ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Адиктивний статус хворих, залежних від алкоголю
Назва статтi Адиктивний статус хворих, залежних від алкоголю
Автори Виглазова Ольга Вячеславівна
Лінський Ігор Володимирович
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 107-119
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.89-008.441.13 Індекс ББК -
Анотацiя Мета дослідження — комплексна оцінка адиктивного статусу осіб, залежних від алкоголю, з виділенням супутніх неалкогольних адиктивних феноменів як додаткових діагностичних маркерів основного наркологічного розладу. Обстежено всього 142 людини, в тому числі 71 — хворі із залежністю від алкоголю (ЗА), а також 71 практично здорових людей. Для комплексної оцінки адиктивного статусу використовували систему AUDIT-подібних тестів (включаючи власне тест AUDIT). Оброблення даних проводили методами математичної статистики (дисперсійний аналіз, а також розрахунок діагностичних коефіцієнтів та мір інформативності Кульбака). Встановлено, адиктивний статус осіб, залежних від алкоголю, характеризується стійким поєднанням «титульної» алкогольної залежності з цілою низкою неалкогольних адиктивних феноменів різного ступеня вираженості. Показано, що серед усіх неалкогольних адиктивних феноменів найбільш важливими маркерами наявності алкогольної залежності є куріння тютюну на рівні за- лежності (більш 19 балів у відповідному AUDIT-подібному тесті) і захоплення комп'ютерними іграми на рівні ризи- кованого «вживання» (більш 7 балів у відповідному AUDIT-подібному тесті), а маркерами відсутності алкогольної залежності (хоча і вельми слабкими) є захоплення читанням і шопінгом будь-якого ступеня вираженості (більш 0 балів у відповідних AUDIT-подібних тестах). Як напрямок подальших досліджень пропонується розширити спектр досліджуваних неалкогольних аддикцій з метою підвищення точності оцінки адиктивного статусу, а також вивчення кореляційних зв'язків між ними.
Ключовi слова алкогольна залеж- ність, адиктивний статус, неалкогольні адиктивні феномени, маркери, діагнос- тика
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Лінський І. В. Залежність від психоактивних речовин в Україні: методологія вивчення, тенденції розвитку / І. В. Лінський, О. І. Мінко // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2003, № 2 (40). — С. 6—8.
2. Егоров А. Ю. Нехимические (поведенческие) аддикции (обзор) / А. Ю. Егоров // Аддиктология. — 2005, № 1. — С. 65—77.
3. Haylett S. A. Covariation in addictive behaviours: a study of addictive orientations using the Shorter PROMIS Questionnaire / Haylett S. A., Stephenson G. M., Lefever R. M. // Addict Behav. — 2004. — Jan; 29(1). — P. 61—71.
4. Taking chances: problem gamblers and mental health disorders: results from the St. Louis Epidemiological Catchment Area Study / [Cunningham-Williams R. M., Cottler L. B., Compton W. M. et al.] // Am. J. Public. Health. — 1998. — № 88. — P. 1093—1096.
5. Psychiatric Comorbidity in Pathological Gamblers Seeking Treatment / [Ivanez A., Blanco C., Donahue E. et al.] // Am. J. Psychiat. — 2001. — № 158. — P. 1733—1735.
6. Three-dimensional personality of adolescents with internet addiction and substance use experience / [Ko C. H., Yen J. Y., Chen C. C. et al.] // Can J Psychiatry. — 2006 Dec; 51(14).
7. Greenberg J. L. Overlapping addictions and self-esteem among college men and women / Greenberg J. L., Lewis S. E., Dodd D. K. // Addict Behav. — 1999 Jul-Aug;24(4). — P. 565—571.
8. Сосин И. К. Наркология (Монография) / Сосин И. К., Чуев Ю. Ф. — Харьков : Коллегиум, 2005. — 800 с.
9. Битенский B. C. Клинико-психопатологические аспекты трансформации аддиктивного поведения в условиях информа- ционного взрыва / Битенский B. C., Аймедов К. В., Пахмур- ный В. А. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2006. — № 1 (9). — С. 161—167.
10. Менделевич В. Д. Наркозависимость и коморбидные расстройства поведения / В. Д. Менделевич. — М.: МЕДпресс- информ., 2003. — 328 с.
11. Christo G. The Shorter PROMIS Questionnaire: further validation of a tool for simultaneous assessment of multiple addictive behaviours / Christo G., Jones S. L., Haylett S. // Addict Behav. — 2003. — Vol. 28(2). — P. 5—48.
12. Метод комплексной оценки аддиктивного статуса инди- вида и популяции с помощью системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2009. — № 2 (16). — С. 56—70.
13. Аддиктивный статус и метод его комплексной оценки при помощи системы AUDIT-подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Психическое здоровье. — 2010. — № 6(49). — С. 33—45.
14. Результаты комплексной оценки аддиктивного статуса учащейся молодежи с помощью системы оригинальных AUDIT- подобных тестов / [Линский И. В., Минко А. И., Артемчук А. Ф. и др.] // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. — 2010. — № 1 (17). — С. 27—37.
15. Addictive Behavior Among Young People in Ukraine: A Pilot Study / [Linskiy I. V, Minko A. I, Artemchuk A. P. et al.] // Substance Use and Misuse. — August 2012. — Vol. 47. — No. 10. — P. 1151—1158.
16. Гублер Е. В. Вычислительные методы анализа и рас- познавания патологических процессов / Гублер Е. В. — М. : Медицина, 1978. — 294 с.
17. Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологи- ческих исследованиях с использованием Excel / Лапач С. Н., Чубенко А. В., Бабич П. Н. — Киев : Моріон, 2000. — 320 с.