ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу
Назва статтi Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу
Автори Гейко Валентина Василівна
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 5-8
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.832-004.2-036.1-092.9:612.017.1 Індекс ББК -
Анотацiя На підставі фізіологічної інтерпретації даних дисперсійного та кореляційного аналізу взаємозв’язків імуноендокринних корелятів у щурів різної статі показано необхідність комплексного використання максимального обсягу показників з урахуванням клінічної картини для визначення патогенетично значущих ланок імунної системи за умов демієлінізуючого процесу, у тому числі інтимних механізмів їх регуляції — медіаторів та модуляторів імунної відповіді (балансу про- і протизапальних цитокінів).
Ключовi слова експериментальний розсіяний склероз, рівень зв’язаності, індекс навантаження, тяжкість перебігу
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Гейко, В. В. Половые особенности иммуноэндокринных механизмов течения экспериментального рассеянного склероза / В. В. Гейко // Український вісник психоневрології. — 2011. — Т. 19, вип. 2 (67). — С. 17—21.
2. Лебедев, К. А. Иммунограмма в клинической практике / К. А. Лебедев, И. Д. Понякина. — М.: Наука, 1990. — 224 с.
3. Атраментова, Л. А. Статистические методы в биологии : учеб- ник (для студентов высших учебных заведений) / Л. А. Атраментова, О. М. Утевская. — Горловка: «Вид-во Ліхтар», 2008. — 248 с.
4. Рассеянный склероз с фульминантным течением / [Н. П. Волошина, И. С. Зозуля, О. В. Егоркина, и др.] // Український медичний часопис. — 2011. — № 4 (84). — С. 32—39.