Вовк О. І.


PDF Автор Назва статті Рік, номер журналу
Вовк О. І.
Вовк І. Л.
Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу 2012
Том 20, випуск 4 (73)