Том 22, випуск 1 (78), 2014

ПРОБЛЕМНІ СТАТТІ
pdf.png Міщенко Тамара Сергіївна
Судинна деменція (еволюція поглядів на проблему)
pdf.png Морозов П.В.
Незнанов Н. Г.
Волошин Петро Власович
Марута Наталія Олександрівна
Алтинбеков С.А.
Галако Т.І.
Чконія Е.
Алімов У.Х.
Ходжаєва Н.І.
Ліманкін О. В.
Стан психічного здоров'я населення та тенденції розвитку психіатричної допомоги на пострадянському просторі
pdf.png Напрєєнко Олександр Костянтинович
Психіатрична наука в Україні у 2013 році та напрямки її вдосконалення (за даними Проблемної комісії «Психіатрія» МОЗ і НАМН України)
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Волошин-Гапонов Іван Константинович
Молекулярно-генетичні аспекти хвороби Вільсона-Коновалова
pdf.png Василовський Віталій Вадимович
Волошина Наталія Петрівна
Негреба Тетяна Валер'янівна
Левченко Ірина Леонідівна
Порівняльна структурно-функціональна характеристика імунного дисбалансу в осіб різної статі при рецидивуючому і прогредієнтних типах перебігу розсіяного склерозу
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Тучкіна Марина Юріївна
Некрасова Наталія Олександрівна
Особливості функціонального стану та доплерографічна характеристика нервової системи у дівчат з неврологічною та гінекологічною патологією
pdf.png Заболотний Дмитро Ілліч
Лукач Ервін Венцелович
Паламар Орест Ігорович
Гук Андрій Петрович
Злоякісні краніофаціальні пухлини, природній перебіг, тактика лікування
pdf.png Мироненко Тетяна Василівна
Мироненко Мирослава Олеговна
Корнієнко Христина Володимирівна
Екстрапірамідний синдром у пацієнтів з хронічною церебральною ішемією на тлі цукрового діабету
pdf.png Перцев Григорій Дмитрович
Особливості нічного сну у хворих з гострою черепно- мозковою травмою і її віддаленими наслідками
pdf.png Салій Марина Ігорівна
Шкробот Світлана Іванівна
Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Абдряхімова Цира Борисівна
Взаємозв'язок клініко-психопатологічних проявів непси- хотичних психічних розладів і стратегій подолання в осіб з частковою втратою зору травматичного ґенезу
pdf.png Вербенко Вікторія Анатоліївна
Юр'єва Наталія Михайлівна
Клініко-психопатологічні особливості жінок і чоловіків, хворих на параноїдну шизофренію, в аспекті їх соціальної дезадаптації
pdf.png Волошина Діана Миколаївна
Внутрішня структура психічного статусу хворих з різними наслідками черепно-мозкових травм
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Рачкаускас Геннадій Стасисович
Явдак Ірина Олександрівна
Синдромоутворення при резистентних дисоціативних розладах (психопатологічні механізми неврозоґенезу)
pdf.png Лінський Ігор Володимирович
Бачериков Андрій Миколайович
Лакинський Роман Вікторович
Матузок Едуард Геннадійович
Ткаченко Тетяна Володимирівна
Сітенко Любов Миколаївна
Гендерні особливості завершених суїцидальних спроб в м. Харкові (2008—2011 рр.).
pdf.png Огоренко Вікторія Вікторовна
Роль гострих і хронічних стресових факторів у формуванні та особливостях клінічних проявів невротичних порушень у хворих з пухлинами головного мозку
pdf.png Пшук Наталія Григорівна
Камінська Ганна Олексіївна
Деякі індивідуально-психологічні предиктори формування професійної дезадаптації лікарів хірургічного та терапевтичного профілю
pdf.png Рачкаускас Геннадій Стасисович
Радіонова Світлана Іванівна
Вплив детоксикуючої терапії на рівень «середніх молекул» у сироватці крові хворих на кататонічну шизофренію
pdf.png Тахташова Діна Рашидовна
Програма диференційованої профілактики суїцидальної поведінки у хворих з біполярними афективними розладами
pdf.png Шевченко-Бітенський Константин Валерійович
Інтеграція психофізіологічних, психофармакологічних та психотерапевтичних впливів при лікуванні коморбідних розладів афективного спектра
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Артемчук Кирило Анатолійович
Динаміка патологічного потягу до алкоголю у осіб із резистентною до терапії алкогольною залежністю під впливом лікування сенсибілізуючими засобами
pdf.png Виглазова Ольга Вячеславівна
Лінський Ігор Володимирович
Адиктивний статус хворих, залежних від алкоголю
pdf.png Гайдабрус Андрій Володимирович
Розлади внаслідок уживання алкоголю у колишніх військовослужбовців «у дзеркалі» тесту AUDІT
pdf.png Малихіна Наталія Анатоліївна
Комплексне лікування депресивних розладів, обтяжених суїцидальною поведінкою, із застосуванням лазеротерапії
pdf.png Радіонова Вікторія Олександрівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Казяйчева Аліна Олександрівна
Судова фармація: вивчення сучасних причин формування алкогольної залежності та її наслідків у жінок
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Казаков Віталій Євгенович
Імунні порушення як попередники злоякісного перебігу черепно-мозкової травми
pdf.png Пшук Євген Ярославович
Дослідження рівня соціального інтелекту референтних родичів пацієнтів з шизофренією в аспекті їх соціального функціонування
pdf.png Філіпова Тетяна Валеріївна
Мовленнєві порушення при афазіях
РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
pdf.png Павліченко Олексій Вікторович
Актуальні проблеми діагностики біполярного афективного розладу: акцент на змішані стани і питання прогнозу (за матеріалами 26-го Конгресу Європейської колегії нейропсихофармакології)