Том 20, випуск 4 (73), 2012

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Гейко Валентина Василівна
Фізіологічна інтерпретація кореляційного аналізу статевих особливостей імуноендокринної взаємодії залежно від стадій та тяжкості перебігу експериментального розсіяного склерозу
pdf.png Григорова Ірина Анатоліївна
Куфтеріна Наталія Сергіївна
Клініко-діагностичні особливості хворих у різні періоди легкої черепно-мозкової травми
pdf.png Кирилюк С.
Сучасні погляди на лікування когнітивних порушень при розсіяному склерозі (Огляд літератури)
pdf.png Пашковська Н.В.
Пашковський В. М.
Динаміка когнітивних функцій, церебральної гемодинаміки та функціонального стану ендотелію у хворих на діабетичну енцефалопатію під впливом лікування Нейромідином
pdf.png Третьякова Альбіна Ігорівна
Косенко О.М.
Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією
pdf.png Шепотинник Є. В.
Практичне застосування телемедицини при проведенні тромболізису в міському нейросудинному центрі
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ПСИХІЧНИХ ТА НАРКОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
pdf.png Бевзюк Дар'я Олександрівна
Нейрофізіологічні механізми трансформації зоосоціальних фобій в агресивну поведінку у щурів за умов депривації їхньої мотивації до канабіноїдів
pdf.png Гринь К. В.
Патоморфоз рекурентних депресивних розладів та його зв’язок з циркануальними біологічними ритмами
pdf.png Гуменюк Л. Н.
Савін А. А.
Принципи арт-терапії для хворих з першим психотичним епізодом
pdf.png Єжова Вікторія Олександрівна
Царьов Олександр Юрійович
Куніцина Людмила Олександрівна
Словеснов Сергій Вікторович
Колеснікова Олена Юріївна
Мірзоян С.А.
Желдаков А. М.
Фізична активність та когнітивні функції у хворих на церебральний атеросклероз
pdf.png Ігумнов С. А.
Кабанов В. А.
Короткевич Т. В.
Ринков П. В.
Розвиток служби охорони психічного здоров'я населення Республіки Білорусь в 1990—2011 рр., її сучасний стан і перспективи розвитку
pdf.png Марута Наталія Олександрівна
Сайко Д. Ю.
Патопсихологічні чинники та механізми формування психічних розладів при хворобі Паркінсона
pdf.png Михайлов Борис Володимирович
Проблеми депресивних розладів. Гіпотеза виникнення
pdf.png Омелянович В. Ю.
Зниження рівня соціально-психологічної фрустрації як один з важливих напрямків психопрофілактичних заходів в системі органів внутрішніх справ
pdf.png Полшкова С. Г.
Ефективність комплексної терапії осіб небезпечних видів професій
pdf.png Продан М. І.
Задоволеність функціонуванням та рівень соціальної фрустрованості середнього медичного персоналу, що працює з хворими на особливо небезпечні інфекційні захворювання
pdf.png Римша С. В.
Теклюк С.В.
Лук'янович І. Л.
Психовегетативні складові тривожності у дітей із психосоматичними розладами та сімейною депривацією
pdf.png Шаповалова Вікторія Олексіївна
Шаповалов Валерій Володимирович
Негрецький С. М. (Ієромонах Симеон)
Судово-фармацевтичне вивчення проблеми, що пов’язана із профілактикою наркоманії та медико-фармацевтичною і церковною реабілітацією наркозалежних осіб
НА ДОПОМОГУ ПРАКТИЧНОМУ ЛІКАРЮ
pdf.png Бурчинський Сергій Георгійович
Проблема вибору атипового нейролептика: клініко-психофармакологічні аспекти
pdf.png Литвиненко Наталія Володимирівна
Пінчук Вікторія Анатоліївна
Таряник К. А.
Силенко Галина Ярославівна
Використання нейромідину в комплексній терапії розсіяного склерозу
pdf.png Маркова Маріанна Владиславівна
Піонтковська Оксана Володимирівна
Кужель І. Р.
Стан та перспективи розвитку сучасної психоонкології
pdf.png Носов С. Г.
Депресія і епілепсія: загальні патогенетичні закономірності розвитку та особливості лікування (Огляд літератури)
pdf.png Панько Тамара Василівна
Депресивні розлади: клініка, діагностика та диференційований підхід до терапії
pdf.png Слободін Тетяна Миколаївна
Патогенез та сучасні підходи до лікування хронічного болю
pdf.png Стоянов Олександр Миколайович
Вастьянов Руслан Сергійович
Кубарева Д. О.
Бакуменко І. К.
Кубарев О. В.
Ефективність застосування ноофену для корекції вегетативних дисфункцій у підлітків з церебральними ангіодистоніями та моторними розладами
pdf.png Шекманов М. Г.
Система медико-психологічної допомоги пацієнтам з хронічним вірусним гепатитом С в умовах стаціонарного ліку вання
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
pdf.png Вовк О. І.
Вовк І. Л.
Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу