ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 1 (66)Проблеми діагностики новоутворень головного мозку з пси- хопатологічним типом клінічної маніфестації пухлинного процесу
Назва статтi Проблеми діагностики новоутворень головного мозку з пси- хопатологічним типом клінічної маніфестації пухлинного процесу
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 1 (66) Сторінки 81-83
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-006-07:616.89-036.1 Індекс ББК -
Анотацiя Проблеми ранньої діагностики, лікування та реабілітації хворих з онкологічною патологією головного мозку лишаються здебільшого не вирішеними. Обстежено 250 хворих з дебютом первинних пухлин головного мозку у вигляді психічних розладів. Виявлена різниця у психопатології ініціального періоду при злоякісних та доброякісних новоутвореннях головного мозку. Клінічна гетерогенність ранніх психопатологічних порушень впливає на тривалість клініко-діагностичного періоду та своєчасність надання спеціалізованої допомоги.
Ключовi слова пухлина головного мозку, ранні психічні розлади, клініко-діагностичний моніторинг, психопатологічна симптоматика, верифікація діагнозу.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Главацький, О. Я. Прогнозування якості життя хворих з гліо- мами супратенторіальної локалізації після хірургічного лікування / О. Я. Главацький, Л. П. Чепкий // Український нейрохірургічний журнал. — 2007. — № 3. — С. 28.
2. Незнанов, Н. Г. Медико-психологические аспекты онкологии (анализ проблемы и общие рекомендации) / Н. Г. Незнанов, В. В. Дунаевский / В кн.: Психические расстройства в общей медицине ; под ред. А. Б. Смулевича. — 2009. — № 1. — С.13—16.
3. Psychiatric morbidity and its recognitions by doctors in patients with cancer / [Fawzy F. I., Fawzy N. W., Hyun C. S. et al.] // Br. J. Cancer. — 2001. — Vol. 84, № 8. — P. 1011—1019.
4. Абашеев-Константиновский, А. Л. Психопатология при опу хо лях головного мозга / А. Л. Абашеев-Константиновский. — М., 1973.
5. Бабчин, И. С. Метастатический рак мозга / Бабчин И. С., Бабчина И. П. — Л., 1974.
6. Курамшин, А. Ф. Оптимизация диагностики метастазов в головной мозг у онкологических больных : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. мед. наук / А. Ф. Курамшин. — Уфа, 2000.
7. Сидоренко, Ю. С. Метастатическая церебральная болезнь: новые подходы в профилактике и лечении / Ю. С. Сидоренко. — Ростов-на-Дону, 2005.
8. Чиссов, В. И. Злокачественные новообразования в России в 2003 году (заболеваемость и смертность) / Чиссов В. И., Старинский В. В., Петрова Г. В. — М.: 2005.