тільки низька нейроонкологічна настороженість лікарів- інтерністів, психотерапевтів і психіатрів, до яких найчастіше на початку захворювання хворі звертаються самостійно або направляються на консультацію, а й недостатня вивченість ранніх психопатологічних проявів пухлин головного мозку. У багатьох випадках фактори психічної травматизації і розвинуті слідом за ними психічні порушення розцінюються клініцистами як психоадаптаційні або психодездаптаційні розлади, що негативно впливає на своєчасність діагностики пухлин головного мозку. Вивчено роль гострих і хронічних стресових факторів у формуванні та особливості клініко-психопатологічних проявів невротичних порушень у хворих доброякісними і злоякісними пухлинами головного мозку з психопатологічним варіантом клінічної маніфестації. Продемонстрований різний характер впливу гострих і кумулятивних стресів на формування невротичних психічних порушень, що необхідно враховувати під час діагностики пухлин головного мозку, які дебютували психічними розладами.
Ключовi слова доброякісні та зло якісні пухлини головного мозку, пси хопатологічні прояви, невротичні розлади, гострі та кумулятивні стреси
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абашеев-Константиновский А. Л. Психопатология при опухолях головного мозга / А. Л. Абашеев-Константиновский. — М., 1973. 2. Гринберг Д. Клиническая неврология / Гринберг Д., Аминофф М., Саймон Р. — М., 2004. 3. Доброхотова Т. А. Нейропсихиатрия / Т. А. Доброхотова. —М., 2006. 4. Улитин А. Ю. Эпидемиология первичных опухолей головного мозга в Санкт-Петербурге / Улитин А. Ю., Олюшин В. Е., Поляков И. В. // Вопросы нейрохирургии. — 2005. — № 1. — С. 6—12. 5. Медяник И. А. Ранняя диагностика и комбинированное лечение опухолей головного мозга / И. А. Медяник, А. П. Фраерман //Журнал неврологии и психиатрии. — 2008. — № 12. — С. 71—74. 6. Olson, J. D. Long-term outcome of low-grade oligodendroglioma and mixed glioma / Olson JD, Riedel E, DeAngelis LM. // J. Neurol. — 2000. — Vol. 54. — P. 1442—1448. 7. Слезкина Л. А. Клинические особенности опухолей головного мозга / Слезкина Л. А., Евдокимова Г. А., Лапина Г. М. //Неврологический вестник. — 2004. — Т. XXXVI, вып. 1—2 —С. 86—89. 8. Гнездилов А. В. Психические изменения у онкологических больных / А. В. Гнездилов // Практическая онкология. — 2001. —№ 1(5). — С. 5—6. 9. Дудниченко А. С. О важности оценки психического состояния онкологических больных и членов их семей / Дудниченко А. С., Дыш левая Л. Н., Дышлевой А. Ю. // Проблеми медичної науки та освіти. — 2003. — № 3. — С. 34—37. 10. Роль психосоциальных стрессоров в динамике угрожающих жизни болезней (на примере рака молочной желе- зы) / [Журавлев А. Л., Тарабрина Н. В., Генс Г. П. и др.] // В кн.:Фундаментальные науки — медицине. — М.: «Слово», 2005. —С. 42—44.