ГоловнаАрхiв номерiв2011Том 19, випуск 4 (69)Динаміка психопатологічних розладів у когнітивній та емоційно- особистісній сферах при пухлинах головного мозку
Назва статтi Динаміка психопатологічних розладів у когнітивній та емоційно- особистісній сферах при пухлинах головного мозку
Автори Огоренко Вікторія Вікторовна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2011 Номер журналу Том 19, випуск 4 (69) Сторінки 93-95
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.831-006:616.89-008.44/.48 Індекс ББК -
Анотацiя Вивчені клінічні особливості та динаміка психопатологічних порушень в когнітивній та емоційно-особистісній сферах у хворих з первинними пухлинами головного мозку. Виявлені відмінності в структурі когнітивних порушень в залежності від ступеня злоякісності первинних пухлин головного мозку. Проведений аналіз ранніх психопатологічних проявів формування новоутворень головного мозку. Встановлений ступінь впливу стресових факторів на особливості клінічних проявів ОГМ та вираженість когнітивних порушень.
Ключовi слова пухлина головного мозку, когнітивні порушення, психопатологічні прояви, емоціонально-особистісна сфера, стресові фактори.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Абашеев-Константиновский, А. Л. Психопатология при опухолях головного мозга / А. Л. Абашеев-Константиновский. — М., 1973.
2. Доброхотова, Т. А. Нейропсихиатрия / Т. А. Доброхотова. — М., 2006.
3. Гнездилов, А. В. Психические изменения у онкологических больных / А. В. Гнездилов // Практическая онкология. — 2001. — № 1(5). — С. 5—6.
4. Ивашкина, М. Г. Психологические особенности личности онкологических больных: дис. на соискание уч. ст. канд. психол. наук / М. Г. Ивашкина. — М., 1998. — С. 166.
5. Касимова, Н. Л. Психопатологическая и социально-психологическая характеристика больных со злокачественными ново- образованиями / Н. Л. Касимова, Т. В. Жиляева // Психические расстройства в общей медицине ; [под ред. А. Б. Смулевича]. — 2009. — № 1. — С. 4—11.
6. Падун, М. А. Когнитивно-личностные аспекты переживания травматического стресса / М. А. Падун, Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. — 2004. — № 5.
7. Тиганов, А. С. / Психопатология и клиническая картина психических расстройств при соматических заболеваниях / А. С. Тиганов. В кн.: Психические расстройства в общей медици- не ; [под ред. А. Б. Смулевича]. — 2009. — № 1. — С.12.
8. Яхно, Н. Н. Синдромы нарушения высших психических функ- ций. В кн.: Болезни нервной системы : руководство для врачей / Н. Н. Яхно, В. В. Захаров ; [под ред. Н. Н. Яхно, Д. Р. Штульмана]. — М.: Медицина, 2001. — Т. 1.
9. Edelman, S. A group cognitive behaviour therapy programme with metastatic breast cancer patients / Edelman S, Bell D. R., Kidman A. D. // Psychooncology. — 1999; 8: 295—305.
10. Kolb B., Whishaw I. Fundamentals of Human Neuropsychology / B. Kolb, I. Whishaw. — San Francisco, Freeman, 1980.