ГоловнаАрхiв номерiв2014Том 22, випуск 1 (78)Екстрапірамідний синдром у пацієнтів з хронічною церебральною ішемією на тлі цукрового діабету
Назва статтi Екстрапірамідний синдром у пацієнтів з хронічною церебральною ішемією на тлі цукрового діабету
Автори Мироненко Тетяна Василівна
Мироненко Мирослава Олеговна
Корнієнко Христина Володимирівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2014 Номер журналу Том 22, випуск 1 (78) Сторінки 44-47
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-002:616.379-008.64 Індекс ББК -
Анотацiя У роботі описані особливості клінічного перебігу екстрапірамідних розладів у пацієнтів з хронічною церебральною ішемією, що розвинулася на тлі цукрового діабету 2 типу. На підставі власних спостережень доведено, що цукровий діабет сприяє прогресуванню хронічної гіпоксії мозкової тканини, спричиняє стійкі метаболічні порушення в базальних гангліях, чорній речовині, корі лобової частки, які реалізуються клінічно стійкими не- врологічними порушеннями, у тому числі й екстрапірамідним синдромом.
Ключовi слова екстрапірамідний синдром, хронічна церебральна ішемія, цукровий діабет
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Балаклесу Р. М. Нейромоторные дискинезии в клинике нарушений мозгового кровообращения / Р. М. Балаклесу, А. А. Ашман, З. А. Юшкова // Тезисы докл. Всерос. съезда не- врологов. — Н. Новгород, 2005, № 167. 2. Каменецкий В. К. Паркинсонизм / В. К. Каменецкий. — СПб.: «Питер», 2001. — 413 с. 3. Мартынов Ю. С. Экстрапирамидные нарушения при хро- нической сосудистой мозговой недостаточности (клинико-мор- фологические исследования) / Ю. С. Мартынов, Г. С. Зенкевич, А. С. Точиловский // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1987. — Т. 87, № 9. — С. 1303—1309. 4. Мироненко Т. В. Диабетическая энцефалопатия, кли- нико-диагностические аспекты, лечение / Т. В. Мироненко, М. О. Мироненко // Украинский неврологический журнал. — 2011, № 6. — С. 24—28. 5. Шток В. Н. Экстрапирамидные расстройства / В. Н. Шток, О. С. Левин, Н. В. Федорова. — М.: МИА, 2002. — 228 с. 6. Levin D. L. Cerebral edema in diabetic ketoacidosis / D. L. Levin // Pediatr. Crit. Care. Med. — 2008. — Vol. 9, № 3. — Р. 320—329. 7. Myronenko M. O. Diabetic encephalopathy / M. O. Myronenko, T. V. Myronenko // Jr. "Curlerum medical". — Republica Moldova. — 2013. — Vol. 56, № 2. — P. 27—34.