ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу
Назва статтi Творчий спадок І. Ю. Рєпіна: досвід психобіографічного аналізу
Автори Вовк О. І.
Вовк І. Л.
З рубрики ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 125-128
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 159.923-008 Індекс ББК -
Анотацiя Стаття присвячена дослідженню творчості видатного вітчизняного живописця І. Ю. Рєпіна (1844—1930) у рамках психобіографічного дискурсу. В ході дослідження проведено аналіз творчої спадщини митця із застосуванням психологічного інструментарію. Отримані висновки свідчать про кореляцію між емоційними станами живописця і тематичним спрямуванням його творів, що дозволяє зробити припущення щодо індивідуальних рис темпераменту І. Ю. Рєпіна.
Ключовi слова психобіографістика, І. Ю. Рєпін.
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Базыма Б. А. Цвет и психика [Текст] / Б. А. Базыма. — Харьков, 2001. — 172 с.
2. Ващенко В. В. Від самопрезентації до методології: психобіо- історіографічний вимір простору історіописання М. Грушевського [Текст] / В. В. Ващенко. — Д., 2007. — 324 с. УКРАЇНСЬКИЙ ВІСНИК ПСИХОНЕВРОЛОГІЇ 128 — ТОМ 20, ВИП. 4 (73) — 2012 ОРИГІІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
3. Ващенко В. В. Неврастенія: непрочитані історії (Деконст- рук ція одного надпису — сеанс прочитання автомонографії М. Грушевського) [Текст] / В. В. Ващенко. — Д., 2002. — 408 с.
4. Ващенко В. В. Психобіографія / В. Ващенко. В кн.: Історіо гра- фічний словник [Текст] / С. І. Посохов, С. М. Куделко, Ю. Л. Зайце- ва [та ін.]; за ред. С. І. Посохова. — Х., 2004. — С. 222—228.
5. Вовк О. І. Духовно-релігійні пошуки І. Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики [Текст] / О. І. Вовк. — Х., 2012. —114 с.
6. Потемкина О. Ф. Психологический анализ рисунка и тек- ста [Текст] / О. Ф. Потемкина, Е. В. Потемкина. — СПб., 2006. — 524 с.
7. Muller Т. A Psychobiography of Paul Jackson Pollock [Електронний ресурс] / T. Muller. — Режим доступу: http://www.nmmu.ac.za/documents/ theses/Toni%20M%C3 %BCller.pdf
8. Schultz W. T. An Emergency in Slow Motion: The Inner Life of Diane Arbus [Електронний ресурс] / W. T. Schultz. — Режим доступу: http://www.amazon.com/Emergency-Slow-Motion-Inner- Diane/dp/1608195198/ref=ntt_at_ep_dpt_1
9. Schultz W. T. What Is Psychobiography? [Електронний ресурс] / W. T. Schultz. — Режим доступу : http://williamtoddschultz.wordpress. com/what-is-psychobiography/