ГоловнаАрхiв номерiв2012Том 20, випуск 4 (73)Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією
Назва статтi Особливості реєстрації електроміограми параспинальних м’язів та її клінічної інтерпретації у хворих з шийною радикулопатією
Автори Третьякова Альбіна Ігорівна
Косенко О.М.
З рубрики ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ
Рiк 2012 Номер журналу Том 20, випуск 4 (73) Сторінки 21-24
Тип статті Наукова стаття Індекс УДК 616.833.24:616.743-073.97 Індекс ББК -
Анотацiя У 155 пацієнтів з підозрою на компресійні вертеброгенні синдроми шийного рівня проведені нейрофізіологічні (НФ) дослідження за допомогою стимуляційної електронейроміографії та голкової електроміографії (ЕМГ). Аналіз результатів клінічного, МРТ та НФ обстеження дозволив оцінити чутливість та специфічність методу голкової ЕМГ в діагностиці шийної радикулопатії. Дослідження функціонального стану параспинальних м’язів за допомогою голкової ЕМГ істотно покращує діагностику ураження корінців шийного відділу спинного мозку.
Ключовi слова радикулопатія, діагностика, електроміографія
Доступ до повної статтi pdf Скачати
Перелiк
використаної
лiтератури
1. Третьякова А. І. Методологічні підходи до клінічного трак- тування результатів електроміографічної діагностики шийної радикулопатії /А. І. Третьякова // Український неврологічний журнал. — 2012. — № 2. — С. 49—56.
2. Czyrny J. The importance of paraspinal muscle EMG in cervical and lumbosacral radiculopathy: review of 100 cases / J. J.Czyrny, J.Lawrence // Electromyogr Clin Neurophysiol. — 1996. — Vol. 36, № 8. —P. 503—508.
3. Date E. S. Handbook of Clinical Neurophysiology / E. S. Date, B. Jo Kim // Cervical and thoracic radiculopathies. — Chapter 28. — 2006. — Vol. 7. — P. 601—611.
4. Dillingham T. R. Electrodiagnostic approach to patients with suspected radiculopathy / T. R. Dillingham // Phys Med Rehabil Clin N Am. — 2002. — Vol. 13, № 3. — P. 567—588.
5. Dillingham T. R. Electromyographic evaluation of cervical radiculopathy / T. R. Dillingham T. Laude // Arch Phys Med Rehabil. — 2005. — Vol. 86, № 11. — P. 22—24.
6. Cervical paraspinal electromyography: normal values in 100 control subjects / R. Gilad, R. Dabby, M. Boaz [et al.] // Clin Neurophysiol. — 2006. — Vol. 23, № 6. — P. 573—576.
7. Describing paraspinal EMG findings: inadequacy of the single 0-4+ score / A. J. Haig, J. W. Levine, C. Ruan [et al.] //Am J. Phys Med Rehabil. — 2000. — Vol. 79, № 2. —P.133—137.
8. Robinson L. R. Role of neurophysiologic evaluation in diagnosis cervical radiculopathy / L. R. Robinson // J. Am Acad Orthop Surg. — 2000. — Vol. 8, № 3. — P. 190—199.
9. Sander H. W. Describing paraspinal electromyographic findings / H. W. Sander // Am J. Phys Med Rehabil. — 2001. — Vol. 80, № 5. — P. 400—401.
10. Szabela D. A [Use of needle electromyography for diagnosis of radiculopathies] / D. A. Szabela, M. Zawirski // Neurol Neurochir Pol. — 2002. — Vol. 36,№ 1. — P. 157—171.
11. Электромиография в диагностике нервно-мышечных заболеваний // [Б. М. Гехт, Л. Ф. Касаткина, М. И. Самойлов, А. Г. Санадзе]. — Таганрог: Изд-во ТРТУ. —1997. — 370 с.
12. Зенков Л. Р. Функциональная диагностика нервных болез- ней : руководство для врачей / Л. Р. Зенков, М. А. Ронкин. — М.: МЕДпресс-информ, 2004. — С. 261—312.
13. Haig A. J. Diagnosis and management of lumbar spinal stenosis / A. J. Haig, C. C. Tomkins // JAMA. — 2010. — Vol. 303, № 1. — P.1—72.
14. Levin K. H. Neurologic manifestations of compressive radiculopathy of the first thoracic root / K. H. Levin // Neurology. — 1999. — Vol. 22, № 53(5). — P.1149—1151.
15. T1 Radiculopathy: Electrodiagnostic Evaluation / [J. Radecki, J. H. Feinberg, Zachary R. Zimmer] // HSS J. — 2009. — Vol. 5, № 1. — P. 73—77.
16. Plastaras C. T. The electrodiagnostic evaluation of radiculopathy / C. T. Plastaras, A. B. Joshi // Phys Med Rehabil Clin N Am. — 2011. — Vol. 22, № 1. — P. 59—74.
17. Koo Y. S. Pitfalls in Using Electrophysiological Studies to Diagnose Neuromuscular Disorders / Y. S. Koo, C. S. Cho, Byung-Jo Kim // J. Clin Neurol. — 2012. — Vol. 8, № 1. — P.1—14.
18. Cervical paraspinal spontaneous activity in asymptomatic subjects / E. S. Date, B. J. Kim, J. S. Yoon [et al.] // Muscle Nerve. — 2006. — Vol. 34, № 3. — P. 361—364.
19. Cervical radiculopathies: relationship between symptom duration and spontaneous EMG activity / L. E. Pezzin, T. R. Dillingham, T. D. Lauder [et al.] // Muscle Nerve. — 1999. — Vol. 22, № 10. — P. 1412—1418.