ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом
Назва статтi Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом
Автори Салій Марина Ігорівна
Шкробот Світлана Іванівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 50-53
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-005.1:612.013 Індекс ББК -
Анотацiя У статті наведені результати дослідження якості життя у 88 пацієнтів, що перенесли лакунарний інсульт. Для до- слідження якості життя використовувався опитувальник SF-36. Результати дослідження показали, що якість життя хворих після перенесеного лакунарного інсульту нижча за показники популяційної норми. Вплив на оцінку якості життя хворими мають такі чинники як вираженість неврологічного дефіциту, ступінь інвалідизації, рівень тривоги, стать, освіта. Рівень психічного здоров’я, життєвої активності та емоційної складової рольового функціонування у жінок в гострому періоді лакунарного інсульту достовірно нижчий, у порівнянні з чоловіками. У хворих з клінічно вираженою тривогою та депресією показники психічного здоров’я достовірно нижчі.
Ключовi слова лакунарний інсульт, опитувальник SF-36, якість життя
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Популяционные показатели качества жизни по опроснику SF-36 / [Амирджанова В. Н., Горячев Д. В., Коршунов Н. И. и др.] // Научно-практическая ревматология. — 2008. — № 1. — С. 23—28. 2. Белова А. Н. Шкалы и опросники в неврологии и нейро- хирургии / А. Н. Белова. — М., 2004. — 432 с. 3. Виленский Б. С. Инсульт — современное состояние проблемы / Б. С. Виленский // Неврологический журнал. — 2008. —№ 2. — С. 4—10. 4. Віничук С. М. Гострий ішемічний інсульт / С. М. Віничук, М. М. Прокопів. — К.: Наукова думка, 2006.— 286 с. 5. Зозуля І. С. Епідеміологія цереброваскулярних захворю- вань в Україні / І. С. Зозуля, А. І. Зозуля // Український медичний часопис. — 2011. — № 5 (85). — С. 45—50. 6. Зозуля І. С. Гострий період ішемічного інсульту: сучасний погляд на проблему / І. С. Зозуля, О. П. Мошенська // Український медичний часопис. — 2009. — 4 (72). — С. 67—73. 7. Міщенко Т. С. Судинні захворювання головного мозку: ситуація в світі та Україні / Т. С. Міщенко // Терапія. — 2009. — № 12(42). — С. 5—7. 8. Новик А. А. Руководство по исследованию качества жиз- ни в медицине / А. А. Новик, Т. И. Ионова. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. — 320 с. 9. Пантелеєнко Л. В. Вплив клініко-демографічних показників на якість життя хворих у гострий період ішемічного інсульту / Л. В. Пантелеєнко, Л. І. Соколова // Український неврологічний журнал. — 2009. — № 2. — С. 26—32. 10. Ревенько І. Л. Епідеміологія інсульту в Україні / І. Л. Ре- вень ко // Запорізький медичний журнал. — 2010. — № 3 (Т. 12). — С. 42—47. 11. Anderson C. Validation of the short form 36 (SF-36) health survey questionnaire among stroke patients / Anderson C., Laubscher S., Burns R. // Stroke. — 1996. — Vol. 27. — P. 1812—1816. 12. Appelros P. Poor outcome after first-ever stroke: predictors for death, dependency, and recurrent stroke within the first year / Appelros P., Nydevik I., Viitanen M. // Ibid. — 2003. — Vol. 34. — P. 122—126. 13. Evaluation of measures used to assess quality of life after stroke / [Buck D., Jacoby A., Massey A., Ford G.] // Ibid. — 2000. — Vol. 31. — P. 2004—2010.