ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Судова фармація: вивчення сучасних причин формування алкогольної залежності та її наслідків у жінок
Назва статтi Судова фармація: вивчення сучасних причин формування алкогольної залежності та її наслідків у жінок
Автори Радіонова Вікторія Олександрівна
Шаповалов Валерій Володимирович
Шаповалова Вікторія Олексіївна
Казяйчева Аліна Олександрівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 125-128
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 615.21 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведено порівняльні дані щодо формування алкогольної залежності у чоловіків та жінок. Визначено основні причини початку зловживання алкоголем серед жінок. Наведено приклади із наркологічної та судово- фармацевтичної практики стосовно алкогользалежних жінок.
Ключовi слова судова фармація, криміналістика, алкогольна залежність, жінки, лікування, правопорушення
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Алкоголізм: жіночий алкоголізм [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.doveriemed.com/3-39-lecenije-. aspx?language=ua.
2. Береза А. Знай свое место: Украина в мировых рейтингах [Электронный ресурс] / А. Береза // Публикации. — 03.01.2013; 11:26. — Режим доступа : http://www.unian.net/news/544866- znay-svoe-mesto-ukraina-v-mirovyih-reytingah.html.
3. Галаван, З. С. Організаційно-правові дослідження впливу наркобізнес-середовища на фармацевтичний сектор України [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук : спец. 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» / З. С. Галаван. — Харків, 2010. — 24 с.
4. Глобальная стратегия сокращения вредного употребления алкоголя [Текст]. — Женева: Всемирная организация здраво- охранения, 2010. — 48 с.
5. Жіночий алкоголізм [Електронний ресурс]. — Режим до- ступу : http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/3796.
6. Жіночий алкоголізм: як розпізнати тривожні симптоми [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://lady.tochka.net/ ua/20768-zhenskiy-alkogolizm-kak-uznat-trevozhnye-simptomy/.
7. Кожна друга дівчина-підліток в Україні пробувала ал- коголь [Електронний ресурс] // Радіо свобода. — 22.11.2013; 11:08. — Режим доступу : http://www.radiosvoboda.org/content/ article/24928927.html.
8. Курижева, О. О. Судово-фармацевтичне попередження адиктивної залежності та наркозлочинності серед неповнолітніх [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. фарм. наук : спец. 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» / О. О. Курижева. — Х., 2011. — 24 с.
9. Лінський І. В. Медичне і фармацевтичне право: поточний стан та напрямки реформування наркологічної допомоги насе- ленню України [Текст] / І. В. Лінський, О. І. Мінко // Українській вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 2 (71), додаток. — С. 142—146.
10. На Закарпатті засудили жінку-вбивцю [Електронний ре- сурс]. — Режим доступу : http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/ publish/article/802341.
11. Наркология в Харькове: лечение, диагностика зависимостей [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://narkocentr.com.ua/.
12. Пересипкін, О. В. Судово-фармацевтичне обґрунтування обігу лікарських засобів із психоактивними властивостями різних номенклатурно-правових груп [Текст] : автореф. дис. на здобут- тя наук. ступеня канд. фарм. наук : спец. 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація» / О. В. Пересипкін. — Х., 2013. — 24 с.
13. Радіонова В. О. Дослідження причинно-наслідкових зв’язків формування алкогольної залежності у жінок на засадах судової фармації [Текст] / В. О. Радіонова, В. О. Шаповалова, В. В. Шаповалов // Українській вісник психоневрології. — 2012. — Т. 20, вип. 2 (71), додаток. — С. 39—41.
14. Скрипник О. Прописні істини від ООН. Просвіта, сучасність, майбутнє [Електронний ресурс] / О. Скрипник // Віче. — 2013. — № 19. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/3871/.
15. Сосін І. К. Нові підходи до інтегрованого прогнозуван- ня рецидивів при алкогольній залежності [Текст] / І. К. Сосін, І. М. Сквіра // Український вісник психоневрології. — 2013. — Т. 21, вип. 3. — С. 83—86.
16. Фармацевтическое право в наркологии [Текст] / В. А. Ша- повалова, И. К. Сосин, Г. М. Бутенко и др. — Х.: Факт, 2004. — 800 с.
17. Шаповалов В. В. (мол.). Про підвищення рівня застосу- вання норм медичного та фармацевтичного права в ланцюзі «лікар — пацієнт — провізор», як елемент захисту прав та без- пеки пацієнтів [Електронний ресурс] / В. В. Шаповалов (мол.) // Время. — 31.07.2013. — № 103. — Режим доступу : http://timeua. info/310713/78055.html.
18. Becker K. L. Detecting and addressing alcohol abuse in women [Електронний ресурс] / K. L. Becker, B. Walton-Moss // Nurse Pract. — 2001, Oct. — № 26(10). — Р. 3—6, 19—23. — Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11688236.
19. Psychiatric and characterological factors relevant to excess mortality in a long-term cohort of prostitute women [Електронний ресурс] / Brody S., Potterat J. J., Muth S. Q., Woodhouse D. E. // J. Sex Marital Ther. — 2005, Mar-Apr. — № 31(2). — P. 97—112. — Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15859370.
20. The Gothenburg study of women and alcohol: problems during childhood and adolescence important risk factors [Електронний ре- сурс] / Spak F., Allebeck P., Spak L., Thundal K. L. // Lakartidningen. — 2001, Mar 7. — № 98(10). — P. 1109—1123. — Режим доступу : http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11301978.
21. Zambrana R. E. Alcohol abuse prevention among Latino adolescents: A strategy for intervention [Електронний ресурс] / R. E. Zambrana, M. Aguirre-Molina // J. Youth Adolesc. — 1987, Apr. — № 16(2). — Р. 97—113. — Режим доступу : http://www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24277317.